Изисквания за обучение за предпазване от експлозии

Нормативен документ, по който често има пропуски по изпълнението, е Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Понякога, дори при внимателно и задълбочено извършена оценка на риска от възникване на експлозивна атмосфера, липсват две дейности или те не са ясно дефинирани във фирмените правила.

Ще започнем малко отзад напред с изискването, което коментираме в настоящата статия, а именно

Обучение за предпазване от експлозии

В чл. 13. на наредбата е посочено, че

Работодателят осигурява на работещите в места, където може да възникне експлозивна атмосфера, подходящо и достатъчно обучение за предпазване от експлозии.

По отношение на това обучение няма написано нищо повече и е оставено на работодателя да прецени какво обучение е „подходящо“ и каква програма е „достатъчна“ за да бъде изпълнено изискването.

Един пример защо е необходимо обучение ще намерите в тази статия:

Как да си направим бомба от захар

Каква програма да има обучението

В следващия член съответно е посочено, че

Работата в места, класифицирани като опасни места, се извършва в съответствие с писмени инструкции, утвърдени от работодателя.

Отново няма конкретно изискване за съдържанието на тези инструкции, но пък можем да се ориентираме в посокче на това, че с обучение по тези инструкции вероятно ще изпълним и изискването за „подходящо и достатъчно обучение“.

Освен задължението за изготвяне на инструкции за работа, работодателят има задължение и да разработи, утвърди и поддържа актуализирани правила за предпазване от експлозия.

Правилата трябва да се разработват преди да започне работата и се преразглеждат и актуализират, когато работното място, работното оборудване или организацията на работа претърпят значителни промени, разширяване или преобразуване.

В чл. 11 за тях има и конкретно съдържание:

 1. установените и оценени рисковете от експлозия;
 2. предвидените мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
 3. класификацията по зони на местата, където може да възникне експлозивна атмосфера;
 4. прилагането на изискванията на наредбата, които се съдържат в раздел III и в чл. 12;
 5. доказателства, че работното оборудване, включително предпазните устройства, са проектирани, функционират и се поддържат с оглед осигуряване на безопасността;
 6. мерките за безопасната експлоатация на работното оборудване съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Както виждате, това е описание на всичко, което работодателят е предприел като мерки за предпазване от експлозии и на практика може да е същността и на провежданото обучение на работещите.

Ще напомним, че е задължително предвидените мерки да се прераглеждат един път годишно, което е вторият често срещан пропуск в изпълнението на изискванията на наредбата.

В заключение бих добавила, че е важно информацията да достигне не само до пряко заетите с дейности в класифицираните зони, но да се обърне внимание на възможните странични лица – работещи от други цехове, стажанти и др., които могат да имат достъп до тези зони, защото тяхна грешка може да се окаже решаваща за възникването на експлозия.

Как да направим обучението

Вече коментирахме, че работодателят взема решението относно начина на провеждане на обучението, неговото съдържание и продължителност.

Трябва да имаме предвид, обаче, изискването на чл. 13 (2) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за допълване на инструктажа на работното място с обучение на работниците и служителите, коио са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора.

С други думи, подходящо е да определите като работни места/длъжности, на които инструктажът на работното място се допълва с обучение и тези, на които има работещи с оценен потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Понякога и малките експлозии могат да доведат до загуба на човешки живот:

Изрязването на варел – добра идея ли е и как да го направим

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Изисквания за обучение за предпазване от експлозии”

 1. Може ли да дадем пример за подобна месторабота. където тази опасност е явна? Като изключим производствените помещения с химикали, защото там опасността е друга.
  В случай че работим в завод с машина под голямо налягане или в гараж с газова или кислородна бутилка е необходимо да сте с гащеризон с полиетиен от 75 % над 10 см и винаги когато използвате взривоопасните уреди използвайте яке.
  Дрехите спират ударната вълна до тялото ви.

  Отговор