Изисквания за обучение за предпазване от експлозии

Минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите, изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера се определят от Наредба № 11 oт 27 декември 2004 г.

Съгласно Наредбата работодателят класифицира местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, по зони съгласно приложение № 1 и осигурява на работещите в места, където може да възникне експлозивна атмосфера, подходящо и достатъчно обучение за предпазване от експлозии. В Наредбата не е указана периодичност на обучението.

Какво може да съдържа това обучение?

Наредбата изисква от работодателя да разработи, утвърди и поддържа актуализирани правила за предпазване от експлозия, които трябва да съдържат информация за:

 1. установените и оценени рисковете от експлозия;
 2. предвидените мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
 3. класификацията по зони на местата, където може да възникне експлозивна атмосфера;
 4. прилагането на изискванията на наредбата, които се съдържат в раздел III и в чл. 12;
 5. доказателства, че работното оборудване, включително предпазните устройства, са проектирани, функционират и се поддържат с оглед осигуряване на безопасността;
 6. мерките за безопасната експлоатация на работното оборудване съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Както виждате, това е описание на всичко, което работодателят е предприел като мерки за предпазване от експлозии и на практика може да е същността и на провежданото обучение на работещите.

В заключение бих добавила, че е важно информацията да достигне не само до пряко заетите с дейности в класифицираните зони, но да се обърне внимание на възможните странични лица – работещи от други цехове, стажанти и др., които могат да имат достъп до тези зони, защото тяхна грешка може да се окаже решаваща за възникването на експлозия.

1 мнение за “Изисквания за обучение за предпазване от експлозии”

 1. Може ли да дадем пример за подобна месторабота. където тази опасност е явна? Като изключим производствените помещения с химикали, защото там опасността е друга.
  В случай че работим в завод с машина под голямо налягане или в гараж с газова или кислородна бутилка е необходимо да сте с гащеризон с полиетиен от 75 % над 10 см и винаги когато използвате взривоопасните уреди използвайте яке.
  Дрехите спират ударната вълна до тялото ви.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.