Как да включим работниците в дейностите по безопасност и здраве

Обикновено въпросът с участието на работниците в дейностите по безопасност и здраве при работа доста затруднява работодателите и експертите в предприятията. Ако обаче работодателят и експертът не знаят за какво да се консултират с работниците, дали самите работниците ще знаят? От тази гледна точка стандартният отговор „При нас който иска да каже нещо, си го казва“ не винаги върши работа, защото ако не знаеш, че нещо е опасно, няма как да сигнализираш за опасността.

В сайта на Кампанията за здравословни работни места, която започна на 18 април 2012 г. и все още тече и в момента, можете да намерите различни материали по темата, но днес ще се спра на участието на работниците. В подкрепа на моите начални думи ето някои от контролните въпроси, на които ако отговорите с „не“, значи има какво да се помисли:

  • Правени ли са консултации с работниците и участвали ли са те в процеса на оценка на риска, свързан с тяхната работа?
  • Обучавани ли са работниците да разбират как се прилагат общите принципи на превенция за разработване на мерките за здраве и безопасност?
  • Обучени ли са работниците да докладват за рискове и всевъзможни пропуски в мерките на работодателя за предпазване на хората?
  • Обучени ли са работниците да търсят активно възможности за подобрения в мерките за здраве и безопасност?

Това са четири от деветте въпроса в контролния списък с основни точки, които трябва да се вземат предвид при разработване на мерки за по-добро участие на работниците, част от практическото ръководство „Участие на работниците и служителите в безопасността и здравето при работа“.

За да можеш да получиш помощ в разработването на мерките за безопасност и в идентифицирането на рисковете, първо трябва да вложиш в обучение и разяснение. А понякога не е нужно много. В нашите вътрешно-фирмени обучения по безопасност и здраве при работа на работещи (например на лица, провеждащи инструктажи) използваме снимков материал с цел разпознаване на опасности. След няколко конкретни примера от тяхната практика и разяснение на проблемите, хората буквално се преобразяват от „Нищо не виждам, всичко е нормално“ до откриване на проблеми и опасности, които ние не сме видели на подготвителния оглед за обучението.

Ето и няколко идеи за това как работниците могат да изкажат мнението си и да вземат участие в дейностите по безопасност и здраве при работа:

• Възможност за задаване на въпроси, поставяне на проблеми и правене на предложения по време на събрания, екипни обсъждания, учебни занятия, разговори насаме с ръководители. Първоначално ще е необходимо да подканяте работниците да правят това и да реагирате с ангажираност.

• Вземане на участие във всякакви консултации, например под формата на участие в анкети, схеми с предложения или състезания по безопасност. Не забравяйте обратната връзка. Дори да направите нещо като резултат от анкетирането, ако работниците не разберат, че това е резултат точно от допитването до тяхното мнение, половината ефект ще бъде загубен. Дори да не е необходимо да се предприемат мерки, огласете резултатите.

• Участие в изпитвания, например за избор на лични предпазни средства. Знам, че колкото работници, толкова и мнения относно комфортна на личните предпазни средства и особено облеклото и обувки. Нещо, което изглежда лесно да бъде направено, често създава най-големите главоболия. Посъветвайте се колеги, обмислете по какъв начин да осигурите тестването. Ако вече сте го направили, споделете опит нас в коментарите към статията.

• Докладване на злополуки, ситуации, близки до злополуки, или всеки друг инцидент, който според тях може да бъде опасен, нездравословен или създаващ затруднения, но и даване на идеи за подобрения. Както вече беше написано, дори да подканяте работниците към докладване, ако не сте ги обучили да „виждат“ опасностите и не сте им разяснили с практическо упражнения за какво става въпрос, трудно ще имате успех.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.