Какво казаха за нас обучаемите през 2016-а

Обучителите
Обучителите

В подготовка на нашия отчет пред Инспекция по труда за проведените обучения, установихме, че през 2016-а година сме обучили над 1100 човека в областта на здраве и безопасност при работа, опасни химични вещества и смеси и ергономия. От тях 48 са участници в нашите 4 отворени обучения по ЗБУТ през годината, които провеждаме в малки групи от по 12 обучаеми за да дискутираме пълноценно и задълбочено казуси и проблеми.

Решихме да споделим с вас отзивите на нашите обучаеми, както и препоръчаните от тях теми за предстоящите ни обучения през 2017-а година. Анкетите по време на обученията са анонимни, така че всеки спокойно да сподели своите впечатления. Радваме се на положителните, но внимателно разглеждаме и препоръките.

Ето какви са отзивите на колегите с голям опит и знания:

„Информацията беше на „достъпен“ език. Представена по подходящ и разбираем начин.
Обучението като цяло ме изненада по много приятен начин и надвиши очакванията ми.“

„Много добре, че всичко се описва с примери и дискусията между колегите по конкретни наши случаи“

„По шестобалната система: 6“

„Много интересно с много практически дискусии“

„Обучението е представено по атрактивен начин. Обстановката е спокойна и приятна. Лекторите успешно ангажират вниманието на аудиторията“

„Позитивни лектори, които предразполагат участниците за активно участие с даване на примери с добри практики“

„Чудено организирано обучение с интересни лекции, полезни дискусии и добри презентации“.

„Всички части бяха представени мнгоо добре и теоретично и практично – със задачките, които разиграхме.“

„Всичко беше на високо ниво. Научих доста нови неща.“

„Много практически насочено – показва различията между норматив и добра практика“

„Обучението е интересно, не натоварващо. С примери. Много добре подготвени лектори. Съкращенията на д-р Евстатиева се запомнят лесно.“

„Най-доброто обучение, на което съм присъствала“
„най-доброто, на което съм присъствал.

„Изключително съм впечатлена, удовлетворена и удивена от организацията, начин на предоставяне на информацията, компетентността и прекрасното отношение на дамите -лектори. Благодаря!“

“ за пореден път се убедих в знанията и опита на професионалистите“

Ето какви други теми интересуват напредналите колеги:

1. Трудов травматизъм.
2. Мерки за намаляване на различни рискове.
3. Съдържание на аптечките и аптечните чанти и долекарска помощ.
4. CLP регламент и пиктограми – през 2017-а година планираме специализирано обучение за опасни химични вещества и смеси.
5. Избор и маркировки на ЛПС – препоръчана от няколко участника. Със сигурност тази тема ще присъства в обученията ни през 2017-а година.
6. Причини за възникване на пожари и превенция.
7. Организация на цялостната документация по ЗБУТ.
8. Съдебна практика, свързана с отговорността на длъжностните лица по ЗБУТ при тежки трудови злополуки.
9. Оценка на риска – препоръчана от няколко участника. Ще присъства в обученията през 2017-а.
10. Как да направим инструкциите по-добри и изчерпателни.
11. Ръчна работа с тежести.
12. Въздействие на електромагнитните полета – със сигурност ще присъства заедно с новата наредба в обученията през 2017 г.
13. Анализ на заболеваемостта и как се прави причинно-следствена връзка. Видове прегледи.
14. Застаряващ персонал, промени с възрастта – тази тема вероятно ще присъства в обученията или ще направим самостоятелен семинар.

Получихме и препоръки за подобрение…

Разбира се, имаме и препоръки за подобрение на обучението, които няма да спестим, защото вече започнахме с мерките:

1. При обсъждане на дейността на КУТ и ГУТ да се обърне повече внимание на моментите, свързани със задължение на работодателя да кани представителите на работещите при вземане на решения (Със сигурност ще правим по-голям акцент при следвщаите ни обучения с такава тема).
2. Още информация за трудоустрояването (За есенното ни обучение актуализирахме темата с още конкретни казуси/примери от практиката).
3. Снимките в презентациите да бъдат по-големи. (Вече има по-голям екран в залата, в която обучаваме в София, но ще увеличим и снимките).
4. По-чести обучения по така добре подбраните винаги теми! (За това не можем да обещаем, но винаги можете да ни поканите на място при вас за вътрешнофирмено обучение:)

Нещо, което ние си пожелаваме

Преди всяко наше отворено обучение се каним „този път най-накрая ще направим снимки“. Съсредоточени в обучението, улисани в разговори с колегите в почивките, всеки път забравяме. Пожелаваме си през 2017-а година да намерим време и за такива „обективни доказателства“, освен анкетите и тестовете :)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.