Какво трябва да направим по ЗБУТ през януари

Реших да направя кратък списък на това какво трябва да свърши работодателят, органът по безопасност и здраве и КУТ през месец януари във връзка с изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Това е донякъде и продължение на темата „какво да го правим този КУТ„.

Надявам се колегите да ме допълнят или поправят (все пак осигуряването на ЗБУТ е мултидисциплинарна дейност), така че да направим един наистина пълен списък на важните неща по БЗР през януари.

Ето и моят списък на дейности, в които участват органът по БЗР и Комитетите/Групите по условия на труд и с които трябва вече да сме се захванали или дори изпълнили.

1. Анализ на дейността по БЗУТ.

За всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието (чл. 10 на Наредба № 3/27 юли 1998 г.).

Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ

2. Програма мерки.

Изготвяне/актуализиране на програма от превантивни мерки и методи на работа и производство, които да осигуряват подобряване нивото на защита на работещите или допълване на наличната, ако е за по-продължителен период. (чл. 16 (1) от ЗЗБУТ).

Реално погледнато тази програма би трябвало да бъде изготвена или актуализирана преди края на предходната година още при планиране на бюджета, тъй като някои от дейностите са свързани с финансови разходи. Ако все още не е направено, е време и за това.

Как да направим програма от мерки за намаляване на риска

3. Определяне на места за трудоустрояване.

Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ).

Ръководство за определяне на места за трудоустрояване – актуализирано

4. Съставяне на списък на работните места за квотата по ЗХУ.

С ал. 2 към чл. 25 на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания  се въвежда задължение за работодателя да изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи.

В правилника няма изисквания по отношение на съдържанието и формата на списъка, както и няма задължение за издаване на заповед във връзка с него.

В наличните примерни документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите:

5. План-график за обучения по ЗБУТ.

Изготвяне и утвърждаване на план-график за годината на обученията на работниците и служителите във фирмата (чл. 16 (1) т. 7 от ЗЗБУТ и редица други нормативни актове).

Това също е по-подходящо да бъде направено в края на предходната година, но бихте могли да го  направите и през януари.

Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

6. Застраховка за риска „трудова злополука“.

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Разбира се, ако не е направено още в края на предишната година след излизане на Заповедта за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата година, което е по-правилния подход.

Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

11 мнения за “Какво трябва да направим по ЗБУТ през януари”

 1. Позволявам си да добавя: списъци за ЛПС и СРО; правоимащи на намален работен ден, безплатна храна и допълнителен отпуск; отчет пред ДИТ на проведените обучения през 2019 г.

  Отговор
 2. Здравейте,
  посочената промяна не е сред тези, които изискват подаване на нова декларация.

  Погледнете дали няма други промени обаче, които да изискват подаването на декларация в статията:

  Кога подаваме само уведомление по чл. 15 ЗЗБУТ

  Отговор
 3. Моля посъветвай те ме, как да постъпя при следния казус!

  При промяна на статута на работещите от трудово правоотношение /КТ/ в служебно правоотношение по З-на за държавния служител, само на една част от персонала, как трябва да подам декларацията по чл.15.
  до Инспекцията по труда за 2013г. и каква форма да ползвам – Декларация ли да бъде или Уведомление?
  Предварително Ви благодаря !!!!

  Отговор
 4. Бих си позволил да добавя към препоръката на д-р Евстатиева преразглеждане и одобряване и на списъка на правоимащите на намален работен ден, за работа при специфични условия на труд или в конкретно упоменатите отрасли в Наредбата.
  Г-жо Вавилова благодаря за уточнението. Разбира се ако работите във ведомствена СТМ или обслужвате малко фирми Вие ще успеете с анализите още до средата на януари следващата година. А за останалите случаи се надявам, че всички колеги успяват да „влязат“ в крайния срок 30.07.

  Отговор
 5. Е, г-жо/г-це Запозната,
  Договора на дружество „Х“ изтича през месец август, да речем на 28 август 2010 г. На същата дата се преподписва за следващ период. Според Вас, трябва това същото дружество да почака, докато дойде 30.07.2011 г., за да си получи обобщените анализи от ВН и от периодичните прегледи? Така Ви разбирам.
  Господ да му е на помощ на това дружество, ако през месец 10 или 11 на 2010 год. му предстои сертификационен одит по ЗБУТ.
  В този случай кой ще изгърми? Работодателя, който е броил хилядарките за сертификация по европейски стандарт или СТМ? И последиците какви ще бъдат?
  В наредбата пише до 30.07. и тази дата според мен е крайна.

  Отговор
 6. По коментара на г-жа Вавилова

  Погледнато дори само чисто статистически, ако анализът на ЗС не обхваща всички данни за ЦЯЛАТА календарна година, считате ли че такъв анализ е коректен и дали направените изводи (при непълни данни) ще послужат адекватно на работодателя?!

  Изхождайки от презумпцията, че всеки работодател е длъжен да осигури обслужване от СТМ, и съгласно посочените изисквания в Приложение № 5 на Наредба №3 за дейността на СТМ, става ясно, че анализът на здравното състояние се изготвя сед приключване на календарната година от СТМ, обслужваща предприятието.
  С други думи – ако договорът ви е приключил преди 31.12. и след тази дата обслужваща СТМ е друга, то тя ще си направи и анализа на база подадена от работодателя информация за ЗВН и на база предоставените здравни досиета от предходната СТМ.
  Ако пък договорът ви бъде продължен, то вие сте длъжни да изчакате изтичането на календаната година, за да е пълна информацията и да спазите посочените изисквания в Приложение № 5 на Наредба №3 за дейността на СТМ.
  И ако обслужвате не една, а примерно 100 фирми или пък повече, ясно е че не винаги е възможно да изготвите всичките анализи, че и да ги предоставите на КУТ/ГУТ за обсъждане до 31.01. Да, вярно е, че програмите улесняват изчисленията, но те не могат да “изплюят” съдържанието на т. 8 от приложението – анализ на връзкатамежду данните за заболяемостта и трудовата дейност, изводи и препоръки. Това вече изисква човешки ресурс и отнема време, защото е уникално за всяка отделна фирма.
  Е, разбира се, чудесно би било, ако все пак успеете да се справите със задачата през нелекия във всяко едно отношение месец януари.

  Отговор
 7. Да, така е – анализите се предоставят на работодателите до 30.07. на календарната година, но Вие г-н Паскалев се сещате, че договор, който изтича в края на ноември например, няма как да чака работодателя за анализи още 8 месеца за предходен период. В случая в началото на 01 от следващия период СТМ трябва да ги представи за обсъждане съвместно с КУТ/ГУТ.
  Така, че в зависимост от периода на договора е и периода на предаване на работодателя. А до 30.07. се предоставят и на РИОКОЗ.

  Отговор
 8. Уважаема г-жо Вавилова,
  Прекрасно е предложението да се разгледат посочените анализи през януари, но нормативно те трябва да се предоставят на работодателите до 30.07. Така че предлагам обсъждането да стане след тази дата по разбираеми причини.
  Желая хубава вечер !

  Отговор
 9. Нека да разширим обхвата:

  – Да се обсъди анализа от СТМ от профилактичните прегледи, проведени през 2009 г. съвместно с представителите на КУТ/ГУТ .
  – Да се обсъди анализа от СТМ от временната нетрудоспособност за 2009 г. съвместно с представителите на КУТ/ГУТ .

  Отговор
 10. Бих препоръчала да се преразгледа списъка на работещите:
  – имащи право на безплатна храна по Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея , особено в случаите, когато има въведено ново технологично оборудване или са извършени подобрения на такова с регистрирани отклонения от граничните стойности на фактори по т.6, ал. 1, чл. 2 от Наредбата.
  – имащи право на допълнителен платен годишен отпуск по Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск в посочените случаи за факторите по т.т. 6, 7 и 8 на чл. 2 от Наредбата.

  Отговор