Нашите клиенти са водещи фирми в областта на ЗБУТ!


Амилум БългарияСолвей СодиДънди Прешъс Металс Челопеч
АурубисАгрополихим АДКаолин
АК МагнитПланекс холдинг
Благоевград-БТ

 


Обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажи и представители в КУТ/ГУТ

 • „Планекс Холдинг“
 • „Филкаб“ АД
 • „Енергомонтаж ВЕЦ“ АД
 • „Топлофикация София“ АД
 • „Агротайм“ ООД
 • „Софарма Трейдинг“ АД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД“Каолин“ АД
 • „Елаците Мед“ АД
 • „Българска роза Севтополис“ АД
 • „Щека Електроник България“ ЕООД
 • Солвей Соди
 • Девня Цимент
 • „Златна Панега Цимент“ АД
 • „Амилум България“ ЕАД
 • „Идеал Стандарт – Видима“ АД
 • „Благоевград БТ“ АД
 • „Топлофикация София“ ЕАД

Обучения за съхранение на опасни химични вещества и смеси и работа с химични агенти

 • „Контур Глобал Оперейшънс България“ АД (ТЕЦ Марица Изток 3)
 • „Мини Марица Изток“ ЕАД
 • „Елаците-Мед“ АД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „София-БТ“ АД
 • „Шенкер“ЕООД
 • „Амер Спортс България“ ЕООД
 • „Лазурит 94“ АД
 • „Карсистем БГ“ ООД
 • „СКФ Берингс България“ ЕАД
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
 • „Мелексис България“ ЕООД
 • „Сириус Стар БГ“ ЕООД
 • „Геотрейдинг“ АД

Други обучения

 • „Карлсберг България“ АД – обучение за ръчна работа с тежести.
 • „Стомана Индъстри“ АД – обучение за ръчна работа.
 • „Пи Пи Ди България“ ЕООД – обучение „Ергономия при работа с компютър“
 • „Сириус Стар БГ“ ЕООД – обучение за работа с опасни отпадъци от лечебни заведения.
 • „Монтюпе“ ЕООД – двудневно обучение по ергономия.
 • „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД – обучение по ергономия

Одит на документацията и дейностите по ЗБУТ

 • „Енел Грийн Пауър България“ ЕАД
 • „О енд М Симонфелд“ ЕООД
 • „Екстрапак“ ООД
 • „Фаворит София“ ЕООД
 • „Бонд 2005″ ЕООД
 • „Архидея България“ ЕООД
 • „Топес“ ООД
 • „Захарни изделия – Варна“ ЕООД

Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

 • „Биоком Трендафилов“ ЕООД
 • „Спортпром Шус“ ООД
 • „Техногипс“ ЕАД
 • „Весерай“ ООД
 • „Амер Спортс България“ ЕООД
 • „Техкерамик-М“ ООД
 • „Квантум Профайлс“ АД
 • „Лазурит 94“ АД
 • „Карсистем БГ“ ООД
 • „Техносим“ ЕАД
 • „Технопанел“ ЕАД
 • „Аквахим“ ЕООД
 • „Шенкер“ ЕООД
 • „КВТ Констракшън“ ЕООД

Други проекти

 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – изготвяне на чек-листове за оценка на съответствието с нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа
 • „Кей енд Ес Енерджи“ ЕООД – изпълнение на проект „Analysis of HSE requirements of TCM Conract Bulgaria“
 • „Монтажи Варна“ АД – Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност по схема „Безопасен труд“
 • „Технопанел“ ЕАД – изготвяне на оценка на риска и правила за предпазване от експлозия.
 • „Захарни изделия – Варна“ ЕООД – консултантски услуги по здравословни и безопасни условия на труд.

Вижте отзивите на участници в наши отворени обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за съхранение на опасни химични вещества и смеси