Що е то „книга за майката“

Колеги ме информираха, че при някои проверки от контролните органи бива изисквана „книга за майката“. След като направихме съответните проверки, беше установено че под това наименование се има предвид книгата за отчитане на използваният отпуск по чл. 167а КТ.

Реших да предоставя малко повече информация относно тази книга. На първо място, никъде в нормативен документ тя не се споменава като „книга за майката“, а и както вече знаем – не само майката може да се възползва от възможността, предоставена в чл. 167а.

По-конкретно, съгласно Чл. 167а. от Кодекса на труда „След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.“

Да припомним, че отпускът по чл. 164, ал. 1 е допълнителния отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст, а чл. 165, ал. 1 се отнася до неплатен отпуск до навършване на 2-годишната възраст за четвърто и следващо дете. Това означава, че неплатеният отпуск по чл. 167а се ползва, след като детето навърши 2 години.

Отпускът по чл. 167а може да се ползва наведнъж или на части, като продължителността на една част не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

Съгласно чл. 49 от Наредба за работното време, почивките и отпуските „Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.

Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

Когато отпускът се използва за първи път, трябва да бъде представено и копие от акта за раждане на детето, за да бъде издадено удостоверение от работодателя по съгласно приложение № 4 на Наредбата. При прекратяване на трудовото правоотношение това удостоверение се предава задължително на работника или служителя.

Съгласно чл. 49, чл. 7 от Наредбата „Използваният отпуск по чл. 167а КТ се отчита в специална книга при работодателя.“ Няма конкретни изисквания относно съдържанието на тази книга, с изключение на задължението на работодателя да отрази в книгата предоставянето на удостоверението.

Някои колеги предлагат като форма на книгата таблица със следните колони:
– номер №;
– три имена;
– длъжност;
– начална дата за използването на отпуск по чл. 167 а, ал. 1;
– крайна дата за използването на отпуск по чл. 167 а, ал. 1;
– брой календарни дни/месеци ползван отпуск;
– дата, на която удостоверението е предоставено на работника/служителя.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Що е то „книга за майката“”

 1. дата, на която удостоверението е предоставено на работника/служителя. ако няма такова удостоверение

  Вашият коментар
  Коментар

  Отговор
  • Здравейте,
   Както е написано в статията, няма нормативни изисквания какво точно да съдържа въпросната книга, така че в нея можете да запишете само основната информация – кой използва отпуска и от кога до кога е този отпуск.

   Отговор