Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК

Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

За да може лицето да ползва уредените в закона права като трудоустроено лице, то експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване (а не с друга цел – например за отпускане на пенсия за инвалидност), като това на практика не се отбелязва в експертното решение, а се посочват единствено противопоказаните условия на труд.

Какво казва нормативната база

В чл. 78 от Наредба за медицинската експертиза е посочено, че „в своите решения ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица.“

Не се определят противопоказаните условия на труд само на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които не работят.

Правилата са следните:

 • При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (работещи лица) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността за работното място и при необходимост трудоустроява.
 • Лица с под 50 на сто трайно намалена работоспособност (работещи лица) или без определен процент трайно намалена работоспособност се насочват към ЛКК за преценка на необходимостта от трудоустрояване.
 • При дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си.

За съжаление различните състави на ТЕЛК записват по различен начин своите предписания,  а понякога дори няма такива. Във втория случай работодателят трябва да отправи писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето е трудоустроено и дали може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика.

Тук ще разгледаме няколко варианта на записи, които сме срещали, и ще обясним какво следва да се направи при всеки от тях.

ТЕЛК ≥ 50 %. Може да изпълнява същата длъжност. Няма противопоказания.

В експертното решение на ТЕЛК има вписана намалена работоспособност 50 или повече от 50 % и пише, че може да изпълнява същата длъжност, без да са посочени противопоказания.

От това следва, че не би трябвало да се трудоустроява лицето.

То ще ползва правата на лице с намалена работоспособност – данъчни, пенсионни и други, но работодателят няма задължение да го трудоустроява.

ТЕЛК ≥ 50 %. Може да изпълнява същата длъжност. Има противопоказания.

В експертното решение на ТЕЛК има вписана намалена работоспособност 50 или повече от 50 % и пише само „може да изпълнява същата длъжност“. Няма допълване на изречението с препратка към някакви условия.

От друга страна, обаче, в т. 14 са посочени „Противопоказни условия на труд“.

Тук има противоречие между някои тълкувания на МТСП, които отриваме в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт и формираната по-нова практика на Висшия касационен съд.

Според МТСП, щом изрично не е записано, че е необходимо нещо да се направи при продължаване на работата на същото работно място, то няма предписание за трудоустрояване:

Извадка от „Въпроси и отговори“ на МТСП:

Въпрос: Онкологично болна съм,инвалид І гр. за 3 г. до 01.12.08 г. Имам ли право на по-лека работа макар, че в ЕР на ТЕЛК пише, че мога да работя на старата си длъжност. Пенсията ми ще бъде ли спряна или ще мога да получавам и пенсия и заплата, И ако да, то кой трябва да ме осигурава- НОИ или работосателят ми? Благодаря!
Дата на задаване на въпроса:13-03-2007

Отговор: Нямате право на по-лека работа, след като в ЕР на ТЕЛК е записано, че можете да изпълнявате длъжността си, поради което няма предписание за трудоустрояване. Можете да продължите да заемате длъжността си и да получавате инвалидна пенсия. След като продължавате да работите по трудов договор, се осигурявате от работодателя.

Друго е мнението на Висшия касационен съд:

Според формираната по-нова практика на Висшия касационен съд  по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г.по гр. д. № 2569/2015 г. на IV г. о., закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ, приложима по отношение на трудоустроен работник или служител, се прилага винаги щом е определен процент трайно намалена работоспособност поради болест или трудова злополука и са посочени противопоказни условия на труд като наличието на заболяване, налагащо трудоустрояване е установено по законния ред и от орган по чл.1,ал.1 от Наредбата за трудоустрояване.

Нашата препоръка е да се преразгледа оценката на риска специално за това лице и да се приеме лицето за трудоустроено, т.е. като лице подлежащо на закрила по чл. 333 от Кодекса на труда.

ТЕЛК ≥ 50 %. Може да изпълнява длъжността при облекчени условия.

В този случай в експертното решение има вписана намалена работоспособност 50 или повече 50 %. Пише, че може да продължава да изпълнява същата длъжност, но при облекчени условия или „може да изпълнява посочената длъжност при спазване на условията в т. 14“.

В допълнение в т. 14 са посочени и съответните „Противопоказни условия на труд“

Решение на ТЕЛК са противопоказни условия на труд

Категорично имаме предписание за трудоустрояване.

Работещият задължително трябва да остане на същата длъжност при облекчени условия на работа. Работодателят няма право да го премести на друга длъжност.

Трябва да имаме писмени доказателства, че сме предприели действия за приспособяване на настоящето работно място. Например трудоустрояването на същата длъжност може да стане със заповед, в която се забранява възлагане и извършване на дейности, свързани с описаните противопоказания в решението на ТЕЛК.

ТЕЛК ≥ 50 %. Не може да изпълнява длъжността.

В експертното решение има определена намалена  50 или над 50 % намалена работоспособност и пише, че не може да изпълнява тази длъжност.

Имаме предписание за трудоустрояване, комбинирано с предписание за преместване на дружа длъжност.

В този случай работодателят е задължен да премести лицето. Предписанието е задължително както за работодателя, така и за лицето.

Дори самото лице да иска и да е готово да подпише някаква декларация за съгласие, при такъв запис в решението, то трябва задължително да бъде преместено/трудоустроено на друго работно място.

ТЕЛК ≥ 50 %. Няма предписание.

В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и от ТЕЛК няма необходимото предписание може ли работещият да изпълнява длъжността или не.

В този случай работата на органа по медицинската експертиза е недовършена. Необходимо е да се изпрати писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика. Към питането е добре да се добави и становище на СТМ. Вижте повече в статията ни „Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК“:

ТЕЛК < 50 %

Решение на ТЕЛК с под 50 процента намалена работоспособност

В експертното решение има под 50 % намалена работоспособност.

При такова решение нямаме предписание за трудоустрояване, тъй като ТЕЛК дава такова само при над 50%.

Само ЛКК може да издаде предписание за временно трудоустрояване до 6 месеца.

 

65 мнения за “Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК”

 1. Здравейте. Скоро се явих на ТЕЛК. Искам да попитам как ще ми се води времето от последния болничен до явяването на ТЕЛК.Тъй като чаках четири месеца до определената ми дата за явяване и не съм работила до сега

  Отговор
 2. Здравейте,
  При решение на ТЕЛК с под 50% намалена работоспособност, предписанието за трудоустрояване се издава от ЛКК. При наличие на такова предписание, работодателят ще трябва да се съобрази с него в 7-дневен срок. Но ако не го направи да 1 месец и повече дължи на работника 1 брутна заплата.Въпроса ми е как да се изиска тя от работника на работодателя?Молба адвокат или иск?

  Отговор

  Отговор
  • Здравейте,
   Бихте могли да изискате обезщетението чрез входиране във фирмата. Ако с това не постигнете успех, то тогава да потърсите решение по съдебен път.
   Тъй като аз не съм адвокат или моята експертиза не е в областта на трудовоправните отношения, то можете да се обърнете към такъв за по-подходящ съвет.

   Отговор
 3. Здравейте,
  С прекаран инфаркт съм и последваща операция на сърцето с троен баепас .
  Предстои ми подаване на документи за ТЕЛК .Шефа на ЛКК комисията ме попита за какво искам да
  подавам ? -за процент трудова инвалидност или за трудоустрояване .Бихте ли ми казали каква е разликата .

  Отговор
  • Здравейте,
   Не знам какво е искал да каже шефът на ЛКК. По време на освидетелстването ТЕЛК определя както процент трудова неработоспособност (инвалидност), така и дава предписание дали има необходимост от трудоустрояване. Второто е само в случай, че в момента работите някъде на трудов договор.
   Процентът намалена работоспособност е свързан с това дали ще получавате т. нар. инвалидна пенсия и ще ползвате определени облекчения (но само над определен процент), а трудоустрояването е свързано с работното Ви място и дали можете да изпълнявате работата си без това да допринесе до допълнително увреждане на здравето Ви.

   Отговор
 4. С диагноза дискова херния съм а работата ми е тежка физически,работодателя ми иска документ за да ме премести на по- лека позиция.Какво трябва да направя в този случай?

  Отговор
  • Здравейте,
   За да има задължение работодателят Ви да Ви премести, е необходимо да имате предписание за трудоустрояване от здравен орган:
   – предписание от личния лекар – до 1 месец
   – предписание от ЛКК – до 6 месеца (с възможност за още три пъти по 6)
   – предписание от ТЕЛК – за целта трябва да се подготвят документи и да се подаде заявление. Тук може да видите процедурата: https://www.telk.info/p/blog-page_15.html

   Отговор
 5. Здравейте,

  В нашата фирма имаме служител, който е освидетелстван със 75% и пише, че не може да работи като продавач-консултант (длъжността, на която е назначена в нашата фирма). В експертното решение не пише нищо друго. Служителката иска трудовият й договор да бъде прекратен по чл. 325 т.9. В този случай ние, като работодатели, сме длъжни да й предложим и друга длъжност, нали така? Ако тя откаже нашето предложение, ще бъде ли нужно да минава през ТЕЛК отново, за да кажат, че не може да работи предложената й длъжност?
  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,
   Вие, като работодател, сте длъжни да предложите (документирано) друга подходяща длъжност на служителката и след като тя откаже, имате право да прекратите трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 9.
   В този случай не е необходимо да се прави нищо друго нито от Ваша страна, нито от страна на служителката. Не е необходимо тя да се аргументира защо отказва.

   Отговор
 6. ТЕЛК решението ми е 30%, а противопоказания – тфт. Работодателя длъжен ли е да се съобрази с противопоказанията и в какъв срок? Към момента все още не го е направил. Към кого да се обърна, ако не се съобрази защото подозирам, че няма да го направи и за напред, причините са да напусна по собствено желание.

  Отговор
  • Здравейте,
   При решение на ТЕЛК с под 50% намалена работоспособност, предписанието за трудоустрояване се издава от ЛКК. При наличие на такова предписание, работодателят ще трябва да се съобрази с него в 7-дневен срок.

   Отговор
 7. Здравейте, един от служителите ми донесе ТЕЛК с 50% в него пишеше, че може да изпълнява длъжността при облекчен режим без стрес, вдигане на тежести и извънреден труд. Със становище на трудовата медицина обжалвахме. Работата е на открито, фирмата е с персонал под 10 души. Като излезе второто решение , ако пак разрешат да работи същата работа, освен допънителния платен отпуск по чл. 319 от КТ от 26 дни, нещо друго променя ли се в трудовият му договор? Лицето няма постоянно работно място. Работата е на строителни обекти.

  Отговор
 8. Здравейте. Вчера получих решението от Телк.В него пише следното – Състояние на експертизата 50% ТНР запетайка 40%.Отзад Решение определят 40% НР от НМЕ по ч 4 р1 т 2.1 за две години. Уж казват че Трудовата неработоспособност е 50% а решението е 40 НР.!?

  Отговор
  • Здравейте,
   Не съм специалист в ТЕЛК и трудно бих могла да Ви кажа по Вашето описание за какво става въпрос. Да не би до момента да сте бил с 50 % намалена работоспособност, а сега да я намаляват на 40%?

   Отговор
  • При мен е същото положение, от 80%на 40%.ав решението от телк пише 50%ТНР40%,и аз немога да разбера?!

   Отговор
 9. Здравейте!
  С телк 60% съм. Като противопоказания за работа имам посочено „психофизическо пренапрежение“. Въпросът ми е: работя на длъжност трудотерапевт, мога ли да откажа на работодателя ми да изпълнявам и задълженията на хигиениста /при отсъствие/. Не трябва ли да се вземе предвид състоянието ми?
  Благодаря ви

  Отговор
  • Здравейте,
   Службата по трудова медицина, с която има сключен договор работодателят Ви го консултира относно това при коя работа има налични противопоказания, описани в решението на ТЕЛК и какви мерки трябва да се вземат за облекчаване на работата.
   Решението се взема като се има предвид заболяването и конкретните изисквания за изпълнение на задачата. От така предоставената информация не бих могла да Ви кажа дали изпълнението на задълженията на хигиенист включват „психофизическо пренапрежение“.

   Отговор
 10. Здравейте!
  С телк 65% съм. Като противопоказания за работа имам посочено „тежък физически труд“. Въпросът ми е дали работа като санитар в интензивно отделение се счита за такъв и рискувам ли да загубя пенсията си?
  Благодаря ви

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако няма изрично предписание за преместване на друго работно място, работодателят Ви трябва да прецени имате ли задачи, при които, например, се изисква да повдигате тежест над 10 килограма и да предприеме действия за облекчаване на работата в съответствие с посочените противопоказания. Няма право да прекрати трудовото правоотношение, освен по договаряне или след разрешение от Инспекция по труда.

   Ако има изрично предписание за преместване на друго работно място, то още ТЕЛК са преценила, че тази работа не е подходяща за Вашето здравословно състояние и може да го влоши. Работодателят има задължение да потърси възможност за преместване на друга работа/длъжност, но ако няма такава възможност, може да прекрати трудовото правоотношение.

   Отговор
 11. Ирина 281120гЯвих се на ТЕЛК на
  041120г. определиха ми 30%ТНР
  Моля да ми кажете какви ми са правата или да ми посочите
  към кого мога да се обърна.

  Отговор
 12. Може ли лице с ТЕЛК в който пише трудоустроен и без срок да получи инвалидна пенсия

  Отговор
   • Здравейте, с две сменени стави съм мога ли да работя като шофьор на камион

    Отговор
    • Здравейте,
     Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства – https://lex.bg/en/laws/ldoc/-549680127

     В нея са описани различни заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК.

   • Здравейте, имам следния казус: работя като трудотерапевт на 8 часа, с ТЕЛК с… % съм и в т…. е определено да не работя тежък физически труд. Винаги когато хигиенистката излизала в отпуска или болничен аз изпълнявам нейните задачи. От скоро вече нямаме такава длъжност, а аз продължавам да изпълнявам и тези задължения, които ми идват в тежест. Не съм говорила с прекия ми ръководител защото няма смисъл, не съм подписвала нито нова длъжностна характеристика, нито ми е искано писмено съгласие. Моля кажете как да постъпя и какви права имам?

    Отговор
    • Здравейте, не сте посочила дали решението на ТЕЛК е с 50 или повече % намалена работоспособност или е под 50%. Както виждате от статията, има значение.
     Имате право да откажете изпълнението на тези допълнителни задачи.

 13. Здравейте! С телк решение над 50% съм и ми предстой започване на нова работа нямаща нищо общо с настоящата. Какво трябва да направя? Благодаря!

  Отговор
 14. Здравейте може ли да попитам при пълна слепота на ляво око, колко процента ориентировъчно ми се полага от телк след като имам всички документи

  Отговор
 15. Здравейте,
  може ли амбулаторен лист с лекарско мнение да послужи в предприятие или фирма за преместване на по-лека работа?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 25 от Наредба за медицинската експертиза личният лекар има право да даде предписание за трудоустрояване (вкл. и преместване на друго работно място), но това става с болничен лист.

   Чл. 25. (1) Когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения налага да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден, той се трудоустроява с болничен лист.
   (2) Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина трудоустроява за срок до един месец в една календарна година, а ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно.

   Отговор
 16. Здравейте,
  Хигиенистът ни е лице с ТЕЛК, който наскоро беше обновен, с по-висок % и с добавена забележка, че е противопоказан тежък физически труд. Работата изисква полагане на тежък физически труд и няма как да бъде облекчена. Единственият изход е да назначим втори хигиенист, който да върши тежката работа, а това не можем да си позволим. Лицето отказва да напусне. Моля за съвет.

  Отговор
  • Здравейте,
   Имате два варианта:
   1. Можете да обжалвате решението на ТЕЛК (ако не са изминали повече от 14 дни от решението) за да бъде изменено с предписание за преместване на друго работно място.
   2. Можете да започнете процедура за освобождаване на лицето, свързана с искане на становище от ТЕЛК и разрешение от Инспекция по труда.
   Тъй като всеки от тези два варианта има продължение, което зависи от конкретната ситуация, Ви препоръчвам да се обърнете към службата по трудова медицина, с която имате договор, за обсъждане на ситуацията.

   Отговор
 17. Здравейте искам да попитам нещо наскоро ми откриха Вирусен Хепатит с работя в Рзи
  мога ли да бъда съден ако не съобщя на работодателя за заболяването

  Отговор
 18. Здравейте, моят казус е следният: Лице с ТЕЛК над 50%, трудовата медицина ми дава становище, че лицето може да изпълнява длъжността си, но позицията е мениджър, работното място е на втори етаж, а лицето е с инсулт – ходи с помощно средство и работата е с много голямо психическо натоварване. Може ли да поискам второ мнение и от кого?

  Отговор
  • Здравейте,
   Становище относно необходимостта от трудоустрояване се дава от ТЕЛК/НЕЛК, т.е. в решението на ТЕЛК трябва да има запис, който да указва може ли лицето да изпълнява съответната длъжност.
   Ако няма такъв, е необходимо да подадете запитване към ТЕЛК.

   Отговор
 19. Здравейте, Телк реши че не мога да изпълнявам досегашната си работа и работодателя ми се обърна към него с предложение за друга длъжност.
  Има ли срок и какъв е той в който ТЕЛК да върне отговор на работодателя ми каква длъжност мога да заема.

  Отговор
 20. Добър ден!
  Майка ми получи телково решение с 40 %
  Имали праео на някакеи облекчения?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако се интересувате от облекчения, свързани с работното място, то това е свързано с наличие на информация относно заболяване, описани противопоказания в решението на ТЕЛК, вида на работата и т.н.
   Ако се интересуват от данъчни облекчения и други подобни, то за съжаление не мога да Ви отговоря, тъй като това нямам тази информация. Познанията ми са в областта на здраве и безопасност при работа.

   Отговор
 21. Здравейте инж. Илиева,
  Имаме такъв казус, трудоустроен съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хора с трайни увреждания колега се пенсионира, имаме друг колега, който е с ТЕЛК 50%, който не е трудоустроен но на друга длъжност. Само със заседание на КТ и на КУТ може ли да определим другата длъжност и да трудоустроим колегата с ТЕЛК???

  Отговор
  • Здравейте,
   На първо място трябва да уточним, че по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ не се извършва трудоустрояване. По този член има задължение за назначаване на лице с трайно увреждане – 50% или повече намалена работоспособност (решение на ТЕЛК/НЕЛК). Допустимо е това да е лице и което е трудоустроено, но то не трябва да заема място от списъка с местата за трудоустрояване по чл. 315 от Кодекса на труда.
   За да сте изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ не е необходимо да се определя работно място за назначаване на лице с трайно увреждане , просто трябва да има назначено такова лице, без значение на каква длъжност. От тази гледна точка щом имате назначено лице, което е с ТЕЛК 50%, то автоматично изпълнявате изискването на чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.
   Отново обръщам внимание, че това лице не трябва да заема място от списъка по чл. 315 КТ. Ако то заема място от списъка по чл. 315 КТ, то тогава ще е необходимо да има заседание на комисията по трудоустрояване (КТ), за да бъде извадено от списъка по чл. 315 КТ и да остане като лице, с което се изпълнява квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.

   Отговор
 22. Здравейте искам да попитам с телк съм 50 % с право на работа но не тази която работя доста години въпросът ми е ако работодателят ми не взима поднимание телка и ме връща с същата длъжнос на работа какво трябва да направя в този случей

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК е записано, че не можете да изпълнявате настоящата си длъжност, то работодателят Ви е длъжен да Ви премести на друга длъжност. Ако той не изпълни предписанието, единствената Ви възможност е да подадете сигнал в Инспекция по труда, откъдето ще направят проверка по случая – http://www.gli.government.bg/
   Не Ви препоръчвам да напускате по свое желание.

   Отговор
 23. С онкологично заболяване съм / Рак на кожата /, но ми дадоха 30 %ТЕЛК. Отделно имам и телково решение за костно заболяване от 26%,за което ми казват,че е в следствие на лупуса който имам.Събират ли се % и мога ли да получа инвалидна пенсия?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Стоянова,

   По принцип няма как да имате две отделни експертни решения. При явяване пред ТЕЛК, решението е свързано с всички заболявания.
   Моля да попитате в ТЕЛК относно ситуацията и въпросът, който Ви интересува.

   Отговор
 24. Здравейте,

  съгласно чл. 147. (1), т. 4 от Кодекса на труда не се разрешава полагане на извънреден труд от трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи.

  С други думи, за да имате право да откажете да полагате на извънреден труд, е необходимо да сте трудоустроен. Ако сте трудоустроен, за да им право работодателят Ви да поиска от Вас да полагате извънреден труд, работодателят трябва да е получил становище от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд.
  Само компетентния здравен орган (ТЕЛК, ЛКК) може да прецени при кое заболяване и при какви извършвани дейности извънредения труд не е желателен, не е възможно обобщение.

  Отговор
 25. При какви заболявания работника може да откаже да полага извънреден труд.

  Отговор
 26. Здравейте,
  разрешенията или отказите на инспекция по труда за прекратяване на трудово правоотношение не могат да бъдат обжалвани. От информацията, която сте подали, може да се предположи, че работодателят е спазил всички нормативни изисквания и няма нарушение на Вашите права.

  Отговор
 27. На 22.02.2010г.бях задължен от работодателя си -Ат.Митници, да се явя на ТЕЛК гр.Хасково от където получих Експертно решение с частична защита по чл.333 КТ, и попада под закрила на Наредба №5 т.1 и т.6. „ИТ“ гр.Хасково не даде разрешение за уволнение.След повторно искане от работодателя се явих пред НЕЛК гр.София които ми определиха цялостна защита по чл.333 КТ с право да работя същата работа, но като трудоустроен. Но след поторно искане на работодателя до „ИТ“ гр.Кърджали И.Д. инж.К.Стратиев даде съгласие за уволнение по чл.329 КТ, без никакъв мотив. И в последствие бях уволнен.Предявих иск пред СГС за възстановяването ми на работа, но определиха делото в полза на работодателя, с мотив че „ИТ“ гр.Кърджали даде съгласие. По какъв начин да си търся правата?

  Отговор
 28. В училището се завърна хигиенистка, която беше в отпуск по болест. Телковото решение гласи: противопоказни -ТФР .Може да изпълнява длъжността чистачка. Жената откъзва да изпълнява възложените й задачи от длъжностната характеристика основавайки се на това ,че в ТЕЛК пише като противопоказно тежък физически труд.На експертната комисия беше предоставена пълна информация за нейните задължения, въз основа на което е издаден и ТЕЛК. Смятаме, че тази длъжност не е от категорията ТФР.Моля да ми помогнете с мнение или съвет към кого да се обърна.

  Отговор
 29. Искам да попитам по последната точка – пета – работодателят ли трябва да насочи работника към ЛКК за издаване на предписание за временно трудоустрояване или работникът сам се насочва към ЛКК, след като е получил експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК – става въпрос за 44% намалена работоспособност? И този посочен период – 6 месеца от точка 5 – за какво е – че в срок до 6 месеца ЛКК трябва да издаде предписание за временно трудоустрояване, или нещо друго?
  Много ще съм благодарна да ми отговорите, г-жа Илиева. Благодаря предварително.

  Отговор
  • Здравейте !
   При асептична некроза двустранно и в двете тазобедрени стави ( болестта на Чандлър-4 та степен трудноподвижен съм )
   Имам ли право за пенсия по болест.

   Отговор
   • Здравейте,
    Какво ще бъде решението на ТЕЛК зависи от медицинските документи и степента на заболяването. Аз не бих могла да Ви отговоря, тъй като не съм медицински специалист.

    Отговор

Вашият отговор на Beizat Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.