Кога влиза в сила решението на ТЕЛК

Казусът:

Съгласно Кодекса на труда, работодателят има задължение в седемдневен срок от узнаването да предложи подходящо място на трудоустроения. Ако трудоустроения откаже да приеме предложената длъжност, трудовото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие по чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда
Обаче съгласно чл. 112 от Закона за здравето има 14 -дневен срок за обжалване на решението на ТЕЛК.

Работещата представя решение на ТЕЛК на втория ден от издаването му, в което се казва, че не може да работи на съответната длъжност. Работодателят предлага в седемдневния срок нова длъжност, която е отказана.

Трябва ли да се изчака да изминат 14-те дни от издаването на решението и тогава да се прекрати трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда. Ако бъде прекратено преди изтичането на този 14-дневен срок, възможно ли е да бъде обжалвано като неправомерно?

Отговор:

Съгласно чл. 71. (1) на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи  експертите на РКМЕ поставят гриф “влязло в сила” на необжалваните експертни решения след изтичане на 14-дневния срок за всяка от заинтересуваните страни.

Ако Вашата служителка е представила Решение на втория ден от неговото постановяване, това означава, че то не е влязло в законна сила.

Установените с него права и задължения за неговите адресати все още не са безспорни. Работодателят все още няма задължение да предложи друга работа в предприятието на служителката.

Тя трябва да представи екземпляр от Решението с отбелязване върху него, че то е влязло в законна сила. Едва тогава Работодателят трябва да предложи друга подходяща позиция на трудоустроената си служителка.

Тук обаче трябва да се обърне внимание на други два момента:

  • Работодателят не може да извърши преценката коя длъжност би била подходяща за Служителя с призната трайна неработоспособност. ТЕЛК е органът, който трябва да удостовери, че предложената работа на Служителя е подходяща (респективно, че в предприятието няма подходяща работа). В този смисъл има множество указания на МТСП (Писмо изх. № 94-М-147 от 29.08.2000 г. на МТСП, Писмо изх. № 67-71 от 01.08. 2003 г. на МТСП, Писмо изх. № 94-CC-34 от 06.04.2006 г. на МТСП).
  • На Служителя се дължи обезщетение от работодателя в размер на две брутни заплати, ако има поне 5 (пет) години трудов стаж и не е получавал през тези пет години обезщетение на същото основание (арг. Чл. 222, ал. 2 КТ).
Най-лесният начин да получите всички отговори на възникнали въпроси, свързани с трудоустроване, е да използвате нашите процедури, ръководства и примерни документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

Процедура „Определяне на места за трудоустрояване“

 

2 мнения за “Кога влиза в сила решението на ТЕЛК”

  1. Здравейте, господин Петров,
    обезщетението по чл. 220 е за неспазено предизвестие и няма никаква пречка да го получите, дори да имате собствена фирма.
    Все пак, бих искала да уточня, че не аз съм специалиста по трудова право а колегите от адвокатско дружество «Вуковска, Трифонова и Партньори».

  2. Здравейте, видях,че сте специалист по трудово право. Бих желал да ВИ попитам следното: Полага ли ми се обезщетението по чл. 220 на КТ (за оставане без работа) от основния работодател ако имам на мое име фирмена регистрация или съм съдружник в ООД?

Коментарите са изключени.