Кой плаща медицинските прегледи за здравна книжка

Преглеждайки МТСП намерих следната главоблъсканица:

Въпрос на Павел Попов от 20-02-2009:

Здравейте, от рубрика „Трудово право“ ме насочиха да задам въпроса си тук. А той е:
Кой трябва да заплаща разходите за периодичните прегледи на лицата съгласно Наредба 15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, предприятията, произвеждащи и търгуващи с храни и т.н.? Работникът или работодателят?

Отговор на Калина Петкова – н-к отдел „Условия на труд“:

Уважаеми господин Попов,
Въпросът Ви е извън компетентността на рубриката “Безопасност и здраве при работа”. Медицинските прегледи по Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (изд. от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.) не са във връзка със законодателството по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите. Наредбата е издадена на основание на чл. 34 от Закона за здравето и целта на прегледите е доказване на отсъствие на заболявания, които биха могли да представляват риск за обслужваните в горните заведения и институции лица и населението като цяло.
Доколкото финансирането на тези прегледи не е включено в Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, въпросът Ви за тяхното заплащане е напълно логичен. Предлагам Ви да го адресирате към Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), която по смисъла на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. поддържа регистъра на здравните книжки и упражнява контрола по спазване на изискванията й, или към министъра на здравеопазването, който следва да дава тълкуване и указания по издаваните от него подзаконови нормативни актове.

Та, ако някой има мнение по този въпрос, нека го сподели с нас.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.