Видео от Националната конференция „ЗБУТ 2017“

И тази година имахме удоволствието да присъстваме на националната конференция „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 2017“, организирана от индустриален клъстер Средногорие. Домакините ни позволиха да заснемем презентациите с добри практики и сега всеки един от вас има възможност да го види.

Управление на риска

Първият панел на конференцията бе посветен на управлението на дейностите по безопасност и здраве при работа и управление на рисковете.

Първата презентация бе на г-жа Дина Христова, Отдел “Връзки с обществеността” от името на г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“, която бе на тема „Управлението на ЗБУТ – административна тежест или спасен живот?“

Както каза г-жа Михайлова по време на приветственото слово, повод за избора на темата на презентацията е представеното наскоро изследване за бюрократичната тежест, в което основни дейности по ЗБУТ са в списъка на утежняващи времето и бюджета на предприемачите.

Две от презентациите бяха на колеги, с които сме имали честта и удоволствието да работим заедно:

Г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Аурубис“ представи добри практики в привличането на работещите в дейностите по оценка и управление на риска.

Презентация, която предизвика сериозен интерес сред колегите с представените добри практики и инструменти за управление на риска, представиха г-н Светлозар Караджов и г-жа Нели Петрова от Амилум България ЕАД.

В тази част на панела имахме удоволствието да слушаме и още две презентации:

Г-жа Васка Семерджиева, Държавен експерт, Министерство на труда и социалната политика представи темата „ПРАВНИ НОРМИ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“.
Презентацията бе насочено към въвеждането на европейските директиви по здраве и безопасност в България и съответните нормативни актове.
Гледай видеото

Инж. Младен Захариев, Layher – „Оценка на риска и мерки за безопасност при работа на временни работни площадки“
В тази презентация получихме добре систематизирана информация за рисковете при работа на временни работни площадки и по-специално при използване на скелета, както и мерки за превенция и добри практики за безопасното използване на скелета.
Гледай видеото

Най-добри производствени практики

Във втория панел добри практики представиха:

Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ в ЧЕЗ разпределение България“ – Повишаване на квалификацията – верния път към подобряване на ЗБУТ в сектор Енергетика.
Г-н Гледжарски нагледно показа какво се прави за осигуряване на квалифицирани и знаещи кадри, които да имат практически знания и готовност за работа в опасни и непознати условия.
Гледай видеото

Д-р Дарина Кръстева, Ръководител СТМ в КЦМ 2000 Груп – „Програма Здраве за всички“
Д-р Кръстева представи добри практики в превенция на заболяванията, като представи програмата за профилактика и укрепване на здравето при работа, въведена в КЦМ.
Гледай видеото

Алесандро Морето, Директор на КонтурГлобал ТЕЗ Марица 3 – „Процесът Жълт/Червен картон – визия, принципи и приложение“.
Тази презентация също дава добри идеи за много колеги, особено в управлението на подизпълнители.
Гледай видеото

Своите продукти представиха също и ЗАД „Армеец“ и Превента ООД.

Психологическия климат на работната среда

Последният панел  на конференцията бе насочен основно към това как да подобрим психологическия климат на работните места и да намалим стреса и последиците от него.

Чухме презентации на:

Ива Зарева, Мениджър Бизнес продажби в Бенефит Системс България – Спортът и здравето като инструменти за привличане и задържане на служителите
Наред с представените възможности за спорт от фирмета, г-жа Зарева даде и добри идеи за промотиране на здравето и спорта сред работещите.
Гледай видеото

Подп. д-р Георги Маринов от Военна Академия – „Здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на водолазни операции“
Благодарение на подп. Маринов се запознахме с рисковете и необходимите мерки за превенция при тази специфична дейност.
Гледай видеото

Д-р Томчо Томов, Директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК – „Стрес в работата – системи за управление на стреса в организацията“.
Гледай видеото

Доц. Бистра Ценова – „Синдром на професионалното изтощение и изпепеляване (бърнаут) и сродни явления на работното място“
Доц. Ценова сподели с нас полезна информация и резултати от своите дългогодишни изследвания в областта на бърнаут.
Гледай видеото

Още видео…

В нашия YouTube канал ще намерите още записи от конfеренции, семинари, както и откъси от наши обучения по здравословни и безопасни условия на труд. Пълните видеозаписи от наши обучения са достъпни за абонатите на Zbut.Eu.

Вижте видеата в нашия YouTube канал

 

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.