Парламетът одобри Конвенция за условия на труд в риболовния сектор

Парламентът одобри решение да вземе акт от Конвенция номер 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка номер 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г.

Конвенция № 188 и Препоръка № 199 за труда в риболовния сектор бяха приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда на 14 юни 2007 г. в Женева. Те са съобразени с изискванията на глобализацията по отношение на този разширяващ се сектор, в който работещите са изложени на значителни опасности и трудности. Целта на конвенцията е да осигури на заетите в риболова:
– по-добри, безопасни и здравословни условия на труд и медицински грижи в морето и на кея за ранените и болни работници;
– достатъчно време за почивка с оглед безопасността и здравето на работещите;
– защита чрез трудов договор и социално осигуряване.

В Конвенцията са включени разпоредби за конструкцията и поддръжката на риболовните кораби, осигуряващи по-добри условия на труд и живот за работещите. Предвидени са инспекционни проверки на риболовните съдове в чужди пристанища с оглед на спирането от екслоатация на кораби с неприемливи условия на труд и живот.
В доклад на МОТ за условията на труд в риболовния отрасъл се посочва, че в него работят 30 милиона мъже и жени. Според националното законодателство голяма част от работещите се третират като самонаети.

България разполага с модерна система за безопасност за морския ни транспорт на стойност 12.5 млн. евро, но все още не отговаря на европейските изисквания за речна безопасност и е заплашена от сериозни санкции, ако до края на 2009 година не изпълни ангажиментите си към Брюксел.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.