КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша

Браншовият колективен трудов договор в пивоварния бранш става задължителен за изпълнение за всички фирми в отрасъла. Това означава, че няма значение дали има синдикална организация във фирмата, договореностите в браншовия договор стават задължителни за прилагане.

Ако в предприятието е ключен колективен трудов договор и в него са поставени по-високи изисквания спрямо браншовия, разбира се, ще се изпълняват по-високите изисквания.

Ако имате регистър на приложимите законови изисквания и дейността е в пивоварния бранш, е време да добавите към него и браншовия колективен трудов договор.

Това става възможно след заповедта на Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, чрез която той разпростира Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла.

Заповедта е издадена по искане на Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“.

Съгласно чл. 51б, ал. 4 на Кодекса на труда „Когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.“

Предприятията от бранша със система за атестация на персонала

Съгласно 17 на КТД предприятията от бранша се задължават да разработят система за атестация на персонала с правила и критерии за стимулиране на иновациите в управление на производствеите процеси.

Освен това трябва да има разработена програма за обучение и развитие на персонала, подкрепена със съответния бюджет.

Размер на платения годишен отпуск

В КТД са съгласувани следните размери на допълнителния платен годишен отпуск:

 • при трудов стаж в предприятието до 10 години – не по-малко от 21 работни дни;
 • при трудов стаж в предприятието от 10 до 25 години – не по-малко от 22 работни дни;
 • при трудов стаж в предприятието над 25 години – не по-малко от 23 работни дни;

Поне 5 дни от платения годишен отпуска могат да бъдат ползвани в периода м.юни, юли и август по желание на работника, съобразено със сезонното натоварване.

Допълнителен платен отпуск за специфични условия на труд

Минималният размер на този отпуск е 7 дни, т.е. с две повече от изискванията на Наредбата за допълнителния платен годишен отпуск.

Работодателят съвместно с КУТ утвърждава списъка на длъжностите и професиите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск при условията на чл. 156 ал. I ,т. 1 и т.2 от КТ, съгласно чл. 156 а от КТ.

Задължителна застраховка „Живот“

В чл. 35 на КТД е посочено, че работодателят се задължава да застрахова работните места, свързани с рискови фактори за живота и здравето със застраховка “Живот”. За съжаление не са посочени някакваи задължителни параметри на тази застраховка.

Напомняме, че в заповедта за определяне на икономическите дейности, в които работодателят има задължение да застрахова за риска трудова злополука за 2018-а година е и производството на напитки, което включва „производство на пиво“.

В чл. 2, ал. 2 на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ обаче се казва, че „не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука““.

Означава ли това, че пивоварите вече нямат задължение за застраховка трудова злополука с определената в наредбата минимална застрахователна сума, а само за застраховка „живот“ с параметри, каквито си пожелаят?

Контрол от синдикатите върху дейността на СТМ

Социалните партньори установяват строг контрол върху дейността на службите по трудова медицина (СТМ) и качеството на техните услуги.

Как точно ще става това и какви са показателите за контрола не е ясно, може би ще се имат предвид предстоящите стандарти за дейността на СТМ.

Присъствие на синдикални членове по време на измервания на фактори на работната среда

В чл.39.(2) на договора е посочено, че работодателят трябва да уведомява синдикатите за предстоящо „замерване“ на вредностите с цел присъствие на синдикални членове и/или членове на Комитета по условия на труд.

В КУТ участват задължително синдикатите, но как?

Впечатление ни прави и част от изречение в чл. 41 на договора, в което е записано следното:

„Работодателят, чрез действащия Комитет по условия на труд, в който участват и Синдикатите, осигурява периодични контролни измервания на условията на труд…“

Работодателят може да контролира състава на КУТ само от гледна точка на своите представители в него и някак нелогично ще бъде той да определи за свои представители такива от Синдикатите. Дали работещите на общото събрание ще изберат за свои представители в КУТ такива от синдикатите, това вече си е техен избор.

Разбира се, добра практика е да се предложат за членове представители на Синдикатите, но няма как това да бъде задължително.

Синдикатите в помощ на работодателя срещу алкохола и упойващите средства

Работодателите и синдикатите са стигнали до единодушно мнение, че употребата на алкохол и упойващи средства е сериозен фактор за възникване на трудови злополуки.

Именно поради това работодателят има пълна подкрепа по отношение на недопускането на работници и служители в нетрезво състояние на територията на дружеството и за контрола за неупотребата на алкохол и други упойващи средства в работно време.

Има ясно съгласие, изразено в договора, че явяването на работник или служител в нетрезво състояние и употреба на алкохол и други упойващи средства в работно време ще се считат за грубо нарушение на трудовата дисциплина, което може да доведе до дисциплинарно наказание съгласно чл.188 от КТ.

Срок на КТД

Срокът на колективния трудов договор е до 30 януари 2020 г. Той важи за всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво“ (КИД 11.05) и „Производство на малц“ (КИД 11.06).

Главната инспекция по труда ще контролира изпълнението на договора. Вижте пълният текст.

2 мнения за “КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша”

 1. Държавата узаконява нещо, което отдавна е реалност в Пивоварната промишленост в България.
  Всичко по-горе отдавна се прилага в нашите предприятия и то не само на хартия.

  Отговор
  • Поздравления, че при Вас тези изисквания се прилагат. За съжаление, обаче, има и фирми, в които няма синдикални организации и това е целта на разпростирането.

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.