ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Съгласно чл. 12. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. ежегодното обучение на представителите има за цел:

  1. опресняване на познанията им;
  2. повишаване на ефективността на работата и развитие на личните им умения;
  3. запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
  4. усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Това онлайн обучение на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд изпълнява изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба №4/1998 г. и съдържа следните теми:

  • Учредяване и дейност на Комитетите/Групите по условия на труд.
  • Най-важни промени в нормативната база през 2018-а и 2019-а година.
  • Какво е промоция на здравето и какви са добрите практики за промотиране на здравословния начин на живот.
  • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Пуснете видеото за да видите как изглежда обучението:

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

Фирма:

Данни за фактура:

Лице за контакт (задължително):

Телефон за връзка (задължително):

Електронна поща (e-mail) (задължително):

Три имена на участника в обучението (задължително):

Длъжност(задължително):

Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба №4/1998 г.
Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Предназначено за:
Представители в КУТ/ГУТ

Достъп
30 дни

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Цена
30 лв. без ДДС

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.