Изисквания за обучение за квалификационна група при работа над 1000 V

Обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се организират и осъществяват в работно време, без или със откъсване от работа от:

 1. работодателя;
 2. енергийни предприятия, титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;
 3. центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение поне по една от следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация;
 4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления енергетика или електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.

Обучаващите лица трябва да имат образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и да притежават пета квалификационна група при обучаване за четвърта и пета квалификационна група и не по-ниска от четвърта квалификационна група при обучаване за втора и трета квалификационна група.

Изключение се прави за академичния състав от висшите училища и за медицинските специалисти, които обучават по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.

Работодателят трябва да утвърди писмени програми за обучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група, които съдържат минималните изисквания за придобиване/потвърждаване, учебната програма, датите и началния час за провеждане на изпитите.

Определена е и минималната продължителност на обучението за придобиване на квалификационна група:

 • 4 учебни часа – за втора квалификационна група;
 • 8 учебни часа – за трета квалификационна група;
 • 16 учебни часа – за четвърта квалификационна група;
 •  24 учебни часа – за пета квалификационна група,

При обучение за потвърждаване продължителността на обучението може да бъде съкратена на половина.

Кога се полага изпит за квалификационна група

Често считаме, че щом новоназначения работник вече има квалификационна група, то имаме ангажимент за обучение при изтичане на срока й. Правилникът обаче, изисква да бъде положен изпит в следните случаи:

 • при постъпване на работа;
 • за повишаване на квалификационна група;
 • за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;
 • периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителския персонал и от две години – за ръководния персонал.

Изпитът при постъпване на работа и за възстановяване е само устен, а в останалите случаи работодателят определя дали да е устен или писмен.

Състав на комисията при обучение, което се провежда от работодателя

Комисията се състои от председател и най-малко двама членове. Председателят трябва да притежава пета квалификационна група.

 • При изпит за втора и трета квалификационна група, членовете трябва да притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група.
 • При изпит за четвърта и пета квалификационна група всички членове на комисията трябва да притежават пета квалификационна група.

Обърнете внимание, че в чл. 25, ал. 4  на правилника се казва, че при обучение от външна организация съставът на комисията се определя в съответствие със сключения ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ.

Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – писмен изпит

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

7 мнения за “Изисквания за обучение за квалификационна група при работа над 1000 V”

 1. Център за Изпитване и Европейска Сертификация, гр. Стара Загора.
  Провежда курсове както присъствено, така и дистанционно.
  Заповядайте :)

  Отговор
  • Здравейте, инж. Йорданов,
   В Otgovori.Info се допуска публикуването на реклами само след наше разрешение.

   Ще се радвам, ако сега и по принцип коментирате с нещо полезно за нашите потребители, така повече хора ще го прочетат и съответно ще видят и възможностите Ви за провеждане на обучения за квалификационна група.

   Отговор
 2. Здравейте искъм да попитам провеждате ли дистанционни изпити по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи? Или изобщо провеждате ли такъв изпит? Или ако имате информация къде мога да се явя на такъв изпит в Благоевград? Благодаря предварително!!!

  Отговор
  • Здравейте,
   за съжаление не провеждаме обучения за квалификационни групи по електробезопасност. От 01.01.2015 г. изтече гратисният период за обучителнитя организации и към момента нямам информация дали в Благоевград има фирма, която отговаря на изискванията.

   Ако някой от колегите знае, нека да сподели тук, моля.

   Отговор
 3. Аз възнамерявам да напиша въпрос до Министерството … след като е на лице промяната и в този правилник. Не ми е ясно как се правят подобни изменения, поставят се високи изисквания за дейности, за които това не е необходимо. Така или иначе сме добри в правенето на бумаги и реалното не свършване на работата. Иначе държавата „мисли“ за малкия и среден бизнес, по-точно със сигурност им налага такси и препятствия и вероятно иска да ги откаже да работят.

  Отговор
 4. Остава и въпроса за състава на комисията при обучение, което се организира от работодателя … ако във фирмата няма съответния брой специалисти, то може ли да се наемат външни с подходящата квалификация за съответното обучение и по какъв начин ще се оформи, ако е възможно?

  Отговор
  • Ако подходим по логиката на обученията по наредба РД-07-2/16.12.2009 г., то не би трябвало това да е възможно – или го правиш със собствени кадри или с външна фирма. Но все пак само Министерство на енергетиката може да даде конкретен отговор.

   Ако някой от колегите, които до момента са извършвали обучения, получи такава информация, ще е полезно за всички останали, така че ще съм благодарна да ми пише, за да бъде обнародвано.

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения