Задължение за назначаване на лица с трайни увреждания

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите с над 50 работещи имат задължение да назначат лица с трайни увреждания.

Броят на тези лица се определя с т. нар. „квота“, която е:

 • едно лице с трайни увреждания за фирми с 50 до 99 работници и служители;
 • 2 процента от средно списъчния състав за фирми със 100 и над 100 работници и служители.

Конкретните изисквания за изпълнение на задължението са уточнени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

При наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, фирмите са освободени от задължението.

Специфичните фактори се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:

 1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;
 2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Подробностите са уточнени във Вътрешните правила на ИА „ГИТ“ за проверки за прилагане на квотата по ЗХУ.

Другите фирми, които са освободени от задължението, са тези, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания.

За да се освободи от задължението, фирмата трябва да закупува стоки или да ползва услуги на стойност двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.

Определянето на необходимия брой назначени лица с трайни увреждания за фирми със 100 и над 100 работници и служители става чрез изчисление на 2% от средносписъчния съатав за предходната календарна година, като се спазва правилото във Вътрешните правила на ИА „ГИТ“:

„При пресмятане на 2 на сто от средносписъчната численост на персонала се закръглява до цяло число, показващо броя на работниците в изпълнение на квотата.“

Срокове за изпълнение на задължението

Всеки работодател с над 50 работещи трябва ежегодно не по-късно от края на януари да изготви списък на определените работни места за изпълнение на квотата.

Този списък се съхранява в предприятието и се представя при поискване от ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“).

Ако няма достатъчно назначени лица с трайни увреждания, с които да изпълни квотата, работодателят трябва до 31 март да започне да търси хора с трайни увреждания за назначаване.

Това може да стане:

 • чрез собствени канали – обяви и др.
 • чрез Бюро по труда и/или трудов посредник.

Използването на Бюро по труда и/или трудов посредник дава още една възможност за освобождаване от задължението до края на съответната календарна година.

Ако до 3 месеца от подаването на заявлението за търсене на лица с трайни увреждания към Бюрото по труда или трудов посредник няма насочени към фирмата лица, то тогава тя може да се счита за освободена от задължението до края на годината.

Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания

Важна част от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания е изискването в чл. 38, ал. 2 от Закона за хората с увреждания:

„Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата“

Това означава, че ако имаме назначено лице с решение на ТЕЛК над 50%, то можем да го отчетем или като лице, което заема място за трудоустрояване по чл. 315 от КТ, или като лице, с което изпълняваме бройка от квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Стриктно за изпълнение на това изискване проверява Главна инспекция по труда като изпраща искане за попълване на т. нар. „Информация за назначени лица по чл. 38 от ЗХУ“, след което издава и констативен протокол при проверка от Инспекция по труда.

Компенсационни вноски

При неизпълнение на задължението по квотата работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

За новосъздадени предприятия задължението за заплащане на компенсационна вноска възниква през годината, следваща годината на вписването им.

Компенсационната вноска се заплаща по сметка на Главна инспекция по труда, посочена в чл. 13, ал. 2 на Вътрешните правила на ГИТ.

Административно-наказателни разпоредби

ЗХУ предвижда следните санкции за работодател, който не е изпълнил задължението по чл. 38, ал. 6, т.е. не изпълни задължението си да плаща компенсационна вноска:

 • глоба от 1000 до 2000 лв. или
 • имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Процедура по изпълнение на задължението за назначаване на лица с трайни увреждания – подробни указания и образци на фирмени документи
🔗 Въпроси и отговори на МТСП по Закона за хората с увреждания
🔗 Указания на Агенция по заетостта за подаване на уведомление по Закона за хората с увреждания

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Задължение за назначаване на лица с трайни увреждания”

 1. Ако в ТЕЛК 58% в т.14 пише ТФТ и простудни ф-ри.Могат ли да ми сменят графика ,до сега съм бил на дневна и нощтна смяна 12часа ,а сега ми го сменят на 5 дни от 8.30 до 18 часа. Какво означава простудни ф-ри?

  Отговор
  • Простудните фактори са такива, които могат да доведат до настинка – например работа на открито през студения период на годината, работа в помещение с по-ниска температура от допустимата и др. под.

   За да изпълни пердписанията на ТЕЛК работодателят е длъжен да предприеме мерки, като това може да бъде и промяна в графика на работа с цел намаляване на натоварването или влиянието на определен фактор.

   Отговор