Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували ли сте за „Талон за медицинска експертиза„, който е длъжен да издаде пак той?

Често ми се обаждат за помощ хора, които ще се явяват на ТЕЛК и молят за повече информация относно подготовката на документите, сроковете и др. подобни. За съжаление в повечето случаи ги насочвам към личния им лекар (наричан общопрактикуващ лекар), тъй като той е човекът, който познава цялостното им здравословно състояние и чиято роля е да им помага по отношение явяването на ТЕЛК/НЕЛК.

Оказва се, че често личните лекари отказват да дадат направления за прегледи и изследвания, свързани с подготовка за ТЕЛК, въпреки че съгласно чл. 107 (2) от Закона за здравето „високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.“

За целта, лекарят който изпраща пациента, издава „Талон за медицинска експертиза” бл. МЗ-НЗОК № 6“, с който болният извършва всички консултации и изследвания, като всеки от специалистите отчита своя отрязък от талона. Личният лекар е длъжен да издаде такъв талон срещу представения формуляр от ТЕЛК(НЕЛК).

За да напомни това задължение на общопрактикуващите лекари, Националната експертна лекарска комисия в писмо изх. № І 3278/ 17.06.2011 г. до Регионалната здравна инспекция (съответно всички лечебни заведения) дава указания във връзка с подготовка на пациенти за освидетелстване/ преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. В следващите редове можете да се запознаете с него:

ДО ДИРЕКТОРА
НА РЗИ

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,

Във връзка с често задавани въпроси от граждани по повод отказ на лекарите за издаване на направления за подготовка за ТЕЛК от страна на Националната експертна лекарска комисия предоставят следната информация:

Съгласно чл. 71, ал. 2 от Националния рамков договор (НРД) 2010 г., в случай, че за нуждите на медицинската експертиза в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ НЕЛК са необходими:

1. Прегледи и консултации със съответните специалисти – общо практикуващия лекар (ОПЛ) или лекарят специалист или ЛКК издават на ЗЗОЛ „Талон за медицинска експертиза” бл. МЗ-НЗОК № 6

2. Специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) – ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Направление за медико-диагностична дейност” бл. МЗ-НЗОК №4

3. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” бл. МЗ-НЗОК № 4

4. Високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) – лекарят специалист или ЛКК издава „Медицинско направление за високо специализирани дейност” бл. МЗ-НЗОК № 3А

При подготовката за ТЕЛК/ НЕЛК лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания) и издават документ съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентиран в Наредба № 40 на МЗ от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

След постъпване на изискуемите документи в ТЕЛК/НЕЛК, по тяхно искане и писмено назначение, ОПЛ издава на ЗЗОЛ „Направление за медико-диагностична дейност” бл. МЗ-НЗОК № 4„ за извършване на поисканите допълнителни високо специализирани изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза (чл. 74 от НРД 2010 г)

Настоящите указания са взети от писмо изх. № 04-04-173/12.08.2010 г. на управителя на НЗОК д-р Нели Нешева във връзка с жалба на гражданин до Комисия за защита на потребителите.

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,
С цел подобряване на колаборацията на лекарите от ТЕЛК с гражданите и ускоряване на процеса по освидетелстване и преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза, моля за Вашето съдействие, настоящите указания да бъдат сведени до знанието на колегите от ТЕЛК,
Благодарим за съдействието!
Желаем ползотворна и успешна работа!

Д-р КЪНЧО РАЙЧЕВ
Директор на НЕЛК
Д-Р ПЕНКА ГЕОРГИЕВА
Главен експерт по мед. експертиза в НЕЛК

5 мнения за “Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК”

  1. Здравейте,
    тъй като не съм специалист в тази област, то моля да се запознаете с тази дискусия, където може би ще намерите отговор на въпроса си (обърнете внимание на мненията на потребител с ник John)

    http://www.odit.info/?s=6&i=154575&f=2

  2. инвалид съм 2 ра група от 2007 год пенсионер по трудов стаж съм от 2004 год инвалидноста ми трябва ли да е пожизнена и да важи пред данъчните или срока и и пред тях е само за времето вписано в телк

  3. Здравейте!Точно с това се боря и аз с личната понеже не ми дава направление а само протокол.Говорих с нея че са ми нужни тези направления а тя ме отсече че ще нямала право и може би след писмото за ТЕЛК комисията.Кажете ми моля Ви има ли право да ми отказва тези направления?

Коментарите са изключени.