ЛПС и срок на износване – определяне и доказателства за спазване

В тази статия споделяме нашите отговори на два от въпросите, свързани с лични предпазни средства, които сме получили на нашия имейл. Ето ги и тях:

Ако може пояснение около едно предписание:
Да се осигурят доказателства за раздаване на ЛПС, съгласно определения срок на износване.
Всички раздадени ЛПС са с дата и подпис на получил.Какъв друг да е документа,удостоверяващ това? Имаме списък на ЛПС, който е по образец.

Като се има предвид предписанието, то можем да предположим, че има разминаване между определените в списъка срокове на износване и периодите, на които е документирано предоставянето на личните предпазни средства.

В моята одиторска практика това е един от елементите, които винаги проверявам. Как става това:

Искам да видя утвърдения списък на лични предпазни средства, след което на извадков принцип искам да видя т. нар. „картон“ или съответните документи, в които е отразено предоставянето за подбрана длъжност или длъжности (в някои случаи давам възможност за избор на конкретното лице, за което ще се дадат документите).

Например, в предприятието има заварчик и за него в списъка са определени заваръчен щит, заваръчни ръкавици, престилка и  гамаши. За ръкавиците, престилката и гамашите пише, че са със срок на износване от 2 години. Това означава, че в документите трябва да се открият записи за предоставяне на всеки две години на тези ЛПС за конкретен работник, на тази длъжност.

Ако има предоставени такива преди 3 години, но няма по-скоро, то това означава, че не е спазен определения срок на износване. Съответно, в този случай аз бих констатирала, че не се спазва определения срок на износване или, че няма доказателства, че се спазва.

В случая няма значение дали съм видяла износени/увредени лични предпазни средства, а фактът, че не се спазва определения от работодателя срок или по-точно, че няма доказателства, че се спазва. 

Какво е важно, за да не попадаме в подобна ситуация?

  • Да се определят адекватни срокове. С промените в Наредба 3.2001 г., обнародвани в бр.99 от 26 Ноември 2021г.на Държавен вестник,  преди утвърждаването на списъка трябва да се проведат консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина. Това е добър момент да се определят срокове, които не са твърде кратки или прекалено дълги (например над срока, даден от производителя).
  • Да се документира всяко предоставяне на личните предпазни средства. В много случаи организацията е такава, че се дава възможност на всеки работник индивидуално (или чрез своя ръководител) по всяко време да си поръча ново лично предпазно средство. За всяко взето ЛПС трябва да има запис – доказателство, че е предоставено.
  • Да се извършва периодичен контрол от органа по безопасност и здраве при работа относно документирането на предоставянето на ЛПС.
  • Да осигурим копие от списъка на ЛПС в склада за лични предпазни средства, така че лицето, което има ангажименти по предоставянето им, да може да следи спазването на периодичността. Ако се разчита само на поискване от работника, то в някакъв момент може да се окаже, че определеният в списъка срок е надвишен.
  • Наредбата изисква да се извършват периодични проверки за състоянието на личните предпазни средства. Това е добър момент не само да се изземат износените и повредените, но и да се види в какво състояние като цяло са ЛПС. Възможно е да се окаже, че сме определили кратки срокове и по естествен път те са станали по-големи, но в списъка това не е отразено.

Видео коментар на промените в изискванията, свързани с лични предпазни средства

 

Бихте ли ни помогнали в разрешаване на следния казус: Какъв е периодът за смяна на работни обувки?

Коментираме този въпрос в комбинация с предходния, защото те са близки.

На първо време трябва да се уточни, че работодателят е този, който определя срока на износване (периодът  на смяна). Няма универсален срок.

Какъв срок ще бъде определен зависи от няколко фактора:

  • Какъв срок е посочил производителя. В някои случаи при обществени поръчки, конкурси и подобни, производителят/доставчикът дава гаранция. Гаранцията е различно нещо от срока на износване, посочен от производителя. При гаранцията, доставчикът на обувките, поема ангажимента да ги поправи или замени при преждевременна повреда. Срокът на износване е срокът, за който производителят  смята, че обувките ще имат своите предпазни свойства като лични предпазни средства.
  • В каква среда и за какви дейности се използват обувките. Има разлика в износването дори при различни дейности на един строителен обект, например за дейности на фаза груб строеж и на фаза довършителни работи.
  • Колко често се използват обувките. Ако сме предвидили обувки за сервизни работници, на които само един-два пъти месечно се налага да ги използват, то износването ще се случи доста по-бавно.

Отговор на всички тези въпроси дава оценката на риска. Затова и от нея ще стане ясно какъв срок на износване е необходимо да определим.

Определеният срок на износване не е постоянна величина, т.е. веднъж определили го, не губим правото си да го променяме. След консултации с комитета/групата по условия на труд и останалите посочени в наредбата лица, можем както да намалим, така и  да увеличим срока.

Осигуряване на лични предпазни средства

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.