ЛПС и срок на износване – определяне и доказателства за спазване

В тази статия споделяме нашите отговори на два от въпросите, свързани с лични предпазни средства, които сме получили на нашия имейл. Ето ги и тях:

Ако може пояснение около едно предписание:
Да се осигурят доказателства за раздаване на ЛПС, съгласно определения срок на износване.
Всички раздадени ЛПС са с дата и подпис на получил.Какъв друг да е документа,удостоверяващ това? Имаме списък на ЛПС, който е по образец.

Като се има предвид предписанието, то можем да предположим, че има разминаване между определените в списъка срокове на износване и периодите, на които е документирано предоставянето на личните предпазни средства.

В моята одиторска практика това е един от елементите, които винаги проверявам. Как става това:

Искам да видя утвърдения списък на лични предпазни средства, след което на извадков принцип искам да видя т. нар. „картон“ или съответните документи, в които е отразено предоставянето за подбрана длъжност или длъжности (в някои случаи давам възможност за избор на конкретното лице, за което ще се дадат документите).

Например, в предприятието има заварчик и за него в списъка са определени заваръчен щит, заваръчни ръкавици, престилка и  гамаши. За ръкавиците, престилката и гамашите пише, че са със срок на износване от 2 години. Това означава, че в документите трябва да се открият записи за предоставяне на всеки две години на тези ЛПС за конкретен работник, на тази длъжност.

Ако има предоставени такива преди 3 години, но няма по-скоро, то това означава, че не е спазен определения срок на износване. Съответно, в този случай аз бих констатирала, че не се спазва определения срок на износване или, че няма доказателства, че се спазва.

В случая няма значение дали съм видяла износени/увредени лични предпазни средства, а фактът, че не се спазва определения от работодателя срок или по-точно, че няма доказателства, че се спазва. 

Какво е важно, за да не попадаме в подобна ситуация?

 • Да се определят адекватни срокове. С промените в Наредба 3.2001 г., обнародвани в бр.99 от 26 Ноември 2021г.на Държавен вестник,  преди утвърждаването на списъка трябва да се проведат консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина. Това е добър момент да се определят срокове, които не са твърде кратки или прекалено дълги (например над срока, даден от производителя).
 • Да се документира всяко предоставяне на личните предпазни средства. В много случаи организацията е такава, че се дава възможност на всеки работник индивидуално (или чрез своя ръководител) по всяко време да си поръча ново лично предпазно средство. За всяко взето ЛПС трябва да има запис – доказателство, че е предоставено.
 • Да се извършва периодичен контрол от органа по безопасност и здраве при работа относно документирането на предоставянето на ЛПС.
 • Да осигурим копие от списъка на ЛПС в склада за лични предпазни средства, така че лицето, което има ангажименти по предоставянето им, да може да следи спазването на периодичността. Ако се разчита само на поискване от работника, то в някакъв момент може да се окаже, че определеният в списъка срок е надвишен.
 • Наредбата изисква да се извършват периодични проверки за състоянието на личните предпазни средства. Това е добър момент не само да се изземат износените и повредените, но и да се види в какво състояние като цяло са ЛПС. Възможно е да се окаже, че сме определили кратки срокове и по естествен път те са станали по-големи, но в списъка това не е отразено.

Видео коментар на промените в изискванията, свързани с лични предпазни средства

 

Бихте ли ни помогнали в разрешаване на следния казус: Какъв е периодът за смяна на работни обувки?

Коментираме този въпрос в комбинация с предходния, защото те са близки.

На първо време трябва да се уточни, че работодателят е този, който определя срока на износване (периодът  на смяна). Няма универсален срок.

Какъв срок ще бъде определен зависи от няколко фактора:

 • Какъв срок е посочил производителя. В някои случаи при обществени поръчки, конкурси и подобни, производителят/доставчикът дава гаранция. Гаранцията е различно нещо от срока на износване, посочен от производителя. При гаранцията, доставчикът на обувките, поема ангажимента да ги поправи или замени при преждевременна повреда. Срокът на износване е срокът, за който производителят  смята, че обувките ще имат своите предпазни свойства като лични предпазни средства.
 • В каква среда и за какви дейности се използват обувките. Има разлика в износването дори при различни дейности на един строителен обект, например за дейности на фаза груб строеж и на фаза довършителни работи.
 • Колко често се използват обувките. Ако сме предвидили обувки за сервизни работници, на които само един-два пъти месечно се налага да ги използват, то износването ще се случи доста по-бавно.

Отговор на всички тези въпроси дава оценката на риска. Затова и от нея ще стане ясно какъв срок на износване е необходимо да определим.

Определеният срок на износване не е постоянна величина, т.е. веднъж определили го, не губим правото си да го променяме. След консултации с комитета/групата по условия на труд и останалите посочени в наредбата лица, можем както да намалим, така и  да увеличим срока.

Осигуряване на лични предпазни средства

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “ЛПС и срок на износване – определяне и доказателства за спазване”

 1. Здравейте,
  А погрешно ли е срока за ползване на работни обувки и работни дрехи да бъде до Износване?
  Не съм видял в Наредба да има срок за износване на работни обувки и работни дрехи.

  Отговор
  • Както пише и в статията „работодателят е този, който определя срока на износване“.
   До момента не се сещам да сме имали сигнали за създадени проблеми от контролните органи при определен срок „до износване“, но обикновено такъв се поставя за ЛПС за еднократна употреба като еднократни ръкавици или прахови маски.
   Ако сте посочили такъв „срок“, то тогава вижте на какви срокове извършвате задължителните периодични проверки, за да можете да покажете, че има адекватен контрол.

   Отговор