Допустима максимална температура в работните помещения през лятото

Изискванията за максимално допустимите температури в закрити работни помещения са посочени в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Нормите зависят от няколко фактора:

 • вида на извършваната работа – лека, средно тежка или тежка.
 • вида на помещението – с незначително топлинно натоварване (напр. офиси, складове, производствени помещения, в които няма явни източници на топлина) или със значително топлинно натоварване (напр. кухни, помещения с пещи и други подобни източници на топлина).
 • вида на работните места, които се разделят на такива, в които се работи или влиза повече от 4 часа на смяна и съответно такива в които не се влиза или работи 4 часа.

В наредбата минималните и максималните температури са разделени на такива за „студен“ период и за „топъл“ период.

За топъл период се счита този, в който средноденонощна температура на външния въздух е равна или по-висока от 10 °С.

В топлия период, обаче, има едни дни, в които наистина е горещо и нормите се специализират за тях – това са дните, в които температурата е над 25°C в 14 ч.

В тази статия ще намерите систематизирана информация за максималните допустими температури именно в тези горещи дни, в които температурата на външния въздух е над 25°C в 14 ч.

Допустима максимална температура при “лека физическа работа”

„Лека физическа работа“ е работата, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести при енергоразход до 210 W.

Примери за лека физическа работа са всички офисни дейности, касиери в магазини, продавач-консултанти, охранители и др. под.

На постоянни работни места, на които се извършва лека физическа работа, максимално допустимата температура през най-горещите дни на годината е 31°C.

 • Ако в помещението има значително топлинно натоварване (например кухни), то тогава максимално допустимата температура е 33°C.

Ако в помещението не влиза или не пребивава човек повече от 4 часа, това не означава, че може да си е горещо без ограничения.

Щом в това помещение се налага да пребивава човек  и да влиза (макар и под 4 часа на смяна), то температурата на помещението не трябва да превишава с повече от 3°C температурата на външния въздух в 14 ч.

Например: Температурата в 14 ч. навън е 33°C. Това означава, че през целия ден температурата е помещение, в което рядко се влиза или се работи под 4 часа, не може да бъде по-висока от 36°C.

Ако помещението е със значително топлинно натоварване и в него се влиза или се пребивава рядко, то тогава температурата на помещението не трябва да превишава с повече от 5°C температурата на външния въздух в 14 ч.

А има ли минимални температури в помещение за летния период?

Макар и много рядко, с все по-широкото използване на климатици и то по неправилен начин, сме получавали запитвания и за минимална допустима температура в помещението, когато навън е горещо.

Има ограничения и за минимума и той е 18°C за топлия период на годината.

Има ли най-добри стойности за температура на помещение през летния период?

В наредбата има посочени и „оптимални гранични стойности“, т.е. такива, които са най-добри и се изисква да бъдат осигурени, когато в сградата има централна климатизация.

В този случай мининалната температура в помещението при лека физическа работа (тип офисна или която не изисква много вдигане и пренасяне на тежести) е 22°C, а максималната: 25°C.

Допустима максимална температура при “средно тежка физическа работа”

“Средно тежка физическа работа” е работата, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение при енергоразход до 210 W до 350 W.

И при този вид работа максимално допустимата температура в помещенията през най-горещите дни на годината е 31°C, а в помещения със значително топлинно натоварване – 33°C.

Ако, обаче, в помещението поради технологичния процес се изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха, то тогава максималната допустима температура е 30°C.

Най-добрите температури за помещения, в които се извършва средно тежка физическа работа, са между 20°C и 23°C.

Ако в помещението се работи по-малко от 4 часа или се влиза рядко, то температурата на помещението не трябва да превишава с повече от 3°C температурата на външния въздух в 14 ч.

Норми за температура при “тежка физическа работа”

“Тежка физическа работа” е работата свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 кг) тежести при енергоразход над 350 W.

В този случай максимално допустимата температура в помещението през най-горещите дни е 29°C, а в помещения със значително топлинно натоварване – 31°C.

Ако технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха, то тогава максималната температура не трябва да бъде повече от 30°C.

За непостоянни работни места важат правилата, както за леката и средно тежката физическа работа – температурата не трябва да превишава с повече от 3°C температурата на външния въздух в 14 ч., а за помещения със значително топлинно натоварване – с 5°C.

Кога не се изисква спазване на допустимите температури

В наредбата има няколко изключения, при които може да не се спазват вписаните в нея максимално допустими температури. Това са:

 • работни места в сгради, предназначени за отглеждане на птици и животни;
 • работни места в сгради за съхраняване на селскостопанска продукция;
 • хладилни помещения;
 • подземни рудници.

Също така, не се прилагат граничните стойности за непостоянни работни места, ао подовата площ, която се пада на един работник е над 50 кв. м. (например складово помещение от 500 кв. м., в което на смяна има човек не повече от 4 часа и се обслужва от максимум 9 човека).

Задушно, влажно, горещо

В някои случаи температурата в помещението е висока, но не прекалено висока и въпреки това да има силно усещане за дискомфорт – за задушно, горещо.

Обикновено основната причина за това е липсата на свеж въздух, което означава недостатъчно кислород и повече въглероден диоксид.

В нормативната база има посочени допустими максимални стойности за скорост на движение на въздуха (понякога усещаме движението на въздуха като „течение“), но няма минимални.

Ако поради разположението на работните места не можете да осигурите добро движение на въздуха и няма как да осигурите постоянно обмяна с свеж въздух, то опишвайте поне един път на час да създавате „течение“, така че да се осигури външен свеж въздух с достатъчно количество кислород.

Друг фактор, който утежнява усещането за горещо, е високата влажност на въздуха. При една и съща температура, в помещението с по-висока влажност, ще се усеща по-голям дискомфорт и като че ли е по-горещо.

Именно поради това, в наредбата има посочени максимално допустими стойности на относителна  влажност на въздуха в работните помещения.

През летния период те са:

 • от 30 до 55 % – при температура на въздуха в помещението t > 28 °С;
 • от 30 до 60 % – при температура на въздуха в помещението 26°С < t <28 °С;
 • от 30 до 65 % – при температура на въздуха в помещението 25°С < t < 26 °С;
 • от 30 до 70 % – при температура на въздуха в помещението 24 °С < t < 25 °С;
 • от 30 до 75 % – при температура на въздуха в помещението t < 24 °С.

При абсолютна влажност на външния въздух над 12 g/kg се допуска превишаване на горните граници на допустимите гранични стойности с не повече от 15 %.

Всеки работодател е длъжен да осигури измервания на параметрите на микроклимата през топлия период на годината (дори за климатизирани помещения – централно или с локални климатици).

Измерванията се извършват от акредитирани органи за контрол и включват контрол на температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха.

Какво да правят например във Варна, където по традиция влажността е висока през лятото? Ако се измери по-висока влажност от допустимата в помещението, вариант е да се осигури обезвлажнител.

Хубавото на обезвлажнителите е, че можеш да настроиш до каква относителна влажност да работи, така че при достигането на желаната, няма да има допълнително изсушаване на въздуха.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Указания за оценка на риска и мерки при работа в гореща работна среда (ISO/NP 8025)
🔗 Как да използваме Humidex за оценка на риска при работни места с висока температура
🔗 5 съвета за справяне с жегите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.