Малина Кованджиева: Поставяйте си толкова задачи, колкото можете да доведете докрай

Малина Кованджиева е председател на синдикат „Пътно дело” към КНСБ и длъжностно лице по безопасност и здраве при работа в Агенция «Пътна инфраструктура». На нейните рамене лежи също и отговорността на Възложителя при изпълнението на строително-монтажните работи на магистрала Струма. Запознахме се точно във връзка с тази нейна задача – мой бе ангажиментът да изготвя оценката на професионалния риск за ЛОТ 1 на магистралата. Така имах възможността да разбера, че госпожа Кованджиева е изключително ерудиран човек, с огромен опит и познания в областта на безопасност и здраве при работа. Затова реших да я помоля за това интервю – защото съм сигурна, че от нея има какво да се научи.

Госпожо Кованджиева, бихте ли казали нещо повече за себе си, как безопасността и здравето при работа станаха част от Вашия професионален път?

Малина Кованджиева: В Правилника за структурата и дейността на Агенция «Пътна инфраструктура» са определении задълженията ми по отношение на координацията с фирмите, които имат договоренности за строително-монтажни работи по републиканската пътна мрежа (РПМ), както и тези с тези, които имат договори с АПИ с текущо поддържане на пътната млежа, в т.ч зимно поддържане.

Оценка на риска искам от всички фирми, които имат обвързаност с дейността на АПИ. С други думи , възложителят има задължение да има писмена договореност по всички лотове от строителството на магистралите, а не само АМ «Струма», а така също и със строителството на пътища І; ІІ и ІІІ – класс от РПМ.
ЗБУТ е основната ми трудова дейност от 01.07.1990 г. в Областно пътно управление – София.

Отличава ли се пътното строителство по някакъв начин от другите строителни дейности? Има ли специфични рискове?

Малина Кованджиева: Пътното строителство е специфична дейност, при която продукта остава неподвижен, а всичко, което го създава е много мобилно. В пътното строителство номенклатурата на опасностите е един дълъг списък от опасности от всякакво естество, а защо не почти всички параметри на работната среда с надграничните им стойности. Трудно се обезопасява един линеен обект и мога отговорно да кажа, че на 100 % неможе да бъде обезопасен. Особено трудно е обезопасяване на пътния обект при ремонт без отбиване от движението.

Вие сте също и председател на синдикат „Пътно дело”. Кажете нещо повече за тази своя дейност?

Малина Кованджиева: Дейността на съвременните синдикати се препокрива 80 % от дейността по ЗБУТ. Целият трудов стаж съм посветила на бранш ”Пътно дело”. Мисля, че успявам да вода разумен диалог с двете работодателски структури: за бюджетната сфера – ръководството на АПИ, за изпълнителската сфера – Българска браншова камара „Пътища”.
Мисля, че сме изградили стройна система в „Индустриалните отношения и социалния диалог”. На всеки две години подписваме колективен трудов договор (КТД) на браншово ниво в двете направление. Вървим ръка за ръка с синдикалните членове и много често отстояваме своите искания.

Вие сте водещ лектор и в провежданите от Синдикат „Пътно дело” обучения и семинари по здравословни и безопасни условия на труд. На какво наблягате във Вашите обучения?

Малина Кованджиева: На проблемните ситуации и най-вече правилното прилагане на законодателството.
Създаване на интегрирани системи в дейността на ЗБУТ в специализираните звена на АПИ и фирмите, които членуват в синдиката. Има изградена „Организационна култура по ЗБУТ”, която непрекъснато се развива.

И накрая, молбата ми е да кажете нещо на читателите на Otgovori.Info, как да работят по-безопасно и по-здравословно?

Малина Кованджиева: Поставяйте си толкова задачи, колкото може човек да поеме и доведе до край.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.