Заболявания, които забраняват получаването на свидетелство за управление на МПС

Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС). Тя е приета на база на Закона за движение по пътищата.

Чл. 151, ал. 2 от закона предвижда, че свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория.

Физическата годност на шофьорите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.

Заболявания, при които е забранено получаването на свидетелство за управление на МПС

Категории „АМ“, „А“, „А1“, „А2“, „АМ“, „B“, „B1“, „BЕ“, „Ткт“

Очни заболявания

 • Вродени разстройства на цветоусещането – дихромазия и монохромазия.
 •  Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, освен:
  – зрителна острота минимум 0,8 на по-силното ко и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи;
  – прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле).
 •  Диплопия

Ушни, носни и гърлени заболявания

 • При злокачествени образувания на ОРЛ органите и намаляване на слуха до възприемане на шепотна реч – без значение, говорна реч – по- малко от 2 м, аудиометрична загуба – не повече от 60 децибела за честотите 500 – 1000 и 2000 херца, се определя индивидуално.

Неврологични заболявания

 • При епилептични пристъпи: епилепсия, първи и единствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, други случаи на загуба на съзнание по-често от един път на 1 година.

Психични заболявания

Няма психични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Хирургически заболявания

 • Аневризми на аортата над 5 см.

Ортопедични и травматологични заболявания

Няма ортопедични и травматоолгични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Вътрешни заболявания

 • Обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 без лечение с ПАП
 • Обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП;

Акушеро-гинекологични заболявания и кожни заболявания – индивидуално.

Кожни заболявания – индивидуално.

СПИН – разгъната форма

Категории „С“, „СЕ“, „С1“, „С1Е“, „D“, „DE“, „D1“, „D1Е“, „Ттм“, „Ттб“

Очни заболявания

 • Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни заболявания на очната ябълка и придатъците й, довели до трайни и невъзвратими разстройства на очните функции
 • Едноочие
 • Глаукома – компенсирана – нормално зрително поле
 • Вродени разстройства на цветоусещането – аномална трихромазия (цветна аномалия) – разрешено само за кат. „С1“, „С“
 • Вродени разстройства на цветоусещането: аномална трихромазия и зрителна острота минимум 0,8 на по-силното око и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи.
 •  Вродени разстройства на цветоусещането: дихромазия и монохромазия
 •   Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, освен:

– зрителна острота минимум 0,8 на по-силното ко и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи;
– прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле).

 • Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, с изключение на прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле)
 •  Зрителна острота 1 при нормални други очни функции 2, когато сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта на корекция ± 8 диопъра включително
 •  Диплопия

Ушни, носни и гърлени заболявания

 • Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца: когато шепотна реч – без значение, говорна реч – по- малко от 2 м, аудиометрична загуба – не повече от 60 децибела за честотите 500 – 1000 и 2000 херца

Неврологични заболявания

 • При епилептични пристъпи: епилепсия, първи и единствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, други случаи на загуба на съзнание  – индивидуално/ след 5 до 10 години без пристъпи, без употреба на противоепилептични медикаменти и риск от повторни припадъци до 2% за година, в останалите случаи забранено.

Психични заболявания

Няма психични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Хирургически заболявания

 • Аневризми на аортата
 • Аневризми на големите кръвоносни съдове
 • Увреждане на коремната стена – големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялото: до оперативната корекция
 • Разширени вени на долните крайници без трофични промени:  непоправима стеноза на уретрата
 • Лимфедем
 • Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници

Ортопедични и травматологични заболявания

 • Увреждане на таза сериозно ограничаващо движението
 • Ампутация или аплазия на горен и долен крайник или части от него (без дистални фаланги на пръсти)
 • Увреждане на горните крайници: псевдоартроза
 • Увреждане на горните крайници: фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в раменната става или смущения в нервно-артеро-венозната система; фрактура на хумеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Увреждания на китката и пръстите на горните крайници: а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на два или три пръста или при пълна контрактура; при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението най-малко на 3 пръста – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Загуба на двете фаланги на палеца; контрактура на китката вследствие сухожилна травма – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща движенията
 •  Псевдоартроза на фемора или круса
 •  Анкилоза на коляното; алопластика на колянна става с функционален дефицит
 •  Луксация на коляното и увреждане на външния лигамент и круциата
 •  Анкилоза на тазобедрената става; коксартроза и алопластика на тазобедрена става с функционален дефицит – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Фрактура на круса с изразена деформация и ограничени движения в глезенната става; псевдо-артроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм; варус или валгус – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Туберкулоза на коя да е става – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движението – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

Вътрешни заболявания

 • Хипогликемични състояния с изразена дисфункция без възможност за постигане на нормален хормонален баланс и с тежки усложнения в прицелните органи със значим функционален дефицит
 •  Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология при тежки функционални нарушения или чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност ІІ – ІІІ степен
 •  Обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 без лечение с ПАП
 •  Обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП
 •  Заболявания на храносмилателната система: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит, хроничен хепатит, чернодробна цироза, хроничен панкреатит, заболявания на дебелото черво (ХУХК и др.) при значително нарушени функции и усложнения (нарушения в трофиката, хемопоезата)
 •  Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) ІІ и ІІІ степен

Акушеро-гинекологични заболявания и кожни заболявания

 • Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули

СПИН – разгъната форма

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Заболявания, които забраняват получаването на свидетелство за управление на МПС”

 1. Здравейте,
  това означава, че се явявате на ТОЛЕК (транспортна областна лекарска експертна комисия) и тя решава за конкретния Ваш случай дали можете или не можете.

  Отговор
 2. моля , да бъда извинен пред всички прочетох почти всичко но не разбирам това ( ИНДИВИДУАЛНО) какво значи разрешено ли е или забранено. моля за помощ, БЛАГОДАРЯ ВИ предварително.

  Отговор