Заболявания, които забраняват получаването на свидетелство за управление на МПС

Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС). Тя е приета на база на Закона за движение по пътищата.

Чл. 151, ал. 2 от закона предвижда, че свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория.

Физическата годност на шофьорите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.

Заболявания, при които е забранено получаването на свидетелство за управление на МПС

Категории „АМ“, „А“, „А1“, „А2“, „АМ“, „B“, „B1“, „BЕ“, „Ткт“

Очни заболявания

 • Вродени разстройства на цветоусещането – дихромазия и монохромазия.
 •  Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, освен:
  – зрителна острота минимум 0,8 на по-силното ко и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи;
  – прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле).
 •  Диплопия

Ушни, носни и гърлени заболявания

 • При злокачествени образувания на ОРЛ органите и намаляване на слуха до възприемане на шепотна реч – без значение, говорна реч – по- малко от 2 м, аудиометрична загуба – не повече от 60 децибела за честотите 500 – 1000 и 2000 херца, се определя индивидуално.

Неврологични заболявания

 • При епилептични пристъпи: епилепсия, първи и единствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, други случаи на загуба на съзнание по-често от един път на 1 година.

Психични заболявания

Няма психични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Хирургически заболявания

 • Аневризми на аортата над 5 см.

Ортопедични и травматологични заболявания

Няма ортопедични и травматоолгични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Вътрешни заболявания

 • Обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 без лечение с ПАП
 • Обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП;

Акушеро-гинекологични заболявания и кожни заболявания – индивидуално.

Кожни заболявания – индивидуално.

СПИН – разгъната форма

Категории „С“, „СЕ“, „С1“, „С1Е“, „D“, „DE“, „D1“, „D1Е“, „Ттм“, „Ттб“

Очни заболявания

 • Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни заболявания на очната ябълка и придатъците й, довели до трайни и невъзвратими разстройства на очните функции
 • Едноочие
 • Глаукома – компенсирана – нормално зрително поле
 • Вродени разстройства на цветоусещането – аномална трихромазия (цветна аномалия) – разрешено само за кат. „С1“, „С“
 • Вродени разстройства на цветоусещането: аномална трихромазия и зрителна острота минимум 0,8 на по-силното око и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи.
 •  Вродени разстройства на цветоусещането: дихромазия и монохромазия
 •   Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, освен:

– зрителна острота минимум 0,8 на по-силното ко и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи;
– прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле).

 • Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента – във всички случаи, с изключение на прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле)
 •  Зрителна острота 1 при нормални други очни функции 2, когато сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта на корекция ± 8 диопъра включително
 •  Диплопия

Ушни, носни и гърлени заболявания

 • Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца: когато шепотна реч – без значение, говорна реч – по- малко от 2 м, аудиометрична загуба – не повече от 60 децибела за честотите 500 – 1000 и 2000 херца

Неврологични заболявания

 • При епилептични пристъпи: епилепсия, първи и единствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, други случаи на загуба на съзнание  – индивидуално/ след 5 до 10 години без пристъпи, без употреба на противоепилептични медикаменти и риск от повторни припадъци до 2% за година, в останалите случаи забранено.

Психични заболявания

Няма психични заболявания, при които изрично да е забранено получаването на свидетелство за управлени. Решава се индивидуално.

Хирургически заболявания

 • Аневризми на аортата
 • Аневризми на големите кръвоносни съдове
 • Увреждане на коремната стена – големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялото: до оперативната корекция
 • Разширени вени на долните крайници без трофични промени:  непоправима стеноза на уретрата
 • Лимфедем
 • Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници

Ортопедични и травматологични заболявания

 • Увреждане на таза сериозно ограничаващо движението
 • Ампутация или аплазия на горен и долен крайник или части от него (без дистални фаланги на пръсти)
 • Увреждане на горните крайници: псевдоартроза
 • Увреждане на горните крайници: фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в раменната става или смущения в нервно-артеро-венозната система; фрактура на хумеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Увреждания на китката и пръстите на горните крайници: а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на два или три пръста или при пълна контрактура; при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението най-малко на 3 пръста – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Загуба на двете фаланги на палеца; контрактура на китката вследствие сухожилна травма – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща движенията
 •  Псевдоартроза на фемора или круса
 •  Анкилоза на коляното; алопластика на колянна става с функционален дефицит
 •  Луксация на коляното и увреждане на външния лигамент и круциата
 •  Анкилоза на тазобедрената става; коксартроза и алопластика на тазобедрена става с функционален дефицит – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Фрактура на круса с изразена деформация и ограничени движения в глезенната става; псевдо-артроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм; варус или валгус – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 • Туберкулоза на коя да е става – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
 •  Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движението – за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

Вътрешни заболявания

 • Хипогликемични състояния с изразена дисфункция без възможност за постигане на нормален хормонален баланс и с тежки усложнения в прицелните органи със значим функционален дефицит
 •  Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология при тежки функционални нарушения или чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност ІІ – ІІІ степен
 •  Обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 без лечение с ПАП
 •  Обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП
 •  Заболявания на храносмилателната система: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит, хроничен хепатит, чернодробна цироза, хроничен панкреатит, заболявания на дебелото черво (ХУХК и др.) при значително нарушени функции и усложнения (нарушения в трофиката, хемопоезата)
 •  Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) ІІ и ІІІ степен

Акушеро-гинекологични заболявания и кожни заболявания

 • Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули

СПИН – разгъната форма

 

2 мнения за “Заболявания, които забраняват получаването на свидетелство за управление на МПС”

 1. Здравейте,
  това означава, че се явявате на ТОЛЕК (транспортна областна лекарска експертна комисия) и тя решава за конкретния Ваш случай дали можете или не можете.

  Отговор
 2. моля , да бъда извинен пред всички прочетох почти всичко но не разбирам това ( ИНДИВИДУАЛНО) какво значи разрешено ли е или забранено. моля за помощ, БЛАГОДАРЯ ВИ предварително.

  Отговор

Вашият отговор на Деяна Илиева Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.