Общи мерки за намаляване на риска от заразяване и разпространение на COVID-19

1. Разглеждане на възможностите за работа от дома.

2. Разглеждане на възможностите за гъвкаво работно време.

3. Разглеждане на възможността за по-свободна политика относно използването на платен и неплатен отпуск.

4. Идентифициране на лица, които имат условия, които ги излагат на по-висок риск от сериозно заболяване (например диабет, сърдечни и белодробни заболявания, напреднала възраст). Разглеждане на възможностите за работа от дома на тези лица. При невъзможност, препоръка към тях за оставане вкъщи с използване на платен или неплатен годишен отпуск.

5. Почистване и дезинфекциране на работните места съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

6. Насърчаване на хигиената на ръцете:

 • Поставяне на диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място и на места, които са отдалечени от чешми с вода и сапун.
 • Осигуряване на достатъчно количество дезинфектант, сапун, кърпи за еднократна употреба и следене за наличности по работни места.
 • Поставяне на постери, които насърчават миенето на ръцете на входа на работното място и на други места, където ще бъдат забелязани.
 • Извънреден инструктаж за поддържане на лична хигиена.

7. Насърчаване добра респираторна хигиена на работното място:

 • Поставяне на постери, които да напомнят да се киха и кашля в лакътя или в кърпичка, която след това да бъде веднага изхвърлена.
 • Осигуряване на кърпички и съдове, които могат да бъдат отваряни без допир с ръка за изхвърляне на използваната тъкан.
 • Осигуряване на медицински маски, които да бъдат използвани от тези, които започнат да чувстват симптоми като кашлица или кихане, докато са на работа.

8. Информиране на работещите:

 • Да не използват чужди телефони, бюра, работни инструменти, когато е възможно.
 • За правилният начин на използване на лични предпазни средства.
 • За действия при симптоми, наподобяващи COVID-19 и фирмения план за действия. Насърчаване на докладването при поява на симптоми.

9. Ограничаване на достъпа на външни лица на територията на фирмата.

10. Наблюдение на влизащите лица за симптоми и недопускане на такива с прояви на остри заразни заболявания. Инструктаж на лицата, осигуряващи пропусквателния режим относно характерни симптоми на COVID-19.

11. Проследяване на официалната информация и препоръки на здравните власти, своевременно информиране на работещите и реакция при необходимост.

12. Пътуване и командировки в чужбина:

 • Забрана за пътуване в държави с определен от Министерство на външните работи висок риск от заразяване (освен при неотложна необходимост).
 • Ограничаване на пътуванията/командировките в държави с регистрирани случаи на COVID-19 по възможност.
 • Избягване на командироването на служители, които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители страдащи от диабет, сърдечносъдови заболявания или белодробни заболявания) в области, където се разпространява COVID-19.
 • Осигуряване на комплект лични предпазни средства (маска, ръкавици) и средства за дезинфекция при неотложно пътуване.
 • Провеждане на извънреден инструктаж на лицата преди пътуване.

13. Разработване на план за действие в случай на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за COVID-19

Ако вече сте приложили нещо друго, не се колебайте да го споделите в коментарите.

Допълнителна информация:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.