Международно признати стандарти в сферата на ЗБУТ – SCC и SCP

SCC (Safety Certificate Contractors – Сертификат за отговорност на доставчика) е международен стандарт за управление на безопасността и хигиената на труда, както и околната среда, предназначен за агенции, предоставящи технически услуги и работна ръка под наем за използване на територията на потребителя. Този стандарт определя общите изисквания към подизпълнителите.

Подизпълнители – това са външни предприятия, действащи на територията на клиента и предоставящи технически услуги (например строителни предприятия, предприятия занимаващи се с обслужване и монтиране на оборудване, а също така и предприятия, занимаващи се с почистване на помещения, транспортни и транспортно-спедиторски предприятия).

Най-активно SCC се използва в Германия, Австрия, Нидерландия, Белгия и Швейцария.

SCC предполага сертифициране на системите за управление на безопасност едновременно с разглеждането на съответните аспекти на здравето и околната среда. Сертификация по SCC може да се проведе едновремено със сертификация по ISO 9001 и ISO 14001.

Стандартът SCC е разработен, за да направи изискванията към изпълнителите и подизпълнителите за хигиена, здравословни и безопасни условия на труд, защитата на околната среда последователни и еднакви. Той се разделя на две нива, за които има различни критерии за оценка, направление на одита и количеството задължителни въпроси. SCC е толкова универсален, че може да бъде свободно приложен във всички сектори.

SCC се използва като начална точка при разработване и сертифициране на системи за безопасност. Спазването на този стандарт се удостоверява от независим сертифициращ орган. Особено внимание се отделя на текущата статистика за злополуки и на значителното снижаване на тяхната честота.

Разработването на SCC е инициирано през 1989 от National Contractor-Safety Working Party, когато представителите на нефтохимическата индустрия и контракторите са решили да се разработи система за обективна оценка политиката по безопасност и ефективността й.

SCP (Safety Certificate Personnel Leasing – сертификат за безопасност за агенции за заетост) – е акредитиран стандарт, който се прилага за оценка и сертификация на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд на агенции за наем на персонал. SCP е подходящ и за оценка от страна на доставчика за предприятия, използващи временен персонал, pредоставен от агенция за наем на персонал. В зависимост от оценката на факторите на риска, предоставена на агенцията за наем на персонал, се задават точни изисквания към временния персонал.

Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд се базира на управлението на безопасността, здравето и околната среда, на основата на стандарта SCC. Тя включва всички важни изисквания към изпълнение и прилагане на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Въпросникът на SCP съдържа всички изисквания под формата на въпроси, съвети и критерии за изпитване. Негов основен компонент са инструментите за мониторинг, контрол и управление, прилагани за проверка и анализ на различни събития (инциденти, материални вреди и др.)

Особено внимание се отделя на текущата статистика на трудовите злополуки и значителното намаляване на тяхната честота. Намалява честотата на компенсационни почивки по болест и инциденти с дългосрочни последици. Това показва не само подобряване на здравното състояние на работниците, осигурени от агенциите за наем на персонал, но и по-добрата им мотивация.

Източник: http://bilsp.org/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.