Решения за минимизиране на рисковете от шума

Предприемане на стъпки за превенция или контрол на рисковете

1) Там, където е възможно, елиминирайте източника на шум
При всяко снабдяване на вашето предприятие с оборудване въведете политика „без шум или с нисък шум”. Няколко държави-членки имат бази данни на оборудване, които могат да бъдат от полза в този процес. Как е инсталирано оборудването – и къде е разположено то – също може да има голямо значение по отношение експозицията на шум на работещите. Такова значение може да има и проектирането на работната среда.

2) Контролирайте експозицията на шум при източника

Често не е възможно нито физически, нито практически да се елиминират източниците на шум. Има редица начини, обаче, да се намали експозицията на работещите:

• Изолирайте източника на шума, например чрез преместване или заграждане на оборудването;
• „Притъпете” шума или вибрирането на оборудването, например чрез използването на метални или въздушни ресори или като поставите звукопоглъщащи приспособления и шумозаглушители върху изпускателните тръби за изходящите газове (ауспусите). Друго възможно решение е намаляването на скоростта на движение на машините. Други възможности са използването на лентови задвижващи механизми вместо такива със зъбни колела, които са по-шумни; както и на електрически вместо пневматични инструменти.
• Редовно извършвайте профилактика на оборудването; когато компонентите са износени или повредени нивото на шума обикновено нараства. Това е и възможност за подмяна на части с по-тихи такива.
• Когато променяте някои апаратурни части, винаги вземайте предвид ергономичното въздействие на всяка промяна върху операторите на оборудването. Мерки, които правят по-трудно използването на оборудването от персонала, често биват премахвани или променяни, което ги прави безсмислени.

3) Мерки за колективен контрол

Там, където не е възможно да се контролира шума при източника, експозицията на шум на работещите може да се намали, като се промени:
• Работното място – звукопоглъщането в една стая може да има значителен ефект за намаляване експозицията на работещите на шум
• Организацията на работата – чрез използване на методи и схеми на работа за намаляване експозицията на работещите (напр. чрез изолиране на шумно работно пространство и ограничаване на достъпа до него)
• Работното оборудване – къде и как са инсталирани машините и съоръженията може да има голямо значение за експозицията на работещите.

4) Лични предпазни средства (ЛПС)

Лични предпазни средства като запушалки за уши и наушници трябва да се използват като крайно средство, след като всички усилия за премахване или намаляване експозицията на шум вече са били изчерпани. Когато се използват ЛПС, следните въпроси трябва да се имат предвид:
• Избраното ЛПС трябва да бъде подходящо за вида и продължителността на шума. То трябва и да е съвместимо с другото защитно оборудване;
• Работещите трябва да имат избор на защита на слуха, така че да могат да изберат най-удобното решение;
• ЛПС трябва да се съхраняват и поддържат правилно;
• Работещите трябва да бъдат обучени да използват, съхраняват и поддържат правилно личните предпазни средства за слуха.

5) Информация и обучение
Работещите трябва да получават информация и обучение, които да им помагат да разбират и да се справят с рисковете, свързани с шума. Това трябва да включва:
• Видовете рискове, както и мерките, които могат да бъдат взети, за тяхното отстраняване или намаляване;
• Резултатите от оценката на риска, включително обяснение на тяхната значимост и потенциални рискове;
• Правилната употреба на мерки за защита на слуха, включително ЛПС;
• Защо и как да откриваме и съобщаваме за признаци на слухово увреждане;
• Обстоятелствата, при които работещите имат право на здравно наблюдение, и целите на здравното наблюдение.

Редовен мониторинг на рисковете и мерките за контрол

В зависимост от работното място и експозицията на шум, може да се изисква здравно наблюдение и мониторинг на шума. Работещите имат законово право на подходящо здравно наблюдение в определени случаи, включително превантивно аудиометрично изследване. Когато това стане, индивидуалните здравни резултати трябва да бъдат съхранявани, а информацията да се предостави на работещите. Придобитите познания от здравното наблюдение трябва да се използват за преразглеждане на рисковете и мерките за контрол.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Решения за минимизиране на рисковете от шума”

  1. Здравейте,
    ще си позволя кратък коментар. Смятам, че основната причина работещите в българските предприятия масово да бъдат изложени на високи еквивалентни нива на шум, съответно нивата на експозицията на шум да бъдат над горната стойност за предприемане на действие е занижения контрол върху проектантите при изпълнението на инвестиционните проекти в частите технологична и „ОВ“. Вярвайте ми такива глупости съм чел. За част от тях Наредба №6 не съществува. Бил съм свидетел на промени в инвестиционните проекти ангро както се казва. Разместване на работно оборудване, при което големи групи работници абсолютно ненужно са били обречени да работят в шумни помещения. Не знам как може да се реши този проблем, но е факт.

    Отговор