Mобилни комуникации и електромагнитно замърсяване

Кл.Тютюлков, СУ „Св. Климент Охридски“

Мобилните телефони се превърнаха в ежедневие, даже се учудваме на хора, които не използват такива. Все по-често срещаме деца и младежи с най-новите модели. В каква степен те и необходимата за работата им инфраструктура увреждат здравето? Със абсолютна сигурност това не може да се каже поради липсата на статистически данни за по-дълъг период, както и на изследвания, обхващащи достатъчно голяма извадка.

Високоволтовите линии, радио, телевизия, радари, компютри и в по-ново време мобилни телефони допринесоха за създаване на понятието електросмог – „замърсяване“ с електромагнитни полета. Специалистите използват понятието електромагнитно въздействие (Electromagnetic Interference EMI), a с изследването му се занимава раздел, наречен електромагнитна съвместимост (Electromagnetic Compatibility EMC ).

Историята на електротехниката, електрониката и радиокомуникациите е повече от 100-годишна, а през последните 40 години има над 12000 изследвания за влиянието на нейонизиращите лъчения върху живите организми. Основавайки се на тези изследвания, световната здравна организация (WHO) и международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) предписват определени норми. Излъчвателите (антените в отделните клетки) отговарят на тези норми.

Изследване на университета в Есен, Германия показва опасността от равиване на рак на очите у хора използващи продължително време мобилни телефони. Във всеки случай това изследване не се смята за окончателно доказателство. (Отделен въпрос е свързан с неяснотите по механизма на ракообразуване вследствие на електромагнитно лъчение с такива честоти)
Според данни на германския съюз за защита на природата и околната среда (BUND) използването на тези устройства води до отрицателни последици за нервната и хормоналната система.

Проведен е 5-дневен експеримент (в университетската клиника във Freiburg), при който на доброволци са прикрепени мобилни телефони към главите. Телефоните се включват и изключват дистанционно, а участниците не знаят кога става това. При включване се регистрира повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 mmHg

Световната здравна организация (WHO) координира изследване, субсидирано от ЕС. Ще бъдат изследани 7000 здрави хора и 7000 раковоболни от 14 страни. Резултатите ще бъдат публикувани най-рано през 2003 година.

Законодателството в европейските държави постановява максимална мощност на излъчване от 2 W на kg телесно тегло, но редица експерти са на мнение, че то не бива да надвишава 0.2 W/kg. Организации за защита на потребителите и лекари изискват данни за излъчваната мощност да се отпечатват върху опаковката на апарата.

Според много изследователи, електромагнитното натоварване и влиянието му върху организмите все още е неясно. Специално при мобилните телефони следва да се обърне внимание поне на два важни фактора – термичното въздействие и импулсно-модулираното лъчение. Влиянието, особено на втория фактор върху живите клетки не е добре изучено. Предполага се, че при деца то може да е особено опасно, тъй като тъканите им все още се равиват.

Наземни станции за мобилни телефони.
На три метра разстояние от антената на излъчвателя, стойностите на интензитета на електричното поле и на индукцията на магнитното вече са под пределната норма. В повечето държави съществува изискване те да не са по-близо от 30 m от жилищни и обществени сгради.
При спазени изисквания те не представляват съществена опасност.

Източник

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Mобилни комуникации и електромагнитно замърсяване”

  1. За България не важи защото се използват за срс от мвр и дс-данс от години се злоупотребява срещу неудобните за октопода-държава.И в случая се получава злоупотреба с власт и конфликт на интереси за много пари със знанието на министерски съвет и най вече мин.здравеопазването.

    Отговор