Въпроси и отговори от МТСП за ежедневния инструктаж

Из рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика

Въпрос: Наложителен ли е ежедневният инструктаж за служители в химически лаборатории със среден и нисък производствен риск (според Оценка на риска)?

Отговор: По смисъла на чл. 15, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително, при работа с опасни химични вещества и препарати.

Следователно, ако във Вашата лаборатория се работи с опасни химични вещества и препарати, по смисъла на § 1, т. 6 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, следва да провеждате ежедневен инструктаж на пряко заетите работещи.

Въпрос: Работник на длъжност „Водач селскостопански машини“ работи ежедневно с трактор и прикачен инвентар, т.е. със селскостопанска техника. Само през м. април се извършва третиране на земеделските култури с препарати за растителна защита. Трябвя ли да се провежда ежедневен инструктаж?

Отговор: Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при работа с опасни химични вещества и препарати следва да се провежда ежедневен инструктаж.

По смисъла на наредбата „опасните химични вещества и препарати” са определени в §1, т.6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, където са класифицирани съгласно физичните и химичните им свойства като експлозивни, оксидиращи, запалими, токсични, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи и канцерогенни (Уточнение от Zbut.Eu: В отговора са посочени само някои от класовете на опасност.)

Следователно, ако препаратите за растителна защита, с които третирате земеделските култури, съдържат опасни химични вещества и препарати, по смисъла на § 1, т. 6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, следва да провеждате ежедневен инструктаж пряко на заетите работещи за периода, в който се използват препаратите.

 

Въпрос: Необходим ли е ежедневен инструктаж на чистачки в административна сграда?

Отговор: Ежедневен инструктаж за посочените от Вас дейности не се изисква, тъй като те не попадат в обхвата на дейностите с висок производствен риск./АК/

Коментар от Zbut.Eu: В случай, че чистачките работят с опасни химични вещества и смеси, т.е. препаратите, които използват са с класификация за опасност (налична пиктограма на етикета), наредбата императивно изисква провеждане на ежедневен инструктаж, независимо от класификацията. В практиката ни сме получавали сигнали и запитвания от колеги относно предписания на инспекция по труда за провеждане на ежедневен инструктаж на такъв персонал.  

В нашата процедура „Организация, провеждане и документиране на инструктажи“ ще намерите подробни указания как да определите правилно видовете инструктажи, които е необходимо да се провеждат, над 20 правила за правилно документиране и образци на фирмени документи →

Инструктажи – органиазция, провеждане, документиране

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Въпроси и отговори от МТСП за ежедневния инструктаж”

 1. Необходимо ли ежедневен инструктаж в музей, на служителите отговарящи за хигиената и ако отговорът е „не“ нужно ли е дори и празна да има налична книга за ежедневен инструктаж заедно с другите? Благодаря предварително за отделеното време.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Василева,
   За съжаление, при буквално спазване на нормативната база и по-специално изискванията на чл. 15. (1) от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., ако служителите, отговарящи за хигиената, използват опасни химични вещества/смеси (има на етикета на опаковката ромбоиден знак/пиктограма с червен кант), то за тях е задължително провеждането на ежедневен инструктаж. Особено, ако сега във връзка с извънредната епидемична обстановка използват за дезинфекция биоцидни препарати, които са с повишен риск за здравето.

   Отговор