Прави ли се ежедневен инструктаж в лаборатория

От време на време колеги ми се обаждат, за да попитат дали е химическа лаборатория е необходимо да се прави ежедневен инструктаж. Той звучи по следния начин, зададен в рубриката „Въпроси и отговори“ в сайта на МТСП:

Въпрос: Наложителен ли е ежедневният инструктаж за служители в химически лаборатории със среден и нисък производствен риск (според Оценка на риска)?

Когато ги попитам защо, според тях не е необходим, доводите са от рода, че се работи с малки количества или че хората, които работят в лабораторията, са със специализирано образование.

Но дали това са фактори, които влияят на това дали ежедневният инструктаж ще е задължителен или не?

Ето какво отговарят от Министерство на труда и социалната политика:

Отговор: По смисъла на чл. 15, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително, при работа с опасни химични вещества и препарати.

Следователно, ако във Вашата лаборатория се работи с опасни химични вещества и препарати, по смисъла на § 1, т. 6 Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, следва да провеждате ежедневен инструктаж на пряко заетите работещи.

Нека да разгледаме по-подробно въпроса.

В чл. 15 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. е посочено, че

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск

Следва описание на дейности, една от които е „работа с опасни химически вещества и препарати“.

В допълнителните разпоредби на наредбата е посочено, че „“Опасни химически вещества и препарати“ е понятието, определено в § 1, т. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

В закона (който вече се казва Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси) съответно, е казано, че

„Опасни химични вещества и смеси“ са химичните вещества и смеси, които се класифицират като опасни в една или повече категории на опасност, посочени в Приложение № I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Наредбата не прави някакви уточнения, например с какви количества се работи, колко вида са опасните вещества, какви са им опасностите и дали хората, които работят с тях имат някакво специализирано образование.

Единственото и достатъчно условие за провеждане на ежедневен инструктаж е да се извършва работа с опасни химични вещества и смеси.

Как разбираме, че едно вещество/смес има класификация като опасно?

Това е видно от етикета.

Всички доставени вещества и смеси, класифицирани като опасни и съдържащи се в опаковка, трябва да бъдат етикетирани в съответствие с дял III (Предоставяне на информация за опасност посредством етикетиране) и тяхната опаковка трябва да е в съответствие с дял IV (Опаковка) на регламента CLP.

Съгласно член 17 от CLP вещество или смес, които са класифицирани като опасни, трябва да имат етикет, който включва:

 • пиктограми за опасност;
 • съответната сигнална дума;
 • предупреждения за опасност;
 • подходящи препоръки за безопасност.

Има ли пиктограма за опасност на етиката на това, с което се работи, това означава, че съгласно чл. 15 от наредба РД-07-2/16.12.2009 г., се изисква провеждане на ежедневен инструктаж за дните,в които се работи с опасното вещество.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

📹 За да не допускате и вие същите грешки, вижте и видеото „8 грешки при организация на инструктажите“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Прави ли се ежедневен инструктаж в лаборатория”

 1. Според мен не е необходимо да се прави ежедневен инструктаж на хигиенистите, доколкото препаратите, които се използват на пазара, са с разрешение и за битова употреба. Разбира се, очтитам строгото спазване на закона, но не трябва ли да гледаме и неговия дух? Хигиенист предполага ли ВИСОК ПРОИЗВОДСТВЕН риск? Леко отиваме в темата, че най-основният риск е, че сме живи :) Шофьорите не подлежат на ежедневен инструктаж (знаем колко са жертвите на пътя), но хигиенистите подлежат :)

  По същата логика може да правим ОВОС за тези препарати или да сме длъжни да имаме първа квалификационна група че ползваме електродомакински уреди. Не се заяждам, просто считам, че трябва да се балансира в недомислената ни нормативна уредба.

  Отговор
  • Здравейте,
   Задължението за провеждане на ежедневен инструктаж не е обвързано с големината на оценения риск.
   Някои хигиенисти използват битови препарати, които всеки може да си купи „от пазара“, а други използват индустриални почистващи препарати.
   В конкретния случай, описан в тази статия, съм абсолютно убедена, че е необходим ежедневен инструктаж не само поради нормативните изисквания, но и поради наблюденията ми от участието в одити.
   По отношение на хигиенистите обикновено излагам нормативните факти, факти от инспекционната практика и накрая и личното си мнение :)

   Отговор
 2. Необходимо ли ежедневен инструктаж в музей, на служителите отговарящи за хигиената и ако отговорът е „не“ нужно ли е дори и празна да има налична книга за ежедневен инструктаж заедно с другите? Благодаря предварително за отделеното време.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Василева,
   За съжаление, при буквално спазване на нормативната база и по-специално изискванията на чл. 15. (1) от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., ако служителите, отговарящи за хигиената, използват опасни химични вещества/смеси (има на етикета на опаковката ромбоиден знак/пиктограма с червен кант), то за тях е задължително провеждането на ежедневен инструктаж. Особено, ако сега във връзка с извънредната епидемична обстановка използват за дезинфекция биоцидни препарати, които са с повишен риск за здравето.

   Отговор