Болки в гърба и мускулите – оплакване номер едно в Европа

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-честата причина за свързани с труда заболявания в Европа. Почти 24 % от работещите в държавите – членки на Европейския съюз съобщават за болки в гърба, а 22 % се оплакват от болки в мускулите.

И двете състояния са по-широко разпространени в новите държави-членки, съответно 39 % и 36 %. Освен че причиняват физически страдания и финансови загуби на работещия, МСС водят също до загуби за фирмите и националните икономики.

Какво представляват мускулно-скелетните смущения?

Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения представляват увреждания на телесни структури (мускули, стави, сухожилия, нерви, кости) и на локалното кръвообращение, причинени или засилени главно вследствие на трудовата дейност и въздействието на непосредствената работна среда.

По-голямата част от МСС са кумулативни смущения и възникват след многократно въздействие на работно натоварване с висока или ниска интензивност в продължение на дълъг период от време. Към групата на МСС могат да бъдат причислени също така остри травми, например фрактури, причинени от злополука.

МСС засягат предимно гърба, шията, раменете и горните крайници, но могат да обхванат и долните крайници. Някои от МСС, например синдрома на карпалния тунел в китката, могат да се определят с точност поради добре обособените признаци и симптоми.

Други не са така характерни поради наличието единствено на болка или дискомфорт, без ясни признаци на конкретни смущения. Това все пак не означава, че симптомите не съществуват.

МСС могат да се характеризират с епизодични смущения, защото болката често изчезва и се появява отново няколко месеца или година по-късно. Някои мускулно-скелетни смущения  обаче са постоянни или необратими.

Не всяка държава-членка на Европейския съюз събира информация за разходите, свързани с мускулно-скелетните смущения.

Според Toomingas (1998), около 20-25% от всички разходи за медицински грижи, отпуск по болест и пенсиите по болест в скандинавските страни през 1991 г. са свързани с нарушения на опорно-двигателния апарат, от които 20-80% резултат от работата.

Във Великобритания, държавната агенция по здраве и безопасност (HSE) изчислява, че свързаните с работата мускулно-скелетни смущения струват приблизително 1.25 милиарда лири всяка година.

Преките разходи за компенсация на мускулно-скелетните смущения са много по-малко, отколкото косвено свързаните с тях разходи като например стойността на прекъсванията, нарушаващи производителността и качеството, разходите за наемането на нови работници и тяхното обучение, както и отсъствията от работа.

Смята се, че преките разходи, чрез които се компенсират свързаните с работата МСС са относително нисък дял (30-50%) от общите разходи (Хагберг, 1995).

Borghouts и съавт. (1999) например изчисляват, че преките разходи за заболявания, свързани с болки в шията в Холандия за 1996 г. са $ 160 милиона долара, а непреките разходи са били $ 527 млн. евро. Общата стойност на болките във врата представляват 0,1% от брутния вътрешен продукт на страната през 1996 година.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Решения при ръчна работа в дървопреработването
🔗 Как да използваме картографиране на тялото за предотвратяване на мускулно-скелетни увреждания
🔗 Ергономични рискови фактори за мускулно-скелетната система при работа с видеодисплей

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.