Вече имаме национална програма за безопасност и здраве при работа 2012

В началото на месец април Правителството прие Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.

В уводната и общата част основните акценти са поставени на статистиката за намаляване на трудовите злополуки, както намаляване на нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и съответно увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда.

Дали това е обективен или субективен факт, породен от някои двегодишни тенденции в практиката на контролния орган, не бих могла да знам.

Какви наредби продължаваме да очакваме?

Повечето от предвидените промени в нормативни актове в тазгодишната програма вече сме ги чели в предишните програми, но както се казва „Надеждата умира последна“ и може би тази година най-накрая ще има нова или поне актуализирана наредба за предварителните и периодични медицински прегледи.

Притеснява ме фактът, че след като стана ясно, че проекто наредбата е предадена за съгласуване с правните отдели и тристранния съвет през месец ноември 2011 година, в програмата за 2012 г. отново има запланувана дейност „Разработване на проект“. Дали няма преговорите да започнат за пореден път отначало?

Интересно за мен е, че в програмата не виждам запланувано обнародване на наредба, относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на електромагнитни полета, която да въведе в България изискванията на Директива 2004/40/ЕО. Такава би трябвало да има, тъй като има поставено изискване държавите-членки да приведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби не по-късно от 30 април 2012 г.

Възможно е това да се случи със заплануваното изменение на Наредба 7/1999 г., но пък това изменение е обосновано с осигуряването на съответствие на Наредба № 7 с изискванията на други подзаконови нормативни актове. Може би вече няма да сме разкрачени между изискванията на Наредба 7 за съгласуване на плановете за действие при пожар и отказа на ПБЗН да го прави, тъй като в наредбата за пожарната безопасност няма подобно изискване.

След като Фонд условия на труд не успя да намери изпълнител в началото на 2011 година на обществена поръчка със задание „Актуализация на Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин“, такава се проведе и в края на годината. За нея обаче нямам информация дали е преминала успешно.

Честно казано, не познавам практиката в други държави и бих се радвала някой да сподели дали някъде другаде задачата по изготвянето на нормативен акт е била обект на обществена поръчка. Така или иначе – Правилникът е заложен и в тазгодишната програма по безопасност и здраве при работа.

Още нормативни новости

Промяна на условията за обучение на работещите за придобиване на квалификационна група по електробезопасност чрез изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.)

Издаване на Наредба за превенция на нараняванията с остри и режещи инструменти в сектора на здравеопазването и болниците, която да въведе Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година.

Отпечатване и разпространение на Ръководство за прилагане на Наредбата за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.