Кои са най-честите нарушения по ЗБУТ

В Националната програма по ЗБУТ за 2022-2024 година намираме кратка статистика за резултатите от контролните проверки през 2021 г.

Данните от проверките ни дават информация за това кои са най-често срещаните нарушения в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Това със сигурност са и документите и дейностите, за които Инспекция по труда е най-вероятно да ви провери.

Вижте статията и прегледайте как стоят нещата при вас, както за да сте подготвени за проверка, така и за да сте сигурни, че при вас организацията е на добро ниво.

Най-чести нарушения

Най-голяма е групата на нарушенията по организацията и управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Най-честите нарушения в тази област са свързани с провеждането на инструктажи и с оценката на риска.

 

На второ място по честота са нарушения, свързани с обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси. Една трета от тези нарушения са свързани с електробезопасност.

  • Води ли се необходимата документация по електрообзавеждането? Вижте тук.

На трето място са нарушения в областта на хигиената на труда, най-често свързани с:

Любопитно: Все още в 16% от проверените фирми няма определено длъжностно лице по безопасност и здраве при работа.

Основни причини за трудови злополуки

В програмата се посочват две основни групи обстоятелства за злополуки:

  • Причини, свързани с отношение/поведение на работодателя и длъжностните лица – напр. липса на разработени инструкции за безопасна работа с работното оборудване и неглижиране на задълженията за провеждане на обученията и инструктажите по безопасност и здраве при работа.
  • Причини, свързани с поведението и квалификацията на персонала – напр. нарушения на изискванията за безопасност по време на работа от страна на работещите, като извършване на дейности по частичен ремонт или поддръжка на работното оборудване, без преди това движещите се части на същото да са приведени в пълен покой и да са изключени от захранващата мрежа.

Факт: Ежегодно се регистрират злополуки вследствие на подхлъзване и падане на пода поради лоша поддръжка на подовите покрития, недобра осветеност на местата за преминаване, мокри или заледени повърхности, невнимание при извършване на придвижване.

Професионални болести

Последните данни, които са от 2019-а година, показват общо 22 признати професионални заболявания, от които:

  • респираторни заболявания – 11 случая, от тях 7 случая на силикоза, 1 случай на друга пневмокониоза, 1 – на хроничен бронхит и по 1 – сидероза и хиперсензитивен пневмонит, няма регистриран случай на азбестоза и рак на белия дроб;
  • увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система – 5 случая изразяващи се в увреждания на междупрешленни дискове;
  • неврологични заболявания – 3 случая: 2 случая на вегетативна полиневропатия и 1 случай на синдром на карпалния канал.

Факт: В единадесет от случите патогенен фактор са пари при заваряване!

Въпросници за самоконтрол

Въпросниците за самоконтрол бяха разработени през 2020-а година и тогава експериментално някои фирми го попълваха.

Въпросите са такива, че понякога правилният отговор е „да“, а понякога е „не“. Няма подсказка кое е вярното, както и препратка към конкретно нормативно изискване.

Допълнителна информация – с какво нормативно изискване е свързан въпроса се получава след предаване на попълнения въпросник. В някои случаи има въпроси за контрол дали правилно си отговорил на предишен.

Ако искате да сте предварително подготвени, то в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА може да намерите някои от въпросниците, в които сме посочили и конкретните нормативни изисквания:

Вижте още:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.