10 начина за намаляване на стреса в организацията

Сериозната организационна промяна има две основни нива. Първото ниво е съдържанието на промяната и второто е нейният процес. В общи линии, съдържанието на промяната е какво искате да направите, а процесът – как ще го направите. На практика, по-критичният аспект е процесът на промяната.

Какво включва промяната

 • Промени, които повишават автономността или контрола на самите работещи
 • Промени, които повишават уменията на работещите
 • Промени, които повишават нивото на социална подкрепа (от страна и на ръководителя, и на колегите)
 • Промени, които подобряват физическите условия на труд
 • Промени, които допринасят за здравословното използване на технологиите
 • Промени, които осигуряват оптимално ниво на изискванията на работата
 • Промени, които обезпечават сигурност на работното място и възможност за професионално израстване
 • Промени, които осигуряват здравословен режим на труд и почивка
 • Промени, които подобряват индивидуалните механизми за справяне с трудности
 • Промени, които не нанасят вреда (т.е. нямат непреднамерени странични ефекти, влошаващи качеството на работата).

1️⃣ Да направим семинар за стреса

Може да изглежда традиционно, но може би най-подходящата стратегия да започнем е провеждането на семинар за стреса при работа.

Тази стратегия има няколко предимства. Чрез семинара Вие изпращате послание към работниците, че сте загрижени за тяхното здраве и благополучие. Той ще помогне и да намерите общ език с работещите за стреса, както и да идентифицирате някои от най-важните лични и организационни съображения по проблема.

Всъщност, за да бъде приет такъв семинар сериозно, е необходимо да се включи дискусия относно стратегиите за организационни промени и индивидуално управление на стреса.

Най-оптимално такова обучение може да бъде проведено за половин или един ден. В края на обучението е необходимо провеждането на дискусия с участниците относно необходимостта от по-нататъшни действия по отношение на стреса на работното място.

Повечето организации включват като рутинна част от обучението и получаването на обратна връзка от участниците. Тази практика е добра, тъй като ще Ви помогне да оцените, както качеството на обучението, доколко важно и значимо е то за работниците, така и да получите информация за необходимостта от допълнителни програми или дейности за намаляване на стреса на работното място.

2️⃣ Комитет по стреса при работа

Следваща стъпка може да бъде формирането на комитет по стреса при работа. Целта на този комитет е формулирането на стратегия за подобряване на работната среда във Вашата организация.

Като членове на тази група трябва да бъдат включени работници и ръководство. Ако работещите във Вашата организация се представляват от профсъюз или комитет, техни представители също трябва да бъдат включени в комитета.

Необходимо е участието в комитета на работещи от различни звена, смени и работни групи. Представителите на ръководството трябва да бъдат хора с реален авторитет в организацията. Особено важно е представителите на работниците да бъдат защитени срещу дискриминация заради участието си в комитета.

3️⃣ Повишаване чувството на работещите за контрол и участие

Ключовият момент тук е да се повиши реалният контрол и участие, а не илюзията за контрол. Възможни стратегии на работното място:

 1. По–ефективно използване на заседанията за насърчаване участието и предложенията от работещите.
 2. Организиране на автономни работни групи.

4️⃣ Подобряване уменията на работещите

Здравословната работа е работа, която дава възможност за непрекъснато развитие на уменията и тяхното използване.
Възможни стратегии на работното място:

 1. Провеждане на квалификационни курсове
 2. Повишение в длъжност като награда за усъвършенстването на уменията
 3. Ротация на дейността с цел разширяване на уменията
 4. Използване на нов дизайн на дейността за увеличаване обхвата на необходимите умения
 5. Здравословна употреба на компютърната техника за развиване на уменията

5️⃣ Повишаване нивата на социална подкрепа

Ключови компоненти на социалната подкрепа на работното място са подкрепата от ръководителя и подкрепата от колегите. Възможни стратегии на работното място:

 1. Обучение на ръководители за проактивно поведение. Ключови моменти в този подход са позитивната обратна връзка, професионалното израстване и развитие на персонала, “отворен” тип комуникация, добра социална подкрепа на работното място.
 2. Провеждане на обучение за решаване на конфликти и изграждане на екип.
 3. Подходящо поведение при напускане на персонала.

6️⃣Промени, подобряващи условията на труд

Съществуват много доказателства, че лошите физически условия на труд допринасят не само за физическите рискове, но и за повишени нива на стрес. Възможни стратегии на работното място:

 • Подобряване качеството на въздуха в помещенията.
 • Намаляване нивата на съществуващите физически опасности (шум, токсини, химикали и др.).
 • Препроектиране на дейността с цел намаляване честотата на повтарящите се увреждания вследствие на напрежение (т.е. ограничаване на дейности с повторяеми движения, неудобна работна поза и/или вдигане на тежести.

7️⃣Да използваме технологиите

Здравословно използване на компютърната техника

Добрата ергономия е ключ към здравословното използване на компютърната техника. Службите по трудова медицина обикновено имат експерти в тази област. Те могат да Ви помогнат както за избора на подходящо оборудване и необходимото осветление в работните помещения, така и за оптималните режимите на труд и почивка.

Участие на персонала при избор на ново оборудване

Често тази стратегия се пренебрегва. Но именно крайния потребител, в конкретния случай персонала, трябва да има възможност за избор на типа оборудване, което ще бъде закупено.

8️⃣ Поддържане на оптимално ниво на изискванията на работата

Високият темп на работа влияе неблагоприятно върху здравето и благополучието на работещите. Възможни стратегии на работното място:

 • Ограничаване на извънредната работа
 • Ограничаване на натоварването
 • Въвеждане на механизма на “спирачките” – формиране на административна група, чиято цел е намаляване количеството на промените, които организацията иска да направи
 • Формиране на комитет “Какво не трябва да правим?” – формиране на работна група, за откриване на нископриоритетни или ненужни задачи. Редуцирането на длъжности не е цел на този подход.

9️⃣ Сигурност на работното място и растеж в йерархията

Често промените на работното място се извършват в условия на несигурност, реорганизация и съкращения. По-ефективно е използването на уменията на наличните работници. Възможни стратегии на работното място:

 • Увеличаване на възможностите за израстване в йерархията
 • Увеличаване на отговорностите и трудовите задачи.

🔟 Здравословен режим на труд и почивка

Режимът на труд и почивка може да има както положителни,така и отрицателни последствия за здравето. По-гъвкавото работно време има потенциала да повишава удовлетвореността на работниците и да намалява стреса. Възможни стратегии на работното място:

 • Ограничаване на работата в извънработно време
 • Сменен режим на работа в посока дневна към нощна смяна
 • Използване на плаващо работно време и други алтернативни режими на труд и почивка

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

ISO 45003 е рамка за това как организациите могат да управляват психосоциалните рискове и да вграждат психологическа безопасност, за да подкрепят по-добре служителите.

Това е и първият стандарт, който дава на работодателите практически насоки за управление на психосоциалните рискове за персонала на работното място. Той се фокусира върху аспектите на „психичното здраве“ и „благополучие“ на здравето и безопасността.

Важно е да отбележим написаното във въведението на стандарта:

„Психологическата безопасност трябва да стане неразделна част от системата за управление на ЗБР на организацията – а не само отговорност на човешките ресурси. По същество това означава комбиниране на опита както на човешките ресурси, така и на специалистите по здраве и безопасност, за да подкрепите по-добре вашите колеги.“

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑 Всичко за стандарта ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове с възможност за преглед.

📹 Вижте нашето видео „Как психичното натоварване се превръща в психично напрежение“

Вижте още:

Източник: http://ncphp.government.bg/

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “10 начина за намаляване на стреса в организацията”