ИТ и тази година ще раздава награди

Инспекция по трудаИ през 2011 година Инспекция по труда обявява конкурс за определяне на носители на националните награди по здраве и безопасност. Както знаете, за първи път този конкурс се проведе през 2010 г. и тогава първите места бяха спечелени от „Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД – Радиново в категория „Предприятие с над 250 заети лица“, „Месокомбинат“ – Русе АД – Ловеч в категория „Предприятие с до 250 заети лица“ и „ЕТ СИМА – Яким Михов“ – Априлци в категория „Предприятие с до 50 заети лица“.

В тазгодишния конкурс отново ще бъдат раздадени награди в трите категории – малки, средни и големи предприятия, като в него могат да участват предприятия от всички икономически дейности.

Не могат да участват предприятия, в които през настоящата година или в някоя от предходните две години е допусната смъртна злополука или злополука, довела до инвалидност.

Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали (вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми и т.н.), като е възможно да бъде организирана среща с представители на предприятието или посещение на място от Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на последното.

Заявлението за кандидатстване може да бъде изтеглено от сайта на Главна инспекция по труда.

Адресът, на който следва да се изпращат формулярите за кандидатстване, е :
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
бул. „Княз Александър Дондуков“ 3
гр. София 1000

Заявлението за кандидатстване може да бъде подадено и по електронна поща на e-mail адрес: aborisov@gli.government.bg, както и в деловодството на ИА ГИТ, респ. на съответната Дирекция „Инспекция по труда“.

В случаите, когато документите са изпратени по пощата или чрез куриерска служба, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо, съотв. отбелязаната дата на подаване на пратката.

Крайният срок за подаване на заявления е 21.11.2011г. /понеделник/. Документи, подадени след тази дата, не подлежат на разглеждане.

За контакти и допълнителна информация: Александър Борисов, тел.: 02/8101725 , e-mail: aborisov@gli.government.bg.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.