Национална програма по безопасност и здраве при работа – 2013 година

Както всяка година, и тази ще направим кратък преглед на предвиденото в националната програма по безопасност и здраве при работа 2013 г., като същевременно ще погледнем какво е изпълнено през предходната година по отношение на нормативните актове.

Говорим за годишна програма, но статистиката винаги може да се използва в наша полза, ето пример:

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за периода от 2010 г. до 2012 г с 2%. През 2010 г. са регистрирани общо 3086, през 2011 г. – 2752 и през 2012 г. – 3027. За периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 109 за 2010 г на 82 през 2012 г.

Обърнете внимание, че всъщност през 2012 г. спрямо 2011 има увеличение на злополуките, но като избереш подходящия период на сравнение, нещата се нареждат.Също така намалението на смъртните трудови злополуки през 2012 е само с четири спрямо 2011, но пък спрямо 2010 вече изглежда много по-добре.

Как стои въпроса с нормативните актове?

Нова наредба за предварителните и периодични медицински прегледи отново не видяхме. За съжаление вече не помня за коя поредна година е запланувана и необнародвана. Може да се каже, че положението се влошава, тъй като вече се появи проблем и с още една наредба и изискване, свързани с медицински прегледи – нелогичната ситуация с предпътните медицински прегледи на шофьорите. И в новата национална програма по БЗР за 2013 г. виждаме зап

Срочно трябва да се приеме и предвидената още през 2012 г. Наредба за превенция на нараняванията с остри и режещи инструменти в сектора на здравеопазването и болниците, тъй като срокът заложен в Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010, съгласно която до 11.05.2013 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзако­новите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивта, или се уверяват, че соци­алните партньори са въвели необходимите мерки чрез споразумение.

Преди две години (през 2011 г.) вече имаше план за промяна на Закона за здравословни и безопасни условия на труд или издаване на нова наредба, която да определя функциите и задачите на представителите по БЗР на работниците и служителите. През 2012 г. бе забравено, но през 2013 отново е запланувано и дори вече има проект.

Наредби за микроклимата и осветеността

Тези запланувани наредби са нещо ново. В програмата е заложено издаване на наредба, с която да се определят минималните изисквания за микроклимата на работните места и наредба, която да определи минималните изисквания за осветление на работните места. Да припомня, че по отношение на микроклимата към момента се спазва стандарта 14776-87, а за осветеността – Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г.

Ако до някой от колегите достигне проект на някоя от тези наредби, ще съм благодарна, ако сподели с нас :)

Бих искала да уточня за всеки случай, че микроклиматът не включва шум, взаимоотношенията между колегите, санитарни помещения, заплата и др.. Това го пиша, защото в няколко онлайн медии го виждам като обяснение във връзка с програмата по БЗР за 2013 г. За съжаление не знам кой е източника на това недоразумение. Микроклиматът включва три показателя: температура, относителна влажност и скорост на въздуха. Толкова :)

Още запланувани нормативни актове

Актуализиране на Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия (В-01-03-03)
Актуализиране на Правилник за безопасност на труда при термична обработка на металите (изд. 1969г.)
Актуализиране на Правилник за безопасност на труда в предприятията, производители на пиво и малц в България (изд. 1973г.)
Издаване на Правилник за безопасността на труда (ПБТ), който да определи изисквания за БЗР при работа с взривни вещества, пиротехнически изделия, боеприпаси и огнестрелни оръжия и при утилизацията на боеприпаси.

Проучване на психоемоционалното напрежение, насилието, стреса и бърнаут синдрома

В програмата са заложени две проучвания – едното в сектор „Здравеопазване“ и второто в образователния сектор. В някои медии излязоха съобщения за периодични проверки на учителите. Тези съобщения бяха мултиплицирани в други медии. Всъщност е само проучване, което не се знае с какъв обхват ще бъде. Никакви психотестове не са предвидени, както гръмнаха всички медии.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.