Национална програма за безопасност и здраве при работа – 2010 г.

На 14 април с решение на Министерския съвет бе приета Националната програма за безопасност и здраве при работа за 2010 г. Важно е да отбележим, че тази програма е част от Стратегията по безопасност и здраве при работа на Република България за 2008-2012 г..

Програмата за 2009 г. по отношение актуализирането на наредби и правилници, по мое мнение, претърпя неуспех – от шест запланувани актуализации на наредби, в последния момент бе издадена само нова наредба за инструктажите и обученията, а едва през март тази година бе обнародвана и наредбата за декларацията по член 15. От заплануваните промени в правилници все още не сме свидетели на нито една. Всички тези промени бяха прехвърлени в програмата за безопасност и здраве за 2010 г. Да припомним какви нови или актуализирани наредби и правилници да очакваме.

1. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на оптични лъчения, която да въведе Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците от експозицията на физически агенти (изкуствени оптични лъчения). Тук институциите ще трябва изключително много да побързат, тъй като срокът за транспониране на директивата е 27 април 2010 (днес, да, не е грешка, вижте чл. 14).

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудоустрояване

4. Промяна на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло.

5. Изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.  с цел aктуализиране на правилата за обучение и инструктаж по БЗР при работа по електрообзавеждането до 1000 V.

5. Актуализиране на:
– Правилник за минноспасителната и газоспасителната дейност;
Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин (В-01-02-04), МХМ, 1971 г. (изм. и доп., ИБТ на МТСГ бр. 11 от 1994 г.)
– Правилник по безопасност на труда при разработване на въглищни находища по подземен начин (В-01-01-01), КЕ, 1993 г.
ПБТ при разработване на находища по открит начин (утвърден със Заповед № 278 на МТСГ от 1995 г., ДВ, бр. 18 от 1996 г., Бюлетин “Безопасност на труда” МТСГ – ГИТ, София, 1996 г.)

7. Преработване на:
– Правилник по безопасност на труда при преработка на пластмаси (В-01-04-13), ДСО „Пластмасови изделия”, 1975 г.;
– Правилник по безопасност на труда в каучукопреработващата промишленост (В-01-04-15), МХП, 1978

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.