Нещо обикновено ли е ръчната работа с тежести?

Днес ще споделя с вас една присъда, която е причината за един от ситуационните казуси, които решаваме и обсъждаме в нашите вътрешнофирмени обучения на лицата провеждащи инструктажи. Споделянето на тази присъда обикновено е източник на много коментари, въпроси, осъзнаване на отговорността, замисляне относно необходимостта от вземане на решение и правилна преценка – все неща, които целим в обученията, които провеждаме.

Предлагам текста на присъдата почти в оригиналния вид.

П Р И С Ъ Д А
№/19.04.2013 г., гр. Варна

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Наказателно отделение
На деветнадесети април, две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ НЕЙКОВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Й.А., Б.А. К.-П.
ПРОКУРОР: Д. ДУШЕВ

Като разгледа докладваното от съдия Нейкова НОХД № 1106 по описа за 2012 година

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.С. – родена на *** ***, със средно образование, не осъждана, омъжена, българка, българска гражданка, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА В ТОВА, ЧЕ:

На 23.02.2010 г. в гр. Варна, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като началник производствена дейност и отговорник за дейността БЗР при „ХХХ“ ООД, наредила на работници на дружеството, в т.ч. и П. Г. – назначена на длъжност „Обслужващ работник промишлено производство“ в дружеството, съгласно Заповед на управителя № 1 от 28.12.2009г. да пренесат и складират пакети с учебници в помещение, което се явявало ново за тях работно място, чиито под бил частично изграден от стиропорни плоскости с недостатъчна якост, без на тази част от пода да има поставени предпазни парапети, указващи знаци и табели за наличието и местоположението и, както и не осигурила провеждането на обучение и извънреден инструктаж на работещите в непосредствена близост до тях лица, така че да бъде предотвратено неволно стъпване или пропадане през тях, а също и не осигурила извънреден инструктаж за работа с тежести, включително на ново за работниците работно място, което е неподходящо за тази цел, и с което нарушила разпоредбите на:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
6. да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;
7. да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;
Онлайн обучение ръчна работа с тежести

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работните места.

Чл.32. Достъпът до покриви и други повърхнини, изработени от материали с недостатъчна якост, се разрешава само при използване на приспособления, които осигуряват безопасно изв

ършване на работата, като се вземат мерки за предотвратяване на неволно стъпване върху тези повърхнини или пропадане през тях.

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Чл. 6,ал.2 Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.
Чл. 7. Работодателят възлага ръчна работа с тежести на лицата, след като бъдат запознати със специфичните характеристики на дейността и условията за работа и като отчита индивидуалните рискови фактори, посочени в приложението.

Приложение към чл. 4, т. 4
Показатели за оценка на риска за здравето и безопасността при ръчна работа с тежести 3.Характеристики на работната среда. Характеристиките на работната среда могат да увеличат риска, ако: ж/ местата за складиране на товарите са неподходящи,

и причинила смъртта на П.И.Г., като след деянието направила всичко зависещо от нея за оказване помощ на пострадалата, поради което и на основание чл.123, ал.4, вр.ал.1, вр.чл.54 от НК й налага

наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.Ж. – роден на *** г. в гр. Варна, с висше образование, не осъждан, женен, българин, български гражданин, ЕГН **********

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

на 23.02.2010 год. в гр.Варна, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като управител при „ХХХ“ ООД разпоредил пренасяне на пакети с учебници и складирането им от работници на дружеството, в т.ч. и от П.Г. – назначена на длъжност „Обслужващ работник промишлено производство“ в дружеството, съгласно Заповед на управителя № 1 от 28.12.2009г., в помещение, което се явявало ново за работниците работно място чиито под бил частично изграден от стиропорни плоскости с недостатъчна якост, без да осигури поставянето на предпазни парапети, указващи знаци и табели за наличието и местоположението им, както и не осигурил провеждането на обучение и извънреден инструктаж на работещите в непосредствена близост до тях лица, така че да бъде предотвратено неволно стъпване или пропадане през тях, а също и не осигурил извънреден инструктаж за работа с тежести, включително на ново за работниците работно място, което е неподходящо за тази цел, с което нарушил разпоредбите на:

Кодекса на труда

чл. 275 ал.1 Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника, или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени,

Закон за здравословни и безопасни условни на труд

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
6. да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;
7. да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Чл.32. Достъпът до покриви и други повърхнини, изработени от материали с недостатъчна якост, се разрешава само при използване на приспособления, които осигуряват безопасно извършване на работата, като се вземат мерки за предотвратяване на неволно стъпване върху тези повърхнини или пропадане през тях,

Наредба № 16 от 31.05. 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Чл. 6 121 Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.
Чл. 7. Работодателят възлага ръчна работа с тежести на лицата, след като бъдат запознати със специфичните характеристики на дейността и условията за работа и като отчита индивидуалните рискови фактори, посочени в приложението.

Приложение към чл. 4, т. 4
Показатели за оценка на риска за здравето и безопасността при ръчна работа с тежести 3. Характеристики на работната среда. Характеристиките на работната среда могат да увеличат риска, ако: ж/ местата за складиране на товарите са неподходящи,

и причинил смъртта на Павлина Илиева Ганева, поради което и на основание чл.123, ал.1, вр.чл.54 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимата М.С.С. да заплати – следва изброяване на три лица с общо обезщетение 60 000 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.Ж. да заплати – следва изброяване на три лица с общо обезщетение 75 000 лв.

Оригинал на документа

Онлайн обучение за ръчна работа с тежести

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.