Пет причини да бъде обявено уволнението за незаконно

Повод да напиша тази статия, въпреки че не съм специалист по трудово право, а по ЗБУТ, е едно Решение на районния съд в Пловдив, което признавам, че предизвика усмивка у мен. Жалбата на ищеца с искане за признаване на уволнението за незаконно може да бъде наръчник за всички работодатели и работещи по темата „В кои случаи уволнението може да бъде обявено за незаконно“.

Реших да систематизирам за вас изложението на ищеца и ответната защита на работодателя в следните пет причини да бъде обявено уволнението за незаконно“

1. Неспазена процедура за уволнение на лице, което има особена закрила по чл. 333, ал. 1 оКТ.

Ищецът твърди, че уволнението е незаконно, тъй като страда от исхемична болест и не е взето предварително съгласие на инспекцията по труда, съгласно чл. 333, ал.1, т.1 от КТ, въпреки, че е представил на работодателя необходимите епикризи.

Решение на съда:
Ищецът не попада в кръга на лицата, ползващи се със закрила при уволнение, тъй като към момента на прекратяване на трудовото му правоотношение не е страдал от заболяване, от кръга на определените с Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, което да определя правото му на предварителна защита при уволнение. Тези заболявания са изчерпателно посочени в наредбата на министъра на здравеопазването. В представените от ищеца болнични листове не е записана диагноза исхемична болест на сърцето, както твърди в исковата си молба ищецът. Такава диагноза няма посочена и в представените от него две епикризи от 2008 и 2009 година. Няма посочени други доказателства по време на съдебното дирене, от които да се направи извод, че ищецът страда именно от посоченото от него заболяване исхемична болест на сърцето.

2.Прекратяване на трудовия договор по време на ползване на отпуск по болест (Чл.333 ал.1 т.4 КТ ).

Второто основание, на което ищецът оспорва законосъобразността на заповедта за уволнение е, че е прекратен трудовия договор на ищеца по време на ползване на отпуск по болест.

Решение на съда: Видно от представените по делото болнични листове от работодателя и ищеца, в нито един от тях периода, за който е разрешен отпуска поради временна неработоспособност, не обхваща датата, на която е прекратено трудовото правоотношение на ищеца, а именно 04.12.2009 год.

3. Неспазена процедура при масово уволнение (чл. 130а КТ).

Третото основание, на което твърди ищецът да е налице масово уволнение по смисъла на пар. 1, т. 9 от ДР на КТ, без работодателя да е уведомил Агенция по заетостта.

Резултат от проверката на съда: От приетите по делото писмени доказателства, съдържащи се в преписка, изпратена от МТСП Дирекция “И т” П е видно, че след проверка по сигнал на ищеца не е установено извършване на масово уволнение по смисъла на цитирания по-горе текст, а са прекратени трудовите правоотношения с осем работници и служители, по причини, не свързани с конкретния работник.

4.Няма реално намаляване обема на работата.

Последното основание, на което ищецът твърди да е незаконосъобразна издадената заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение е липсата на реални предпоставки за извършване на уволнението – намаляване на обема на работата, заповед на представляващия дружеството-ответник в тази насока, както и за комисия за подбор на кадрите.

Резултат от проверката на съда: Представен по делото и приет като доказателство е протокол от 08.10.2009 год. (л. 122 от делото) от общо събрание на съдружниците на ответното дружество, в който е удостоверено вземане на решение за прекратяване на трудови правоотношения с работници и служители на дружеството, поради намаляване на обема на работа, назначаване на комисия, която да извърши подбор при необходимост и състава на комисията – П.Х.П. и Д.С.М..

5. Ищецът оспорва датата на документа и това, че е подписан от посочените в него лица.

Резултат от проверката на съда:
В изпълнение на указанията за разпределяне на доказателствената тежест в откритото производство по чл. 193 от ГПК е извършена и приета без възражения съдебно-графологична експертиза, от която се установява, че подписите, положени на протокола, са изпълнени именно от лицата, посочени в него.

6. Ищецът твърди, че няма реално извършен подбор (чл. 329 КТ).

Резултат от проверката на съда:
От разпита на доведените от ответника свидетели се установи, че е бил извършен реално подбор между двама работника на длъжност монтажник в ответното предприятие. Комисията, като преценила двамата работника по посочените критерии, взела решение да прекрати трудовото правоотношение с ищеца, тъй като той не изпълнявал стриктно служебните си задължения, за разлика от другият работник, а и нямал квалификация за монтажник, като такава другото лице притежавало – заварчик втора степен и необходимата квалификация за изпълнение на задълженията.

10 мнения за “Пет причини да бъде обявено уволнението за незаконно”

 1. Зравейте, искам да попитам при освобождаване от работа по-лични причини имам ли право да получа обещетение от труд и работна сила ако се регистрирам и колко време ,след като от една ф-ма бях прехвърлена в друга ф-ма но с два дни прекъсване и с нов трудов договор от старата ф-ма ми бе прекратен договорът и в новата бях назначена с друг и ще имам ли право на обещетение, Благодаря Ви предварително!

  Отговор
 2. Здравейте,
  единствената институция, където можете да подадете оплакване, е Инспекция по труда. Следващото място, където можете да потърсите правата си е съда.

  Отговор
 3. Здравеите може ли някои да ми каже при уволнение по член 190 а причината е не явяване на работа в течение на два работни дни дали мога да направя нещо поради това че не ми се изплати сумата която трябваше да ми изплатят, а ми казаха че след ревизия ще ми се обадят ! Благодаря предварително :)

  Отговор
 4. КТ Чл. 330. (1) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

  Обърнете внимание обаче, че се говори за изпълнение на присъда, а не предстоящо съдебно дело, в резултат на което все пак не е знае дали ще има присъда.

  Отговор
 5. Здравейте инж. Илиева поздравления за полезния сайт!
  Искам да се включа с конкретен въпрос свързан с уволнение надявам се Вие да можете да ми отговорите компетентно!
  Имам работник когото прибраха под стража в ареста. Уверението на полицая е че ще го съдят. Мога ли да го уволня дисциплинарно или как? Благодаря предварително!
  С уважение: Кр. Николов 0897 923 181

  Отговор
 6. Здравейте, госпожо Георгиева,

  чл. 333, ал. 2, т. 5 КТ гласи:
  Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато: работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

  За да бъде приложен този член, е необходимо да сте представили решение на ТЕЛК, в което е записано, че не можете да изпълнявате настоящата си длъжност, което е предписание за трудоустрояване. Ако това се с случило, то прекратяването на трудовото правоотношение е в съответствие с Кодекса на труда.

  Ако не сте представяли решение на ТЕЛК с предписание за трудоустрояване, тогава няма как да се приложи чл. 330, ал. 2, т. 5 и следователно можете да потърсите правата си по съдебен път.

  П.п. Изтривам телефоните и адреса в коментара с цел опазване на личните данни.

  Отговор
 7. Здравейте инж Илиева! Винаги с внимание следя Вашите коментари по различните казуси.Моля Ви да ми помогнете по неправилното ми освобождаване от фирмата в която работех до 04,09,2012 г.Моята одисея е следната:В ЮИ ООД постъпих на 24,11,2008 г като спец.ТРЗ към отдел Човешки ресурси,но през 04,2009 г съм преназначена като ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ към същия отдел.От 01,08,2010 имам допълн.споразумение като ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ към Дирекция Човешки ресурси за промяна на заплатата ми.Имам исхемична болест на сърцето и захарен диабет-имам ЕР от ТЕЛК от 30,05,2012г което съм представила в ЧР на фирмата.В края на м08,2012г ръководителката на ЧР решава да ме преназначи като финансов анализатор към друг отдел като ми намали без мое съгласие заплатата с 300 лв-аз не подписах допълн.споразумение и бях освободена по чл 330 ал 2 т 5 връчена ми на 03,09,2012 и подписана от двама колеги не от мен, че от04,09,2012 г вече не съм на работа във фирмата. Въпросът ми е: Правилно ли постъпиха от Човешките ресурси на ЮИ ООД?Имам ли шанс в съда да бъде отменена тази заповед и да ме възстановят отново на работа? Предварително Ви благодаря и естествено очаквам Вашия отговор с огромно нетърпение.Приятен ден! Величка Георгиева

  Отговор
 8. Здравейте,
  препоръчвам Ви да се обърнете за консултация към специалист по трудово право, тъй като все пак аз съм предимно специално по безопасност и здраве при работа, а тук става въпрос за трудово-правен спор.

  Отговор
 9. Здравейте инж. Илиева поздравления за полезния сайт!
  Искам да се включа с конкретен въпрос свързан с дисциплинарно уволнение надявам се тук да мога да направя това. Мой близък у заплашен с такова работи в Гурмания, но работодателя е българин. След като прочетох в КТ поради какви причини може да те уволнят дисциплинарно смятам, че грешката от страна на работника изобщо не се вписва в нито една от графите. Ще пиша по нататък подробно ако имате възможност да комуникираме.
  Спорен ден!

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.