Норми за температура в закрити работни помещения

Съгласно Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности в зависимост от вида на климатизация на помещението.

Нормите зависят от няколко фактора:

 • вид на извършваната работа (категорията) –  степента на физическо натоварване на организма.
 • периода от годината (топъл, студен), като има и допълнителни изключения за определени дни през топлия период
  • „Топъл период“ – средноденонощна температура на външния въздух ≥ 10 °С
  • „Студен период“ – средноденонощна температура на външния въздух < 10 °С.
 • вида на помещението
  • „Помещения с незначително топлинно натоварване“ са помещенията, в които остатъчното количество явна топлина не е по­-голямо от 23 W/m3.
  • „Помещения със значително топлинно натоварване” са помещенията, в които остатъчното количество явна топлина е по-­голямо от 23 W/m3.
 • вида на работните места – постоянни и непостоянни работни места.
  • „Постоянно работно място“ е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа за повече от половината от законоустановеното работно време.

Както виждате, в наредбата ще намерите голям брой стойности, които биха могли да ви объркат.

Тук ще представя в систематизиран вид описаните в наредбата норми по отношение на температурата, така че с един поглед човек да може веднага да види това, което му е необходимо.

Трябва да напомня, че има норми и за относителна влажност и скорост на движение на въздуха, с които също трябва да се съобразим.

Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.

 • „Климатизирано помещение“ е помещение, в което климатичната инсталация е проектирана за централизирано поддържане на температурата и влажността на въздуха. Помещениe, в коeто параметрите на микроклимата са определени от личния избор на работещите, не може да се счита за климатизирано и за него не се прилагат оптималните гранични стойности.

Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работа и вида на работното място. Те се прилагат в случаите, когато поради технически и технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности.

Изключения:

 • Граничните стойности не се прилагат за работни места в сгради, предназначени за отглеждане на птици и животни, за съхраняване на селскостопанска продукция, за хладилни помещения и за подземни рудници.
 • Допустимите гранични стойности за температура на въздуха на непостоянни работни места не се прилагат за работни помещения с подова площ на един работник над 50 m2.

Норми за температура при “лека физическа работа”

„Лека физическа работа“ е работата, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести при енергоразход до 210 W.

Вид помещение

Период от годината

Мin

температура

Маx

температура

Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещениеСтуден период20°C23°C
Топъл период22°C25°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни местаСтуден период18°C25°C
Топъл период18°C28°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C31°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C33°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздухаТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C30°C
Непостоянни работни местаСтуден период15°C26°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период15°CТемпературата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период15°CТемпературата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5°C

Норми за температура при “средно тежка физическа работа”

“Средно тежка физическа работа” е работата, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение при енергоразход до 210 W до 350 W.

Вид помещениеПериод от годинатаМin

температура

Маx

температура

Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещениеСтуден период17°C20°C
Топъл период20°C23°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни местаСтуден период15°C23°C
Топъл период15°C28°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C31°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C33°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздухаТопъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C30°C
Непостоянни работни местаСтуден период13°C24°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период13°CТемпературата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период13°CТемпературата на външния въздух в 14 ч.,превишена с не повече от 5°C

Норми за температура при “тежка физическа работа”

“Тежка физическа работа” е работата свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 кг) тежести при енергоразход над 350 W.

Вид помещениеПериод от годинатаМin

темпера тура

Маx температура
Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещение

 

Студен период16°C18°C
Топъл период18°C21°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни местаСтуден период13°C19°C
Топъл период13°C26°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C29°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C31°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздухаТопъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C30°C
Непостоянни работни местаСтуден период12°C19°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварванеТопъл период12°CТемпературата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварванеТопъл период12°CТемпературата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5°C

 

9 мнения за “Норми за температура в закрити работни помещения”

 1. Искам да попитам за работа в заведение за бързо хранене. Какви са минималните стойности през студения период. Защото не се отоплява с нищо и как може в кухня да се работи с яке?

  Отговор
  • Здравейте,
   Вероятно в кухня на заведение за бързо хранене можем да категоризираме работата като „лека“ (казвам вероятно, защото има условия, при които би могло да се класифицира и като „средно тежка“ и те са специфични за конкретното работно място).
   В този случай, минималната температура през студения период е 18°C.

   П.п. При „средно тежка“ работа минималната температура е 15°C.

   Отговор
 2. Здравей, Деяна,
  как да определя енергоразхода на моите работници? И още един: ако работник пренася ролка от 50 кг веднъж на два часа, но стои на слънце и я лепи при 38 градуса – каква работа е – лека, среднотежка или тежка е?

  Отговор
  • Здравей, Деси,
   Енергоразходът е свързан само с физическото натоварване, а не с условията, при които се работи. От физическото натоварване зависи какви са допустимите условия (в случая температура), при които да се извършва работата.

   По принцип има органи за контрол, които измерват физическото натоварване, но методът не е най-удачния при разнообразна работа.

   Може да не се съсредоточаваш на енергоразхода толкова, а на останалото описание. Като имам предвид какво правят работниците, които описваш, и след съгласуване с д-р Евстатиева, се обединяваме в позицията, че става въпрос за среднотежка работа.

   В случая, обаче, проблемът им е работата на горещо, а нормите са за закрити помещения.

   Понеже знам, че си абонат, препоръчвам ти да погледнеш (ако все още не си), тези три материала в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

   Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито: https://zbut.eu/biblioteka/protsedura-po-naredba-rd-07-3-2014-rabota-na-otkrito/

   Оценка и мерки за управление на риска при работа в гореща работна среда:
   https://zbut.eu/biblioteka/guides/merki-rabota-v-goreshta-rabotna-sreda/

   Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки:
   https://zbut.eu/biblioteka/rabota-na-otkrito-check-list-merki/

   Отговор
 3. Здравейте,
  при работа в склад, при която се налага доста често излизане на вън, каква е максимално допустимата температура, при която може да се работи?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако в склада няма работник, който прекарва повече от 4 часа в него, то това е непостоянно работно място.
   Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на непостоянни работни места през топлия период е равна на температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C.
   Това на практика означава, че ако навън в 14 ч. е 35 градуса, в склада температурата може да бъде 38 градуса.

   Ако складът е постоянно работно място, т.е. там има поне един работник, който през повече от половината работно време е в него, то тогава максималната температура през топлия период при температурата на външния въздух в 14 ч. над 23 °C е 31 °C за лека и средно тежка физическа работа и 29 °C за тежка физическа работа.

   Отговор
 4. Здравейте,
  от написаното по горе не разбирам каква трябва да е температурата в офис, където работата е постоянно седнал аи пред компютър. Интересва ме за топлия период.

  Отговор
  • Здравейте,
   Работата в офис е „лека физическа работа“, съответно през топлия период максималната температура е допустимо да бъде до 31 градуса, когато навън е повече от 25 градуса в 14 ч. (т.е. като сега:)

   Отговор

Вашият отговор на Десислава Кирилова Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.