Време е за нов поглед към Длъжностните характеристики

“Древните” документи, които наричаме Длъжнoстни характеристики, не са се променили много през последния половин век, въпреки че длъжностите са. Повечето от нас изпълняват вече множество роли и задължения, а не само някаква определена длъжност. Това, което вършим се променя често и няма почти нищо общо с формалните описания в документа.

Не е ли време за нов подход при дефиниране на длъжностите? Такъв, който е съзвучен на времето и акцентира върху резултатността. Такъв, който осигурява истинска ориентация и “точна работа за точния човек”. Не е ли време всъщност длъжностните характеристики реално да се използват?

Трябва да се започне с преразглеждане на предназначението на длъжностните характеристики (ДХ). Например, те трябва да:
– осигуряват насоки на хората какво и как да правят
– осигуряват информация за изискванията към изпълнителя – не само за нужните технически умения, но и за “характера” на човека, най-подходящ за работата
– осигуряват информация “кой кой е” и данни за компетентността, която дава възможност на хората в организацията да разбират кой какво прави и знае.

Какво трябва да се промени, за да се постигнат тези цели?
Предлагам три неща:

1. Разширете длъжностните характеристики
Първо в посока да включат множеството роли и области на компетентност. Традиционните длъжностни характеристики не работят, защото се базират на концепцията за единичната длъжност. Но малцина от хората имат точно дефинирана единствена работа със статичен обхват на задълженията. Работим в различни проекти и с различни екипи. Какво и как вършим се променя ежемесечно, ежеседмично, а понякога и ежедневно.

Прочетете още за длъжнoстните характеристики в сайта на Ант -Управление на персонала

1 thought on “Време е за нов поглед към Длъжностните характеристики

  1. Достатъчен е периодичен одит на длъжностите, обособени в предприятието. Една от малкото инциативи, в които би участвал активно и трудовия колектив, без да търси насреща престация за положения труд.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.