Ще има ли нова наредба за периодичните медицински прегледи?

Д-р Тодор Иванов е заместник-председател на Сдружението на службите по трудова медицина в България и участва в работната група за актуализиране на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците като представител на сдружението.

Тъй като чакаме тази наредба от дълго време, го помолих да сподели с читателите на Otgovori.Info нещо повече за процеса на актуализиране.

– Д-р Иванов, докъде стигна работата по актуализирането на Наредба № 3?

Проекто наредбата е предадена за съгласуване с правните отдели и тристранния съвет през месец ноември 2011 година – вероятно това е свършено и в момента текат последни съгласувателни моменти и предстои окончателно парафиране и публикуване в Държавен вестник. Предполагам действието ще бъде след определен гратисен период за да даде възможност да отреагират работодателите и техните консултанти.

– Представители на кои организации участват в работната група?
Участваха експерти от страна на МЗ, представители на синдикатите, на работодателски организации, на Сдружение на службите по трудова медицина и разбира се работната група бе ръководена от д-р Димитър Димитров – началник на отдел в МЗ. Благодарение на неговите усилия вървяхме в темпо и успяхме да приключим съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов.

– Като част от подготовката за актуализиране на Наредба №3 Вие извършихте проучване на европейските практики в тази област. Бихте ли споделили практика, която Ви е направила впечатление?

Бяха проучени не само европейските практики, но и практики на напреднали държави и организации по света. Основния извод , който може да се направи е че за всичко са необходими финансови средства, разбиране от страна на двете участващи страни (работещ и работодател) и концентриране върху основния минимум от изискващи се прегледи и изследвания в зависимост от професията и рисковете. Концептуална основа при нас е превенцията на здравето.

– Кои са най-сериозните проблеми според Вас при актуализирането на наредбата?

Голямо предизвикателство е да се направи стегнат и коректен документ, както по отношение на работещи, така и от страна на работодателите, визия насочена към периода 2012 – 2020 година, възникването на нови професии, отпадането на рискови моменти от старите професии, увеличаване на знанията и респективно обновяване на разбиранията ни за опасностите и рисковете въобще.

– Можем ли да очакваме скоро обнародването на актуализираната Наредба?

Това е интересен въпрос, на който не мога да дам конкретен отговор – отговорът е в правомощията на двете водещи министерства – МЗ и МТСП, както и на тристранния съвет, правните дирекции на министерствата и на министерския съвет и парламентарните забележки от депутатите, членове на двете водещи комисии – здраеопазване и труд и социална политика.

– Какви са новостите около Сдружението на Службите по трудова медицина?

Предстои обучение на колегите от Сдружението съгласно Наредба РД 07-2 на поредната среща в края на месец март 2012 година. В него са включени всички актуални моменти, а също и казуси от практиката. На събранието ще бъде разгледана и политиката на МЗ и МТСП по отношение на нормативните актове и дългосрочната политика за реализиране на безопасност и здраве при работа – ролята на СТМ и допълнителните възможности за активна политика на фирмите за превенция и промоция на здравето.

– Какво очаквате от нормативните актове и какво бихте предложили за промяна в тях?

Този въпрос е предизвикателство не само към мен. На първо място бих предложил за осъвременяване самия Кодекс на труда. Впоследствие поне няколко нормативни акта като ще започна с Наредба за безплатната храна и натам ще дам възможност да допълвате всички вие…

– Какво бихте пожелали на колегите?

Първо ще поздравя екипа на ОТГОВОРИ ИНФО за чудесната идея и добрата работа по осъществяването и. Пожелавам на всички колеги успешна година и ползотворна работа в отговорните делници на трудовия медик.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.