Можем ли да обжалваме актовете на инспекция по труда по разрешаване на уволнение?

В тази статия ви представяме едно юридическо тълкувание по въпроса дали е възможно разрешението за уволнение или отказа на инспекция по труда да бъдат обжалвани.

Съдебна теория и практика

По отношение на предварителните разрешения или отказите за даване на разрешение на инспекциите по труда за прекратяване на трудово правоотношение, становището на Министерство на труда и социалната политика е, че те са окончателни и не се обжалват.

То е изразено в писмо № 67/8 от 11.02.2008 г. на МТСП.

От друга страна обаче, вече имаме прецедент с различни тълкувания на нормативни актове от Министерството и Съда – пример за това е тълкуванието на закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ.

Едно юридическо тълкувание на проблема за необжалваемостта на разрешения или отказите за даване на разрешение на инспекциите по труда за прекратяване на трудово правоотношение е направил Васил Петров – младши съдия в СГС и редовен докторант по административно право и процес в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В своя доклад той излага ново схващане за правната същност и възможността за обжалване на отказите на ИТ за разрешаване на уволнение при предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ.

Застъпено е разбирането, че както разрешението, така и отказът на ИТ да разреши уволнение на работник или служител представляват индивидуални административни актове (ИАА), както и че de lege lata единствено работодателят има правен интерес от обжалването на тези ИАА по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В своя доклад, Васил Петров коментира неяснотата на въпроса каква е правната същност на разрешението за уволнение и на отказа за разрешаване на уволнение като юридически акт и след анализ прави извода, че разрешението на ИТ за уволнение и отказът за разрешаване на уволнение по чл. 333 КТ представляват индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК.

Как работодателят може да обжалва отказа или разрешението на ИТ?

Цитирам за вас анализа на автора:

Работодателят може да обжалва отказа или разрешението на ИТ както по административен ред, така и по съдебен ред при условията и в сроковете по АПК – Глава VI и Дял IV.

Разрешението за уволнение и отказът се издават от дирекцията Инспекция по труда“, в чийто район се намира седалището на работодателя.

Следователно за горестоящ административен орган за целите на обжалването по административен ред би трябвало да се смята изпълнителният директор на Главната инспекция по труда. Той има общите правомощия по чл. 97 АПК.

По съдебен ред пък подлежи на обжалване първоначалното разрешение за уволнение или отказът да се разреши уволнение, ако работодателят е избрал да не ги обжалва по административен ред, ако горестоящият административен орган ги е потвърдил или ако последният не се е произнесъл в определен срок след като е бил сезиран (чл. 145, ал. 2, т. 1 вр. чл. 149 АПК).

На обжалване по съдебен ред подлежи и решението на горестоящия административен орган, с което той изменя или отменя решението на дирекцията „Инспекция по труда“, с което тя разрешава или отказва разрешаването на уволнение на работник или служител.

Изтеглете цялата статия „Обжалване на актовете на Инспекцията по труда по разрешаване на уволнение“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Можем ли да обжалваме актовете на инспекция по труда по разрешаване на уволнение?”

 1. Благодаря за предложението!
  И аз на свой ред да изкажа поздравления за сайта – много е добър и като юрисконсулт на предприятие с повече от 500 служители, ми е много полезен!

  Отговор
 2. Здравейте, госпожо Радева и добре дошла в Otgovori.Info.
  Благодаря Ви за професионалния коментар и поздравления за Вашия сайт.
  Надявам се да се включвате и по други въпроси с коментари, а защо не и със статия като гост автор.

  Отговор
 3. Статията на колегата е интересна, но …. изключително теоретична. Лично аз ще приема, че тези актове на ИТ са обжалваеми – когато видя съдебно решение в тази връзка.
  Иначе преди месец и аз се замислих за правната природа на точно тези актове на ИТ и как работодателят може да ги обжалва. Макар, че в моя случай ИТ даде (дори неочаквано за мен) разрешение за прекратяване на тр. правоотношение. Само седмица по-късно по сходен казус – ми беше отказано. Защо? Не мога да кажа – защото липсват мотиви. И ако съдебната практика приеме, че тези актове на ИТ са обжлаваеми – то те масово ще бъдат отменянни – най-малкото защото не са мотивирани – а това е едно от основанията за стабилност на ИАА.

  Отговор