Какво правят на заседанията си областните съвети по условия на труд

В анкета от 27 март ви попитах знаете ли какво е областен съвет по условия на труд и каква е тяхната дейност. Оказа се, че 61 % от отговорилите за пръв път чуват, че съществуват подобни формирования, а едва само 5,13 % (двама) знаят и редовно следят работата им. Поради това реших да ви запозная малко по-подробно с областните съвети и да видим какво са направили те в началото на 2011 г.

Съществуването на областните съвети по условия на труд е уредено с чл. 43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно който те се състоят от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация или на местните органи за самоуправление.

Съгласно алинея втора на същия член регионалните съвети по условия на труд:

  1. приемат регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд „Условия на труд“ за финансиране;
  2. обсъждат състоянието на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в региона или в отделни предприятия;
  3. координират дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд;
  4. оказват съдействие на комитетите и групите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.

В интерес на истината така и не успях да намеря информация за областен или общински съвет по условия на труд за София, но ето какво открих за някои други. По правило в началото на годината съветите приемат отчета от областната инспекция по труда за извършената дейност през предходната година.

На последното си заседание Областния съвет по условия на труд – гр. Шумен обсъжда и проблема с осигуряването на профилактични прегледи за служителите от малките фирми. Според д-р Мирчева, представител на СТМ, „около 50 % от работниците и служителите имат трайна нетрудоспособност и се нуждаят от трудоустрояване“. Директорът на инспекция по труд пък отчита, че близо 4000 работници на територията на Шуменска област работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните изисквания.

Добричкият областен съвет по условия на труд на своето заседание през месец март, освен че приема план за работата си през 2011 г., сформира две работни групи – едната от тях ще има задача да направи предложения за актуализиране и издаване на нов Сборник с нормативни документи по безопасни условия на труд, а втората група ще подготви анкетни карти, чрез които със съдействието на Регионалната здравна инспекция да се проведат анкети във фирми и предприятия на територията на областта, с цел установяване спазването на съответните наредби по отношение осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Защо регионалната здравна инспекция ще установява това, а не инспекция по труда, не става ясно.

По инициатива на Областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд гр. Враца представители на синдикат „Подкрепа“ ще осъществят среща с работници, служители и представители на Комитета по условия на труд в АЕЦ „Козлодуй“.

На заседание на хасковския областен съвет представителят на инспекция по труда отчита повече от десет пъти нарастване на нарушенията на трудовите правоотношения за 2010 г. в сравнение с 2009-та.

Съгласно данните от инспекционната дейност за гр. Търговище представени на заседанието на областния съвет по условия на труд, през периода от 2008 до 2010 г. относителния дял на предприятията изпълнили най-важните изисквания за ЗБУТ нараства от 67% до 96%. Можем само да пожелаем и в останалите области на България да има толкова добри резултати.

В резюме, прави ми впечатление, че по отношение информираност на населението и връзка с медиите, много добре се справят Добричкият и Шуменският областен съвет по условия на труд. За някои от областите обаче дори не можах да намеря информация относно съществуването на тези съвети или пък само са маркирани в официалните сайтове, без информация кой членува в тях.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Какво правят на заседанията си областните съвети по условия на труд”

  1. „Директорът на инспекция по труд пък отчита, че близо 4000 работници на територията на Шуменска област работят при условия на труд, неотговарящи на хигиенните изисквания.“
    Какво му разбира главата на шефа на ОИТ Шумен от хигиена? Когато контрола е оставен в некомпетентни ръце така се получава. Хубавото е че не само в областта на безопасността е така. Порното е повсеместно.

    Отговор