Образци на документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Нашата информационна система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА продължава да се развива (а имаме още много в списъка за добавяне). През последния месец добавихме единадесет презентации, които сме изпозлвали в наши обучения по безопасност и здарве при работа, както и акцентирахме на допълването на библиотеката с образци за вътрешнофирмената документация.

Така до момента постигнахме наличие на над 90 образеца за вашата фирмена документация.

Ето какво може да намерите в

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ (ОБЗР)
Член 403а от Кодекса на труда
Учредяване на Група по условия на труд в предприятие до 50 човека

Процедура

Учредяване на Група по условия на труд в отделните структурни звена на предприятие с над 50 човека
Учредяване на Комитет по условия на труд
Обучение на КУТ/ГУТ

Процедура

Организация на инструктажи

Процедура

Организация на обучения

Процедура

Оценяване на риска

Процедура

Писмена договореност по чл. 18 от ЗЗБУТ
Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица

Процедура

Осигуряване на работно и униформено облекло
Дейности по пожарна и аварийна безопасност
Организация на дейностите по оказване на първа помощ
Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Процедура

Застраховане за риска „Трудова злополука“

Процедура

Определяне на места за трудоустрояване и за лица с трайни увреждания. Трудоустрояване.

Процедура

Явяване пред ТЕЛК и разследване на професионална болест
  • Бързо известие – Бл. МЗ № ПИ – 58/2008
  • Производствена характеристика – Бл. МЗ № П 601/2008
  • Протокол за проучване на професионална болест – Обр. О-20/2008/НОИ
Периодични медицински прегледи

Процедура

Физиологични режими на труд и почивка

Процедура

Поддръжка на работното оборудване
Прилагане на Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места
Електромагнитни полета

Процедура

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Процедура

Представители на работещите по чл. 7а от Кодекса на труда
Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Процедура

Електробезопасност
Товарно-разтоварни работи и стелажи
Съоръжения с повишена опасност
Строителен обект

 

Ако това ви е харесало,

НАПРАВЕТЕ СВОЯ АБОНАМЕНТ ЗА ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.