Обучение на длъжностни лица и технически ръководители в Планекс Холдинг

Планекс е холдингова структура, която се състои от няколко компании, работещи в областта на строителството, финансирането и реализацията на инвестиционни проекти, експлоатацията и сервиза на недвижима собственост.

В рамките на изготвената съвместно с ръководството на Планекс програма, проведохме обучение по безопасност и здраве при работа на петнадесет технически ръководители, представители на „Планекс“ ООД и длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд на „Планекс“ ООД, „Пи Ел Ейч Инвест“ ООД, специализирана в планиране и управление на инвестиционни проекти и управление на собствеността, „Планекс Комплект“ ООД, специализрана в извършването на различни видове електро – и специални инсталации и „Планекс Алупласт“ ООД, чиято дейност в е областта на производството и монтажа на OVC и алуминиева дограма.

„Планекс“ ООД е най-голямата компания в холдинга, специализирана в строителството на жилищни, обществени и индустриални сгради, бизнес и търговски центрове в цялата страна. Имайки предвид големия опит на петнадесетте представители на фирмата – технически ръководители, за нас беше предизвикателство да изградим така обучението, че то да донесе нови знания, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и да амбицира и мотивира участниците за по-задълбочено вникване в дейностите по инструктаж и обучение на работещите. Бяхме подготвили редица примери от нашата работа, свързани с изискванията за организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на строително монтажните работи, задълженията на техническите ръководители и бригадирите, работата на открито и осигуряването на лични предпазни средства.

Темата, свързана с провеждане на инструктажи, бе съчетана с практически задачи, в които участниците показаха отлични знания. Не бяхме забравили и видео и фото материалите, които са изключително ценен помощник в обученията по ЗБУТ. За наша радост, инж. Тонев, инспектор здравословни и безопасни условия на труд във фирмата, след края на обучението сподели, че сме успели в изпълнението на поставената амбициозна цел.

Във втората част на обучението продължихме работата с длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тя протече повече в дискусии по теми свързани с успешната работа на Комитета по условия на труд, оценката на риска и безопасната поддръжка, обсъждане на срещани в работата казуси, коментари от наша страна по въпроси от участниците.

Въпреки, че още от начало бяхме замислили да направим снимки за спомен с участниците, се оказа, че увлечени в темите и дискусиите, всеки път забравяхме за това. Все пак използвахме последния шанс – запечатахме момента с основния „виновник“ за провеждане на обучението – госпожа Милкова, административен и HR Директор и длъжностните лица по БЗР във фирмата – господин Валентин Тонев и госпожа Светла Банева.

 

Ние можем да проведем обучение съгласно Наредба РД-07-2 и на Вашите длъжностни лица. Вижте как >>

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.