ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

 

chemicals

Вие определяте обхвата на обучението:

– Само за съхранение на ОХВС

– Само за работа с ОХВС

– За съхранение и работа с ОХВС

Защо да изберете нас?

 • Обучението не е „типово“, то се създава специално за вас! При подготовка на обучението ние извършваме оглед на работните места и местата за съхранение.
 • Вие избирате часа, мястото и датата на обучението! Ще дойдем на място при вас или ще осигурим зала за обучаемите. Ние разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обученията.
 • Програмата на обучението се съобразява с Вашата дейност, съхраняваните химични вещества и смеси и Вашите специфични изисквания. Темите се разработват в съответствие с условията при Вас.

Програма на обучението

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата! Провеждането на обучение под формата на обучение в екип от инженер-химик и лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с физичните рискове при съхранение, така и с опасностите за здравето.

Примерни теми

 • Класификация на опасните вещества. Информационен лист за безопасност.
 • Опасни химични вещества и смеси в предприятието (темата се разработва въз основа на информацията, получена от Вас и по време на огледите)
 • Въздействие върху организма на съхраняваните опасни вещества, правилно използване на лични предпазни средства и първа помощ при инциденти (темата се разработва в съответствие с използваните при Вас ОХВС).
 • Изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приложими при Вас).
 • Приложими други нормативни изисквания, свързани със съхранението на ОХВС (обсъждат се само изисквания, приложими при Вас)

 

Обучители

ilieva

Д-р инж.хим. Деяна Илиева

 • Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
 • Магистър инженер-химик „Безопасност на производствата“
 • Магистър „Органична и аналитична химия“
evstatieva

Д-р София Евстатиева, дм

 • Докторска степен по хигиена на труда
 • Лекар със специалност по трудова медицина (от 2002 г.)

 


Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност в съответствие със спецификите и големината на предприятието (конкретният брой учебни часове се определя съвместно с Вас) и може да се проведе с група от 4-5 участника до 25-30 обучаеми.


Подайте запитване за обучение