Изисквания за обучение за ръчна работа с тежести и товаро-разтоварни работи

Наскоро публикувах в статия една присъда, в която основната роля играеше ръчната работа с тежести и изискванията при извършване на такава.

Едно от цитираните нарушения в това дело, поради които на единия обвиняем се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и обща сума за обезщетение от 75 000 лв. е нарушението на чл. 6, ал.2 от Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, а именно:

„Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.“

както и за нарушението на изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно което:

При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани (чл. 16., ал. 1, т. 7).

Обучение при товарно-разтоварни работи

Подобно на Наредба 16/1999 г., Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи също поставя конкретни условия за провеждане на обучение. В чл. 6, ал. 1 и 2 се посочва, че:

„Работодателят организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване товарно-разтоварни работи.“

Ако не виждате тук думичката „обучение“, то в ал. 2 вече е казано, че инструктажът и обучението включват и:

 • правилните и безопасните начини и техники за извършване на товарно-разтоварни работи;
 • въпросите, свързани с безопасното провеждане на конкретната товарно-разтоварна работа.

Освен това, в чл. 5 има и изискване да се разработят и утвърдят „разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи“.

Съгласно наредбата тези правила трябва да бъдат поставени на видни места в близост до местата на извършване на товарно-разтоварни работи и се използват „при провеждане на обучението и инструктажа на работещите„.

Може ли да минете само с инструкции?

Инструкцията за ръчна работа с тежести или правилата за извършване на ръчни товарно-разтоварни работи са само едни от мерките, които трябва да бъдат предприети. Те са база за извършване на инструктажа или обучението.

Само наличието на такива инструкции и запознаването с тях не е достатъчно да докаже, че работодателят си е свършил работата. Затова отделете малко време – дали с допълване на инструктажа на работното място с обучение или пък с отделно специализирано обучение, то това ше бъде ваше решение. Важното е да има целенасочена работа в тази посока.

Разбира се, можете да се възплзвате и от нашето онлайн обучение за ръчна работа с тежести, което в стегнат вид показва:

 • Какво е ръчна работа с тежести. Нормативна база. Физиологични норми.
 • Как работи гърба. Рискови фактори за увреждане.
 • Правилна техника за ръчна работа с тежести.
 • Заместване на ръчната работа с тежести с технически приспособления.
 • Как сами да помогнем на нашия гръб.

Онлайн обучение за ръчна работа с тежести

Ако искате да улесните своята работа, можете да се възползвате от нашето онлайн обучение за ръчна работа с тежести. То е подготвено в съответствие с нормативните изисквания и е със следната програма:

 • Какво е ръчна работа с тежести. Нормативна база. Физиологични норми.
 • Как работи гърба. Рискови фактори за увреждане.
 • Правилна техника за ръчна работа с тежести.
 • Заместване на ръчната работа с тежести с технически приспособления.
 • Как сами да помогнем на нашия гръб.

Достъп до обучението има през всяко истройство с интернет, а ние издаваме удостоверение.

Вижте повече за обучението

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Изисквания за обучение за ръчна работа с тежести и товаро-разтоварни работи”

 1. Здравейте,
  съгласно чл. 6, ал.2 от Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, а именно:
  „Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.“

  Въпросът ми е: Има ли регламентирана периодичност за провеждането му при организирането на групово обучение за ръчна работа с тежести на работещите?

  Последно групово обучение на около 20 човека е проведено през 2020г. от СТМ, а след този период на всички новопостъпили, изложени на работа с тежести запознаваме с правилата при началния инструктаж и при обучение и инструктаж на работното място.

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма регламентирана периодичност на това обучение. Според мен правилно сте въвели обучението като част от допълване на инструктажа на работното място с обучение.

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения