Изисквания за обучение за ръчна работа с тежести и товаро-разтоварни работи

Ръчна работа с тежести
Обучение за ръчна работа с тежести

Наскоро публикувах в статия една присъда, в която основната роля играеше ръчната работа с тежести и изискванията при извършване на такава.

Едно от цитираните нарушения в това дело, поради които на единия обвиняем се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и обща сума за обезщетение от 75 000 лв. е нарушението на чл. 6, ал.2 от Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, а именно:

„Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.“

както и за нарушението на изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно което:

При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани (чл. 16., ал. 1, т. 7).

Ръчна работа с тежести
Източник: http://www.hse.gov.uk/

Обучение при товарно-разтоварни работи

Подобно на Наредба 16/1999 г., Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи също поставя конкретни условия за провеждане на обучение. В чл. 6, ал. 1 и 2 се посочва, че:

„Работодателят организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване товарно-разтоварни работи.

Инструктажът и обучението включват и:
1. правилните и безопасните начини и техники за извършване на товарно-разтоварни работи;
2. въпросите, свързани с безопасното провеждане на конкретната товарно-разтоварна работа.“

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
за нашето вътрешнофирмено обучение
„Ръчна работа (и с тежести)“ >>

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.