Добри практики при обучение на провеждащи инструктажи

Изискванията за обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, както и условията и реда за провеждане на обученията, са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В чл. 6 на наредбата са определени шест групи работещи, подлежащи на обучения.

Една от групите, за които се изисква обучение по безопасност и здраве при работа, е на „лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа“. Обучението на тези лица се провежда ежегодно с хорариум не по-малко от 6 учебни часа.

В наредбата няма посочена конкретна програма за този вид обучение, но целите са:

 • усвояване на начините и средствата за осигуряване на ЗБУТ;
 • запознаване с основните законови и подзаконови нормативни изисквания и правилата за безопасност и здраве при работа и
 • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите.

В тази статия ще споделим нашия опит от десетките обучения, които сме провели:

Вечната тема за инструктажа

Ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е добро място за уеднаквяване на практиките по провеждане и документиране на инструктажите във фирмата и за разискване на казуси и специфични ситуации, за които е необходимо специализиране решение.

Често във фирми с голям брой дейности, с множество рискове и/или териториална разпокъсаност се установяват различни практики по отношение на документиране на инструктажа.

В Наредбата има три образеца на книги за инструктаж, но няма подробни указания относно редица записи.

В същото време се прилагат редица добри или лоши практики и ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи е мястото да се препоръча определен начин на запис или да се забрани лоша практика.

Други подходящи теми за ежегодно обучение на лицата провеждащи инструктажи

По време на ежегодното обучение могат да се разгледат и теми, които са част от провежданите инструктажи, например:

 • данни от оценката на риска – основни рискове в предприятието
 • лични предпазни средства – правилни начини за използване, съхранение и почистване, срок на годност
 • въздействие на специфичин  фактори като шум, вибрации и др. и начините за предпазване и др.

В тези случаи темите би трябвало да се разглеждат в различна светлина, спрямо тази при обучението на КУТ/ГУТ и длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ.

Преките нормативни изисквания и задължения на работодателя са добра информация за работещите, но това, което е необходимо да достигне до лицата провеждащи инструктажи е информацията, с която те да запознаят инструктираните, а именно да се отговори на въпроса „Защо?“ е необходимо спазването на определени правила и определено поведение.

В различни нормативни актове, свързани с фактори на работната среда или специфични дейности (работа с видеодисплей, ръчна работа с тежести и др.) има добри примери за това какво е необходимо да съдържа обучението на лицата провеждащи инструктажи.

Например при работа с видеодисплей, Наредба 7/2005 г. изисква работещите да получат информация относно

„изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им“.

Включвайки тази тема и информация в обучението на лицата провеждащи инструктажи, ние ще осигурим необходимите знания за обучение и информиране на останалите инструктирани работещи  –  още при провеждане на инструктажа на работното място или при включване на темата в програма за периодичен инструктаж.

Опитът задава темите

Длъжностните лица по чл. 24 ЗЗБУТ (органите по БЗР) имат най-преки наблюдения върху дисциплината и начина на провеждане на инструктажите.

Те също така познават дейностите във фирмата, възможностите за подобрение, допусканите нарушения и темите, по които работещите са чувствителни.

Ето защо длъжностните лица трябва да имат водеща роля при определяне на темите за ежегодното обучение на лицата провеждащи инструктажи, така че заедно с обучаващите да моделират темите така, че да имат необходимия ефект.

Когато приложите тези прости правила и когато имате знаещи и опитни обучаващи, то нашият опит показва, че дори изключително знаещи ръководители и провеждащи инструктажи стават по-заинтересовани и оставят по-доволни от обучението.

В нашите обучения ние сме изключително гъвкави и не обичаме повторенията. Дори една и съща тема може да бъде представена по различен начин, за да се запази интереса. А и да не си доскучаем ние самите на себе си :) Вижте какво можем да направим за вас ↓

Обучения по Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Добри практики при обучение на провеждащи инструктажи”

 1. Благодаря за отделеното Ви време за препоръките и отговорите на поставените от мен въпроси!Сключихме договор -граждански на основание чл.24 от ЗЗБУТ за определяне на длъжностно лице изпълняващо финкциите на такова осигуряващо прилагането и спазването на правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.Като задължение вменихме и провждането на видовете инструктажи по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на строителния обект.В момента изчакваме становището от компететния проверяващ орган но в хода на проверката ни бе дадено да разберем , че е „доброзорно “ лицето да е на трудов договор във фирмата -нарушавали сме преходните и заключителни разпоредби на КТ- освен това лицето нямало строително образоваие или с други думи няма опит в сферата на строителство и очакваме да го нарека неприятна изненада. Аз съм по образование Строителен инженер и в момента сък КБЗ на етап изпълнение на строежа и съм озадачена от факта , че в качеството си на такава ми е възложен провеждането на начален инструктаж на всички външни лица стъпващи на строителната площадка и проверяващия орган прима тези обстоятелства а не може Техническия ръководител на обекта -колега със същото образование като мен , че и дори с по голям опит в сферата на здраве и безопасност не може на провежда видове инструктажи . Вярвам , че с времето и практиката пародкси като този да се изяснят !
  Още веднъж Благодаря за професионализма Ви и , че уважихте с Вашия отговор моето питане!
  Успешна година!

  Отговор
  • Здравейте,
   Нещо се обърках от последните изречения – как не може техническият ръководител да провежда инструктажите? Това по подразбиране му е въведено като задължение в Наредба 2/2004:

   Чл. 26. Техническият ръководител:
   4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

   Отговор
 2. Здравейте г-жо Илиева!Чудесен коментар на темата и идеите , които давате за по ефективни обучения и инструктажи по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа!Имам въпрос свързан с ежедневен инструктаж на технически ръководител на обект:Седалището на фирмата е в гр.Бургас обект строителен в гр.София- назначен само Технически ръководител !При положение , че друг представител или дл.лице на фирмата няма кой трябва да провежда ежедневния инструктаж на Техническия ръководител ?И второто ми питане и свързано с понятието „длъжностно лице“ в наредбата за провеждане на инструктажи и обучения по ЗБР- трябва ли лицето което провежда инструктажите да е в трудово правни отношения с Работодателя за да е налице делегиране на права за провеждане на инструктажи или може и външно за фирмата лице?Ако е възможна хипотезата как документално се оформя Заповед на външно лице да провежда инструктажите и тази Заповед каква правна стойност има при проверка от контролен отговор!Благодаря Ви предварително за времето , което ще ми отделите за да излязя от лабиринта на този казус!Спокойна вечер!

  Отговор
  • Здравейте, инж. Коларова,
   По първия въпрос не мога да Ви отговоря. Всъщност преди него има друг въпрос – трябва ли да на техническия ръководител да се провежда ежедневен инструктаж? Моето мнение е, че трябва, но пък често има и обратното становище. Ако и Вие смятате, че трябва, то останалото е „въпрос на организация“. Наредбата поставя изискванията и оставя на работодателя да си намери начина.

   По втория въпрос: Определение за „длъжностно лице“ има в Кодекса на труда, но практиката до момента е показала, че няма проблем инструктажи да се провеждат от лица от външни фирми, т.е. да няма трудовоправно отношение. В този случай ще има договор с лицето и въз основа на този договор ще се изготви заповедта. Възможно е договорът да е с фирма и в него или като анекс изрично да се посочи кое ще е конкретното лице, което ще извършва инструктажа (или конкретните лица). Въз основа на това лицето ще се включи в заповедта.

   Отговор