Безплатно обучение по ЗБУТ на 26.05.2023

Местата са заети, но ще има и още такива обучения през четвртото тримесечие на годината.

Независимо, че обучението е онлайн, местата за ограничени с цел възможност за по-добра комуникация с участниците по време на обучението.

И този месец можете да се присъедините безплатно към обученията, които провеждаме за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, без да е необходимо да сте абонат.

Обучението  със същата програма, както предходното обучение!

Обучението ще се проведе през ZOOM, т.е. можете да се включите в него независимо къде се намирате. За участие в обучението не е задължително да имате видеокамера или микрофон, но трябва да можете да чувате.

Отново имате два варианта:

 • безплатен – само участие, без издаване на удостоверение
 • с издаване на удостоверение – 30 лв без ДДС  (след решен тест)

Ще бъде издавано удостоверение за изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.  Обучението е за:

 • ръководители на трудови процеси
 • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • лица провеждащи инструктажи
 • членове на Комитети и/или Групи по условия на труд

 

Линк за достъп до обучението ще бъде изпратен на 25 май 2023 г.

Дата на провеждане: 26.05.2023
Място на провеждане: ОНЛАЙН / ZOOM
Продължителност: 9.00 – 13.30 ч.
Лектори:
 • д-р инж. Деяна Илиева
 • д-р София Евстатиева, дм
Програма
 1. Инструктажи – организация, провеждане и правилно документиране
 2. Обучения по безопасност и здраве при работа – видове, организация и документиране
 3. Задължения на работещите по здраве и безопасност. Верига: опасни условия- опасно действие – почти инцидент – злополука
 4. Оценка на риска – 5 стъпки за безопасно работно място
 5. Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време
 6. Фактори, които могат да доведат до злополуки – примери от съдебната практика.
Цена      Безплатно. Удостоверение: 30 лв без ДДС
Удостоверение
 • Електронно удостоверение по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. (подписано с електронен подпис – легитимен документ).
 • При желание се изпраща на хартия по куриер за сметка на участника.

Местата са заети, но ще има и още такива обучения през четвртото тримесечие на годината.

Независимо, че обучението е онлайн, местата за ограничени с цел възможност за по-добра комуникация с участниците по време на обучението.