10 причини да смятаме обученията по ЗБУТ за добра инвестиция

фирмена култура по безопасност
Обученията по ЗБУТ са част от фирмената култура по безопасност.

Отделянето на финансови средства за обучение на работещите по безопасност и здраве при работа не бива да се разглежда като излишен разход, а като инвестиция и в тази статия смятам да ви посоча десет реални причини, с които да докажа това.

Инвестицията в обучение по здраве и безопасност е инвестиция в компанията, защото има директна връзка между програмите за обучение и разрастването на компанията, увеличаването на конкуретноспособността, липсата на трудови злополуки и, разбира се, финансовия успех.

Oбучението по ЗБУТ e добра инвестиции, защото:

1. Обучението по безопасност и здраве при работа намалява инцидентите и предпазва работещите от наранявания и заболявания, спестявайки на фирмата загубено време, намалена производителност и изплащане на обезщетения. Нека не забравяме, че отсъствието на всеки работник налага останалите да поемат и неговите ангажименти, което става нова предпоставка за умора, риск от злополуки и намалена мотивация за работа.

2. Обучението по ЗБУТ е свързано и с осигуряване на съответствие с нормативните изисквания и намалява възможността за глоби за нарушение на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност.

3. Обучението по ЗБУТ като цяло повишава удовлетвореността на работещите, тяхната мотивация и морал.

4. Мотивираните работещи безопасно и добре обучените работещи са лоялни работещи, което означава намаляване на текучеството. Текучеството от своя страна, означава загуба на време за обучение на нови работници и ангажиране на опитните работещи в това обучение, вместо да са концентрирани в производството.

5. Обучените по ЗБУТ и квалифицирани работници осигуряват персонал от знаещи и можещи хора, които могат да се развиват във фирмата и да изпълняват важни задачи и функции.

6. Обученията по ЗБУТ подпомагат фирмата да е „в час“ с новостите в областта на здраве и безопасност.

7. Добре тренираните, с много знания работещи са по-ефикасни, продуктивни и креативни.

8. Обученията по ЗБУТ подпомагат управлението на рисковете, свързани както със здраве, така и с безопасност. Чрез информиране на работещите се постигат два ефекта: тези, които надценяват рисковете, стават по-спокойни, а тези които ги подценяват – осъзнават важността на спазването на правилата за безопасност.

9. Наличието на добре обучени и квалифицирани работещи подпомага развитието на фирмата, предоставяйки й възможност за по-бързо въвеждане на нови технологии, произвеждани продукти или предоставяни услуги, с което се повишава конкурентноспособността.

10. Обучението подпомага развитието на положителна организационна култура, като знаещите, можещите и креативни служители могат да предоставят най-добрите продукти и услуги на клиентите.

Пет начина да повишите ефикасността на обученията по ЗБУТ

  • Направете обучението непрекъснат процес, като следите нуждите от обучение редовно, така че навреме да се реагира на необходимостта от определен вид обучение, а не със закъснение.
  • Насърчавайте служителите да говорят за необходимостта от обучение и да искат допълнително обучение.
  • Давайте възможност на работещите да прилагат в работата придобитите знания.
  • Уверете се, че осигурявате пълно, интересно и интерактивно обучение.
  • Изисквайте по време на обучението на работещите да се предоставят учебни помагала, чек-листове, инструкции стъпка-по-стъпка и др., които да им помогнат да приложат наученото.

Нашите вътрешнофирмени обучения по безопасност и здраве са специализирани спрямо дейността на фирмата, конкретнитге нужди от обучение и обучаваната група работещи.

Вижте нашите предложения за вътрешнофирмени обучения по ЗБУТ

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.