10 причини да смятаме обученията по ЗБУТ за добра инвестиция

Отделянето на финансови средства за обучение на работещите по безопасност и здраве при работа не бива да се разглежда като излишен разход, а като инвестиция и в тази статия смятам да ви посоча десет реални причини, с които да докажа това.

Инвестицията в обучение по здраве и безопасност е инвестиция в компанията, защото има директна връзка между програмите за обучение и разрастването на компанията, увеличаването на конкуретноспособността, липсата на трудови злополуки и, разбира се, финансовия успех.

Oбучението по ЗБУТ e добра инвестиции, защото:

1. Обучението по безопасност и здраве при работа намалява инцидентите и предпазва работещите от наранявания и заболявания, спестявайки на фирмата загубено време, намалена производителност и изплащане на обезщетения. Нека не забравяме, че отсъствието на всеки работник налага останалите да поемат и неговите ангажименти, което става нова предпоставка за умора, риск от злополуки и намалена мотивация за работа.

2. Обучението по ЗБУТ е свързано и с осигуряване на съответствие с нормативните изисквания и намалява възможността за глоби за нарушение на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност.

3. Обучението по ЗБУТ като цяло повишава удовлетвореността на работещите, тяхната мотивация и морал.

4. Мотивираните работещи безопасно и добре обучените работещи са лоялни работещи, което означава намаляване на текучеството. Текучеството от своя страна, означава загуба на време за обучение на нови работници и ангажиране на опитните работещи в това обучение, вместо да са концентрирани в производството.

5. Обучените по ЗБУТ и квалифицирани работници осигуряват персонал от знаещи и можещи хора, които могат да се развиват във фирмата и да изпълняват важни задачи и функции.

6. Обученията по ЗБУТ подпомагат фирмата да е „в час“ с новостите в областта на здраве и безопасност.

7. Добре тренираните, с много знания работещи са по-ефикасни, продуктивни и креативни.

8. Обученията по ЗБУТ подпомагат управлението на рисковете, свързани както със здраве, така и с безопасност. Чрез информиране на работещите се постигат два ефекта: тези, които надценяват рисковете, стават по-спокойни, а тези които ги подценяват – осъзнават важността на спазването на правилата за безопасност.

9. Наличието на добре обучени и квалифицирани работещи подпомага развитието на фирмата, предоставяйки й възможност за по-бързо въвеждане на нови технологии, произвеждани продукти или предоставяни услуги, с което се повишава конкурентноспособността.

10. Обучението подпомага развитието на положителна организационна култура, като знаещите, можещите и креативни служители могат да предоставят най-добрите продукти и услуги на клиентите.

Пет начина да повишите ефикасността на обученията по ЗБУТ

  • Направете обучението непрекъснат процес, като следите нуждите от обучение редовно, така че навреме да се реагира на необходимостта от определен вид обучение, а не със закъснение.
  • Насърчавайте служителите да говорят за необходимостта от обучение и да искат допълнително обучение.
  • Давайте възможност на работещите да прилагат в работата придобитите знания.
  • Уверете се, че осигурявате пълно, интересно и интерактивно обучение.
  • Изисквайте по време на обучението на работещите да се предоставят учебни помагала, чек-листове, инструкции стъпка-по-стъпка и др., които да им помогнат да приложат наученото.

Нашите вътрешнофирмени обучения по безопасност и здраве са специализирани спрямо дейността на фирмата, конкретнитге нужди от обучение и обучаваната група работещи.

Вижте нашите предложения за вътрешнофирмени обучения по ЗБУТ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.