Местата за нашите отворени обучения по ЗБУТ се изчерпват бързо!

За да научаваш навреме за нашите обучения по ЗБУТ през 2018-а година, абонирай се за безплатния бюлетин на Otgovori.Info.

БЕЗПЛАТЕН БЮЛЕТИН

Повече от 2000 абоната са с нас!


Обучение по ЗБУТ за напреднали

2-3 ноември 2017 г., гр. София

Обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за:
– длъжностни лица по безопасност и здраве прри работа
– ръководители;
– представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
– специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Обучението е подходящо за напреднали в своята дейност – темите се разглеждат в дълбочина и предимно обсъждаме казуси и добри практики.

Малката група създава атмосфера, в която всеки може да даде своето мнение или да сподели казус и да потърси съвет от обучителите или от колеги.

Тази година отново имаме специален гост-лектор във втория ден на обучението – адвокат Мария Радева споделя своя опит и съдебна практика при установяване на трудовите злополуки, наказателна отговорност, обезщетения и отговорност на длъжностните лица.

КОГА2-3 ноември 2017 г.
КЪДЕгр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ14 учебни часа / Първи ден: 10.00 – 16.30 ч. / Втори ден: 9.00 – 15.30
ОБУЧИТЕЛИОбучение по ЗБУТ за напреднали
ТЕМИПърви ден

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017 г.
 2. Организация на инструктажите – казуси и решения.
 3. Лични предпазни средства (ръкавици и очила) – избор и маркировки.
 4. Промени с възрастта и възникващи рискове.
 5. Процедура за оценка на риска по Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета и ръководствата по прилагането й.

Втори ден

 1. Модул „Практическо упражение по темите от първия ден“.
 2. Съдебна практика при трудови злополуки – установяване, обезщетения, отговорност на длъжностните лица – темата се води от адв. Мария Радева.
 3. Заболеваемост – какво има в анализа, значение на терминологията, как се откриват причинно-следствени връзки.
 4. Защити при механични опасности и добри практики.
 5. Признаци и първа помощ при състояния, свързани с диабет, инфаркт, инсулт.
 6. Тест
Максимален брой участници:12
КАКВО Е ОСИГУРЕНО ЗА ОБУЧЕНИЕТОУчебни материали на хартиен носител и електронен носител; 3 кафе-паузи; 2 обядa, сертификат за преминато обучение.
ЦЕНАОтстъпка ползват:

 • Абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.
 • Участници в предишни наши отворени обучения.
 • При участие на двама или повече човека от една фирма.

 

ВИЖТЕ ДРУГИТЕ НАШИ ОБУЧЕНИЯ: