Колко време минимално може да работи ОБЗР?

Колко време минимално може да бъде определено да работи лицето отговарящо за здравословни и безопасни условия на труд, когато съвместява? Това вероятно е въпрос, за който не сте се замисляли точно по този начин.

Обикновено обаче колегите ме питат „Колко часа да напиша в заповедта? Два часа седмично може ли? А по-малко?“

Но да започнем отначало. Във всяка фирма трябва да има определено длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд („орган по безопасност и здраве при работа“ – ОБЗР), което отговаря за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. Всички начини за изпълнение на изискването сме описали в тази статия:

Орган по безопасност и здраве при работа

Когато лице с друга длъжност съвместява

Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

Това задължение е описано в чл. 2 (3) на Наредба № 3 от 27 юли 1998 г.:

Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

От тук съответно и възникват затрудненията с определяне на необходимото време.

Колко време все пак?

На първо място винаги е необходимо да прочетем внимателно нормативните актове, в които се говори по темата, за да разберем дали някъдеима някакво изискване, свързано с време.

Основните нормативни документи, в които се говори за длъжностно лице по безопасност и здраве са Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 3/1998 г.

В тях или друг нормативен акт не се поставени условия относно минимум на определеното необходимо време за изпълнение на задачите. Дадено е правото на работодателя да го определи и в този смисъл не може да се посочи такова минимално време.

Тук ще си позволя да направя малка аналогия. Периодичността на оценката на риска се определя от работодателя и често ме питат колко голям може да бъде периода. Това, което аз казвам, е че няма определен максимален период, но някак си не звучи сериозно да определиш период от 10 години, например. Да, би могло, но трябва да можете да се обосновете защо сте посочили подобен дълъг период.

По същия начин разсъждавам и за минималното време, което да се запише в заповедта за определяне на длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ. Дори и в най-малката фирма поне един час седмично трябва да бъде отделян, защото функциите на ОБЗР не са само изготвяне на документи.

За да може да изпълнява дейностите си, длъжностното лице трябва и да поддържа знанията си, най-малкото да се запознава с новости или промени в нормативната база по ЗБУТ.

Огледът на работните места и помещения от гледна точка безопасност и здраве също е нужно да бъде извършван периодично. Може всеки ден да минавате през една врата и никога да не забележите, че е подпряна с пожарогасител, ако забелязването на подобни неща не е цел на обхода ви.

Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Колко време минимално може да работи ОБЗР?”

 1. Може ли лицето по БЗР, ПАБ и Координатор на обектите на дружеството да изпълнява задълженията си по Граждански договор.

  Отговор
  • По т. нар. граждански договор може да се изпълняват функциите на орган по безопасност и здраве при работа, тъй като:

   „(3) (Изм., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; доп., бр. 76 от 2005 г.) По преценка на работодателя извършването на дейностите по ал. 1 могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица …“

   Мое лично мнение е, че изпълнението на функциите на отговорник по пожарна безопасност не може да стане чрез граждански договор, тъй като в Наредба Iз-2377 е казано, че:

   Чл. 6. (1) За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите: определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

   Както и:

   Дейностите по ал. 1, т. 3 могат да се изпълняват по силата на сключен договор и от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

   Отговор