Полага ли се работно облекло и очила за работа с компютър по време на майчинство

Относно работното облекло

Съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло работно облекло се осигурява на работниците и служителите от предприятията от материалната и нематериалната сфера, когато условията на работа налагат да се запази личното им облекло.

Работното облекло се предоставя за ползване по време на изпълнение на трудовите задължения.

В периода, когато се ползва отпуск по майчинство, служителката не е на работа и не изпълнява служебните си задължения, следователно няма право на безплатно работно облекло.

Относно очила за работа с компютър

Необходимо е първо да споменем, че широко използваната фраза „предпазни очила“ не е точна и не съществува като понятие в нормативната база по отношение работата с видеодисплей.

Може да се говори за „защитни очила“ при дейности като заваряване, с опасност от изхвръкване и попадане в очите на частици материал, работа с лазери и подобни.

По смисъла на §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи “лице, работещо с видеодисплей е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време”.

Ако е налице това условие, работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей , ако са предписани от специалист по очни болести при прегледите, извършени по чл.9, ал. 1 на Наредбата.

За времето, през което се ползва отпуск по майчинство не са изпълнени тези условия, следователно на служителка в отпуска по майчинство не се полагат очила поради работа с компютър.

 

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Често задавани въпроси при работа с компютър + бонус видео 

Каква е разликата между работно облекло и специално работно облекло

✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Процедура по осигуряване на лични предпазни средства – указания и образци на фирмени документи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.